Het zelfdestruktieve aspect van de macht grijpen

Vrijspreker: U merkt op dat bij de macht grijpen, deze macht je eigenlijk altijd door de vingers glipt. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Je verovert een instituut, hebt eindelijk na jaren sjacheren, sjoemelen en offers brengen de controle over het instituut en dan blijkt het instituut alle geloofwaardigheid verloren te hebben. Bijvoorbeeld, iedereen keek naar CNN voor nieuws, heb je het eindelijk onder controle om je propaganda vol in die hersentjes te pompen, gelooft niemand CNN meer. Als je offers voor niets. Of je schrijft das Kapital, het communistisch manifesto, zweept de arbeiders op tot revolutie, vermoordt de tsaar, onteigent de bourgeoisie en eindelijk heb je alle landbouwgrond in handen. Je organiseert het tot Kolchoze of Sovchoze en dan blijkt dat het geen voedsel meer produceert omdat het prijsmechanisme vervangen is door jouw centrale planning, die met geweld afgedwongen altijd de kennis van de bevolking negeert.

Ik begrijp wat de NRC wil dat ik geloof

Vrijspreker: In gesprekken met onderdanen merkt U dat ze verschillende dingen onder intelligentie verstaan. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Je hebt mensen:

1. die denken dat het betekent dat ze zelf na kunnen denken en de (on)waarheden kunnen vinden via logica en empirische waarnemingen

2. die denken dat ze iedereen moeten geloven die wetenschapper is

3. die denken dat ze slim zijn omdat ze begrijpen wat de NRC wil dat ze denken. Ik kan de propaganda stap voor stap volgen, dus ik ben slim

Wat er moet gebeuren

Vrijspreker: U denkt dat het onmogelijk is voor de meerderheid van de onderdanen om intellectueel te leren dat ze niet beter af zijn met een dwinger. Wat dan?

Opperdienaar: Inderdaad, ze trappen eeuwig in dezelfde streken van de heerser. Het is alsof je die meeuwen op het gras ziet trappelen om die wormen naar boven te lokken die denken:"hee regen" en dan opgegeten worden. Daarvan denk ik ook:"Hoe lang trappen die wormen daar nu al in? tien duizend jaar? honderd duizend jaar? Gaan ze het ooit nog leren?" Uiteindelijk moeten die goedgelovige genen uit de genenpool verdwijnen. Al die mensen die achter rattenvangers van de communistische revolutie en de grote sprong voorwaarts aan renden, die moeten weg gefilterd worden als ik even meedenk met jullie libertariërs.

Geloofwaardigheid terug winnen

Vrijspreker: U denkt dat de media en de centrale banken gaan proberen geloofwaardigheid terug te winnen. Waarom?

Opperdienaar: Er is zo'n golf in waanzin geweest, dat de instituten veel van hun geloofwaardigheid verloren hebben. Je kunt de kijkcijfers van bijvoorbeeld CNN als voorbeeld nemen. Vergelijk ze met die van Joe Rogan. Maar ook de website van de FED krijgt waarschijnlijk minder views dan die van mises.org. Zeker rond covid zijn ze een brug te ver gegaan denk ik. Fauci is weer opnieuw geïnfecteerd is en Biden heeft ook weer opnieuw covid samen met bijna iedereen die dubbel gevaccineerd en geboosterd is. Het aantal 'doodsoorzaak onbekend' doden in sommige landen is opeens de grootste categorie. De Duitse media beginnen toe te geven dat er aanzienlijke vaccinatieschade is. Er zijn 18% meer ambulance ritten sinds de vaccinaties. Natuurlijk is iedereen die vragen stelt nog steeds een wappie en wordt hem gelijk om zijn medische diploma gevraagd. Toch is het allemaal wat minder hard dan voorheen.

Howey test

Vrijspreker: Om te bepalen of een crypto een 'security' is (beleggingsinstrument), gebruikt de SEC de zogenaamde Howey test. Wat is dat?

Opperdienaar: Bitcoin is bijvoorbeeld geen security omdat het voldoende gedistribueerd is. Maar als je een nieuwe crypto coin uitgeeft en daar zit een team achter die er van denkt te profiteren, dan is dat een security volgens de Howey test. Zelfs als je je coins gratis weggeeft met een 'airdrop', kan het nog een security zijn, omdat de bedenkers er later alsnog aan denken te gaan verdienen als het project eenmaal gebouwd is. Het is centraal gepland door een team dat er van profiteert dus het is een security en je moet aan de regels van de SEC voldoen.

Praktisch voorbeeld strategie

Vrijspreker: In ons vorige gesprek besprak U wat er moest gebeuren om de samenleving op de rails te krijgen. De onderdanen met een te grote vatbaarheid voor massa psychose, moeten uiteindelijk gedwee naar de cool-aid lopen en van Jim Jones hun laatste spuit krijgen, elkaar verzekerend 'heil science! oorlog aan het nepnieuws".

Opperdienaar: Je kunt ze met feiten en argumenten niet genezen. Het is er niet in geargumenteerd, dus je kunt het er niet uit argumenteren. Het is er in gepropagandeerd. Als je het bevecht, lijkt het alleen maar sterker te worden. Het is zoals de auteur van het boek "Propaganda", Edward Bernays zei over hoe hij vrouwen aan het roken kreeg: Hij liet een aantal modellen in een parade pontificaal sigaretten roken, sprak met de pers af dat het als schandalig op de voorpagina zou komen en instrueerde de vrouwen dat ze alle vragen moesten beantwoorden met:"De sigaretten waren fakkels van vrijheid. Het is een protest tegen het niet rook taboe dat mannen aan vrouwen opgelegd hebben".

De echte stikstof crisis

Vrijspreker: Er schijnt een stikstof crisis te zijn. Is re te weinig gebonden stikstof voor munitie en kunstmest?

Opperdienaar: Nee, er is teveel. Het is weer zo'n crisis die je uitgelegd moet worden door experts, anders zie je hem niet. Die experts zeggen dat doordat er gebonden stikstof bij de veeteelt vrijkomt, dat de flora en fauna in die omgeving er iets anders uit gaan zien en daarom moeten die boeren hun bedrijf halveren en de vrijgekomen grond kan dan natuurlijk voor landbouwprijzen naar de overheid die er daarna woningbouw grond van maakt en het voor een veelvoud verkoopt. Jan met de D66 Pet denkt natuurlijk dat hij de biodiversiteit aan het redden is. Nu zwemmen er ook geen zoutwater vissen meer in Nederland, dus de fauna is al veranderd na inpoldering, maar vanaf nu mag er niets meer veranderen. Aan de natuur tenminste. De onderdaan moet de hele tijd veranderen, hij doet alles altijd verkeerd.

Doneer2