Compulsieteam justitie

De partij van de Slavernij definieert misdaad als er sprake is van een onvrijwillige relatie tussen slachtoffer en dader. Hieronder vallen diefstal en moord. Deze regel geldt uiteraard niet voor de Partij van de Slavernij zelf.

Wie ook maar even naar de statistieken voor criminaliteit kijkt, ziet dat er een sterke samenhang bestaat tussen kindermisbruik en een latere criminele loopbaan. De Partij van de Slavernij is van mening dat dit komt omdat de dwang die de crimineel in het ouderlijk huis ervoer, bij volwassenheid wegviel en dit hem keuzestress geeft, die hij niet aankan. De oplossing van de Partij van de Slavernij is dan ook om die dwang weer opnieuw aan te brengen, zodat het vertrouwde gevoel van vroeger terugkomt. De dwingers die dit uitvoeren, blijven natuurlijk wel dienaars heten. Ze dienen het volk (in de praktijk is dat de Partij van de Slavernij)

De Partij van de Slavernij gelooft in de scheiding der machten, dus de heilige drieeenheid van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht die gescheiden zijn maar toch één. Gescheiden om de onderdanen de indruk te geven dat ze onafhankelijk van elkaar zijn, maar toch alledrie overheid, zodat de belastingslaaf in conflict met zijn heersers altijd naar zijn heersers moet voor arbitrage. Alternatieven voor het monopolie van de rechterlijke macht zullen met harde hand bestreden worden door de dienst justitie.

Slaaf Suggestie Gebied

Comments:

Doneer2