Noach en Preppers vandaag

Vrijspreker: U was wat opgevallen rond de reactie op 'preppers'. mensen die zich voorbereiden om een noodsituatie. Wat is die reactie?

Opperdienaar: Dit gaat al terug naar de bijbelse mythologie. Neem Noach. Hij begon op het land een boot te bouwen omdat hij een grote overstroming verwachtte omdat de aarde vol onrecht en verderf was. Het verhaal gaat dat hij uitgelachen en weggehoond werd (al staat daar nergens iets over genoemd in de bijbel). Het is echter niet verwonderlijk dat een Prepper een dergelijke reactie krijgt. Preppers vandaag de dag worden ook uitgelachen. Die rare snuiters die met goud, guns en blikvoer in de bossen gaan leven. Het is van alle tijden. Maar het is niet alleen hoon omdat er een steekje bij ze los zit. Ik heb ook wel eens moeten lachen om de Frans Rutten die van 1973 tot 1990 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken[2] was. Op 11 april2002 zou volgens hem de wereld vergaan, althans de eindtijd zou zich definitief aankondigen. De bus volgelingen die in Noord Spanje tevergeefs stonden te wachten op Maria, keerde teleurgesteld terug. Lachen deed ik wel, maar ik voelde geen agressie. Zijn rare denkbeelden hadden alleen een effect op mij toen hij nog top econoom was bij economische zaken, niet toen hij met een bus naar Spanje reed.

Actie=min reactie (Newton)

gun backwards
Vrijspreker: U had nog een aanvulling op het artikel bosbranden en beursbranden. Wat precies?
Opperdienaar: Ik luisterde naar een podcast van Bob Murphy getiteld: Waarom progressieven anti vaxxers zijn waar het de 'alt-right' betreft
Hierin maakt hij precies dezelfde vergelijking tussen bosbranden en beursbranden die ik eerder maakte, maar breidt het nog verder uit. Hij begint met het principe van vaccins: een klein beetje ziekte zorgt voor een afweer reactie die het lichaam gezond houdt. Dan noemt hij dat gecontroleerde branden of houtkap, voorkomt dat er later een veel grotere brand uitbreekt. Ook dat het toestaan van faillissementen van slechte bedrijven door ze geen bailout te geven, voorkomt dat de hele beurs afbrand omdat het falen van onverantwoordelijke mensen op verantwoordelijke mensen wordt afgewenteld en iedereen dan maar onverantwoordelijke risico’s gaat nemen omdat het toch niet uitmaakt.

Verzuiling

Vrijspreker: U ziet opeens 'automatische segregatie' of verzuiling' overal. Leg uit.

Opperdienaar: Het verschijnsel van automatische segregatie is vooral onderzocht in het geval van rassenscheiding. Het viel onderzoekers in de VS op dat als een woonwijk eenmaal een bepaald percentage 'zwart' was geworden, dat witte mensen er dan weg trokken en de hele wijk zwart werd. Ook in Zweden werd het verschijnsel geconstateerd. 'Soort zoekt soort' is een uitdrukking die niet uit het niets komt. Ook in Nederland is het duidelijk te zien.

Modelletjes

Vrijspreker: Bob Murphy besprak laatst zijn eerdere interview met de econoom Brian Kaplan die nogal wat kanttekeningen plaatste bij de Oostenrijkse school van de economie. Wat pikte U hier uit op?

Opperdienaar: Wat vaak ter sprake komt in debatten tussen economen van de Oostenrijkse school en de main stream, is het gebruik van modellen. Een model is een versimpelde weergave van de realiteit die het mogelijk maak met onweerlegbare wiskunde tot een conclusie te komen. Bob Murphy probeerde bij de nabespreking uit te leggen tot wat voor absurde situaties dat soms leidde.

Van de katten besnuffeld

Vrijspreker: U had laatst een zieke kat en belde de dierenarts, wat gebeurde er?

Opperdienaar: Sam was al eerder ter sprake gekomen in de grote ontsnapping. Nu was hij ziek en wat mij dan verbaast is hoe snel een dier geholpen kan worden. De volgende dag kwam er huisbezoek van 2 dierenartsen. Sam was toen al weer beter, maar toch. Kom daar bij mensen maar eens om. Die kunnen op een wachtlijst wegrotten, terwijl voor Sam gelijk een medisch team klaar stond.

De dierenarts wist ook te vertellen dat bloedtesten en röntgenfoto's voor dieren veel sneller klaar zijn.

Bosbranden en beursbranden

Vrijspreker: U ziet een verband tussen bosbranden en beursbranden. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Er zijn de laatste tijd flinke bosbranden geweest in Australië en Californië. Omdat er niet meer gekapt mag worden en er niet preventief weggebrand mag worden, neemt de hoeveelheid opgeslagen energie steeds verder toe naarmate het bos groeit. Hierdoor neemt de kans op een hele grote brand steeds meer toe. Hier legt Miranda Devine uit hoe in Australië de groene ideologie tot bosbranden leidde. Vanwege bezorgdheid om vogelnestjes werd er geen houtkap gedaan. Het ging nu allemaal in vlammen op. De Sheahans werden zelfs voor $50.000 beboet voor het kappen van bomen buiten de toegestane 6m van het huis. Nu is hun huis één van de weinigen die nog overeind staat in Reedy Creek, Victoria.

Van plastic tasjes verbod naar genocide

Vrijspreker: U wilt vandaag een speciaal aspect van oorzaak en gevolg belichten. Wat is dat?

Opperdienaar: Je ziet wel eens een libertariër die denkt beet te hebben als hij zijn gesprekspartner over de overheid hoort klagen. Die klacht gaat dan meestal over een belachelijker interactie met een onredelijk bureaucratisch apparaat dat irrationeel lijkt te zijn zolang je er vanuit blijft gaan dat hun bedoelingen goed zijn. 

De libertariër denkt nu dat hij zijn gesprekspartner er op kan wijzen dat deze zelf vraagt om deze overheid. Bijvoorbeeld doordat zijn gesprekspartner voor een verbod op plastic zakjes is.

Vrijspreker: Dit stuit op onbegrip?

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp