Notoire zelfuitgevers

portemonneeHet verbaasde de Opperdienaar telkens weer hoe gemakkelijk belastingkoeien in reclame geloofden als het maar met geweld opgediend werd. Als iemand zei: “wij van WC eend adviseren WC eend”, dan werd de boodschapper met argwaan besnuffeld, zoniet ronduit weggehoond. De adverteerder wilde tenslotte zijn zakken vullen en je moest zijn advies met een korreltje zout nemen. Hij stond zichzelf te promoten. Als diezelfde persoon echter zei :”Ik heb jouw geld nodig en macht over jou, maar ik ben niet op winst belust en ik wil je beschermen tegen hen die dat wel zijn”, dan was er van argwaan geen spoor te vinden en stommelden ze allemaal opgelucht naar het abattoir stamelend: ‘Pfew, ze zijn niet op winst uit en hebben het beste met ons voor. 

Voorstel voor nieuw volkslied

fiets jat regeling

De Opperdienaar stelt voor het bestaande volkslied over het eren van de koning van Hispanje  nog even te veranderen voordat de Nederiglandse belastingslaaf verdere terkorten van zuid europese heersers gaat dekken. Dit omdat ‘De heersers van Griekenland, Spanje, Portugal , Ierland en Italie heb ik altijd geëerd.’ ritmisch te lang zou worden.

Het nieuwe volkslied is op de melodie van het nummer ‘15 miljoen mensen’ van Fluitsma & Van Tijn. De tekst is afkomstig van de mysterieuze P.D.  in samenwerking met de Opperdienaar.

Dienen en dreigen onder de loep

JesusWashingFeetMet verbazing las de Opperdienaar de krant. De gehele koninklijke familie was in Nieuwgein met kwasten en schuurmachines aan de gang gegaan om een school een beetje op te knappen.

Wat was daar nu aan de hand? De heersers die iedereen in hun territorium konden dwingen met wet en geweld, stonden daar een beetje te klussen. Ze hadden daar toch minimaal een paar illegalen voor kunnen inhuren? Als ze 1 middag van hun tijd bij rijke filantropen op bezoek gingen, zou je van de opbrengst genoeg illegalen kunnen inhuren om een hele school te bouwen. De Opperdienaar voelde op zijn klompen aan dat dit om een psychologische truuk ging, maar hoe het precies in elkaar zat daar moest hij nog even over nadenken. Hij bladerde wat verder.

Vrijheid en opsluiting

Humberto TanVrijspreker: Humberto Tan beklaagde er zich laatst op radio 538 over dat bevrijdingsdag geen verplichtte vrije dag was. Hij vond dat de vrijheid zo'n belangrijk thema was dat dit eigenlijk een verplichtte vrije dag zou moeten zijn. Wat vindt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: De Opperdienaar is het daar volmondig mee eens.

Vrijspreker: Wat moet er gebeuren met mensen die dan stiekum toch werken of op een andere dag vrij willen nemen?

Opperdienaar: Tja, kijk als mensen de wet niet respecteren van de compulsieteam leider van het compulsieteam binnenlandse uitbuiting, dan moet er gestraft worden. Allereerst met een geldboete, want geld kunnen we altijd gebruiken in Den Haag.

Squeeze Squander and Spin

moederland standbeeldJob Cohen had het niet met zoveel woorden gezegd, maar eigenlijk had hij de Opperdienaar een prutsafperser genoemd. Hij was in de rangorde nog onder Middelkoop geplaatst, iemand die huurmoordenaars dapperheidsonderscheidingen opspeldde voor hun heldendaden. De Opperdienaar was echter niet iemand die bij de minste geringste tegenslag de hoofddoek in de ring gooide.

Hij was vastbesloten zich terug te vechten en met een afpersingstruuk voor de dag te komen waar Cohen zijn broek bol van zou gaan staan. Maar hoe kwam hij aan zo'n truuk? Bestaande politici waren er al zo bedreven in het melken van belastingkoeien, ze hadden zoveel meer ervaring, hij had eigenlijk zo'n oneerlijke achterstand. Er zou eigenlijk een wet moeten zijn die beginnende politici een voordeeltje gaf ten nadele van gevestigde politici. Misschien moest hij eens op het internet gaan kijken, het zou kunnen zijn dat de vrije markt een oplossing bood. 

De Opperdienaar zit op Twitter

Alle politici zitten op Twitter, dus de Opperdienaar kon niet achterblijven. Nu konden de onderdanen hem volgen en kon hij berichten uitvaardigen aan zijn volgelingen die om dwang verlegen zaten. Als bijvoorbeeld iemand een briefje van 20 euro in zijn portemonnee vond, maar niet wist waar hij het aan uit moest geven, dan kon hij even naar de Opperdienaar tweeten om te vragen waar hij zijn geld aan uit moest geven. Die service zal wel een groot succes worden aangezien iedereen dat altijd belangrijk vond: dat andere mensen je geld uitgeven en je bij tegenstribbelen in de gevangenis smijten. De Opperdienaar kon dan terug tweeten: ''geef het aan mijn zwager anders zwaait er wat.'' Dat paste net binnen het maximum van 140 karakters en sloot goed aan bij het Squeeze Squander and Spin principe 'keep it short'. Niet teveel uitleg geven bij je decreten, dat suggereert alleen maar zwakte en dat er een rationele basis aan ten grondslag ligt. Je moet er niet aan denken dat de onderdanen daar naar op zoek gaan.

Opperdienaar belt Cohen voor lijstverbinding

job_cohen_kopje_thee"met Job Cohen"

ah, mooi, u spreekt met de Opperdienaar, lijsttrekker van de Partij van de Slavernij. Ik zie dat veel van de standpunten van uw en mijn partij overeenkomen dus ik dacht dat we misschien een lijstverbinding kunnen aangaan. De neuzen dezelfde kant uit, samen de schouders eronder, een win-win situatie creëeren, zeg maar.

"Ik heb laatst wat over de Partij van de Slavernij gehoord. Wel een heel nieuw concept dat eerlijke. Welke standpunten komen volgens u overeen?"

Nou, de partij van de Slavernij wil zo veel mogeljik verbieden en verplichten en heeft tot doel het leven van de onderdanen zoveel mogelijk vanuit Den Haag centraal te plannen door middel van dreigementen met boetes en kidnapping. We hebben ook tot doel de onderdanen hun hele inkomen door de politiek te laten aanwenden.

Doneer2