Bij het UWV

UWVOmdat de Opperdienaar nog slechts droomde van de oppermacht, maar toch gewoon moest eten in de tussentijd,  had hij een baan. Het hele bedrijf waar hij voor werkte werd echter gesloten en hierdoor had hij zijn baan verloren. Het UWV had hem en zijn collegas uitgenodigd voor een presentatie over wat hen te wachten stond als de 5 maanden doorbetalingsperiode voor het bedrijf waren afgelopen en hij nog geen nieuwe baan gevonden had.

Na deze presentatie volgde een presentatie van iemand van de Kamer van Koophandel over het beginnen van een eigen bedrijf vanuit de WW.

De spiraal

esher verwarrende trappen spiraal"Maar als mensen wapens mogen bezitten, krijg je dat de criminelen niet meer netjes roven, maar direct gaan schieten. Je krijgt dan een spiraal van geweld. Ze kunnen dus maar beter alle slachtoffers van criminelen via schoon overheidsgewelld verbieden wapens te bezitten, zodat ze netjes te beroven zijn" De man zei het vol overtuiging, gehaast en met zijn ogen wijd open, de dierlijke angst naar buiten lekkend.

Betekent dit dan ook dat je maar geen slot op de deur doet, omdat de inbrekers dan alleen maar een breekijzer gebruiken en je deur ook nog stuk maken, zodat er een spiraal van vernieling en beveiliging ontstaat? Het was een aparte redenering en de Opperdienaar vroeg zich af hoe hij gebruik kon maken van de mentale verkronkeling die aan deze gedachtengang ten grondslag lag.

Waar kwam het nog meer voor? Had hij wel eens mensen horen zeggen dat ze niet gingen tanken, omdat er dan een spiraal van benzinebehoefte zou ontstaan? Of dat ze geen diploma gingen halen omdat de werkgever dan alleen maar meer diplomas zou gaan eisen? Nee, eigenlijk nooit. Het leek erop dat er alleen verwacht werd dat criminelen zich zouden aanpassen aan een situatie waarin hun slachtoffers iets terug zouden kunnen doen. 

Het lukte de Opperdienaar niet te bepalen van welke mensen een verandering in gedrag verwacht werd  en van welke mensen niet. Zo hadden socialisten het idee dat ze fabrieken aan de arbeiders konden overdragen en dat er dan spontaan weer nieuwe fabrieken tevoorschijn zouden schieten, alsof het bloemen zijn die je plukt zonder de groei van nieuwe bloemen af te schrikken. Maw het gedrag van kapitalisten, die sparen, risico nemen  en zweten om een fabriek neer te zetten, verandert niet na de inbeslagname en overdracht naar de arbeiders volgens de socialist. Het gedrag van de arbeiders die fabriek na fabriek in de schoot geworpen krijgen, verandert ook niet. Ook overheidsheersers denken dat het verhogen van belastingen gewoon meer geld oplevert en dat de koeien altijd meer melk kunnen geven op commando.

Aan de andere kant verwachten ze wel dat een nieuwe wet problemen oplost en dat onderdanen hun gedrag veranderen om het achterliggende geweld te ontlopen. De Opperdienaar besloot een tabel te maken waarin hij probeerde om deze gedachtengang in kaart te brengen zodat het hem wat duidelijkheid verschaftte.

Persoon in kwestie Geconfronteerd met verandering Gedragsverandering
Kapitalist In beslagname fabriek Accepteert in beslagname, maar bouwt gewoon weer een nieuwe fabriek, basis gedrag verandert niet
Belastingslaaf Afpersing Accepteert afpersing, gaat gewillig weer naar kantoor voor de volgende ronde, basis gedrag verandert niet
Crimineel Wordt geconfronteerd met gewapende slachtoffers Gebruikt meer geweld om slachtoffers te overmeesteren, basis gedrag verandert niet
Crimineel Wordt geconfronteerd met gewapende overheidsfunctionarissen met nieuw stukje papier Crimineel deinst terug voor overheidsheerser, wordt produktief lid van de samenleving
Overheidsheerser Krijgt meer afpersingsbevoegdheden Perst meer geld af, maar wordt niet luier, blijft zijn 'werk' met gelijke inzet doen
Voortplanter Zijn nageslacht wordt overladen met schulden, hun hele werkzame leven op de nominatie om in beslag genomen te worden Blijft onvermoeid nieuwe belastingslaafjes voortbrengen
Territoriumslaaf Wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingsregel Past gedrag direct aan aan nieuwe regel
Territoriumslaaf Wordt belast en gesubsidieerd Gaat niet meer doen waar hij voor gesubsidieerd wordt (zielig zijn) en minder waar hij voor belast wordt (werken)
Territoriumslaaf Wordt belast en gesubsidieerd Gaat wel meer doen waar hij voor gesubsidieerd wordt (moderne kunst) en minder waar hij voor belast wordt (roken)
Hypotheekverstrekker aan mensen zonder baan, inkomen en bezittingen Ontvangt een bailout als het misgaat Zal zo iets doms nooit meer doen
Territoriumslaaf Moet geld voor bailout van verkeerde keuzemakers ophoesten Belooft niets aan enthousiasme en werklust in te boeten

 

 

Het begon de Opperdienaar te duizelen. Hij snapte er niets meer van. Wie kon hem verder helpen? Er werd duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van geinstitutionaliseerd, geuniformeerd geweld en geweld zonder hoger mandaat. Maar soms werd er verwacht dat er een gedragsverandering kwam en soms juist niet. Hoe moest je als heerser nu te werk gaan als je meer geld uit je onderdanen wilde persen?

Inzinking

Keizer Justinianus IDe Opperdienaar zat er even helemaal doorheen. Iedereen was druk bezig de macht te grijpen en de PR machines draaiden op volle toeren, maar de Opperdienaar moest machteloos toezien hoe anderen er met de gouden belastingkoe vandoor gingen. Verdwaasd staarde hij naar zijn beeldscherm waar de persberichten met beloftes voorbij schoten. Deze week moesten de koeien weer stemmen welke kleur hun hekken geverfd zouden worden en de boer maakte er weer een hele show van. "Wilt u om 6 of om 7 uur gemolken worden? Moeten jullie kalfjes sterven in Irak of Afghanistan? Uw stem telt. Waardeer uw vrijheid." Niet dat deze vragen echt door de verkiezingsuitslag bepaald zouden worden, maar de kleur van het hek, dat was nog wel mogelijk.

Ontslagrecht en aanneemplicht

ontslagbeschermingVrijspreker: Het ontslagrecht is eenvorm van slavernij waarbij een werkgever niet uit een relatie mag stappen met een werknemer op straffe van boetes, gevangenis en alle vormen van geweld noodzakelijk om het stel in de scheefgegroeide relatie te houden. Libertariers beweren dat deze vorm van dwang er voor zorgt dat de gedwongene zich minder gelukkg voelt en dat dit dus leidt tot minder werkgevers, net zoals 26 uur verplicht naakt paalzitten voor werkgevers tot minder werkgevers zal leiden.

 

Jehova

Aanbidding van de eerste goudconfiscatie"Mozes vermoordde die 3000 mensen niet nadat hij van de berg kwam met zijn stenen tafelen, dat gebeurde in opdracht van god". De jehova getuige aan de deur van de Opperdienaar zei het vol overtuiging. De Opperdienaar haalde diep adem voor een stevig antwoord. De 2 jehova getuiges krompen in elkaar alsof ze wisten dat deze inademing in een filosofische oorvijg zou gaan eindigen. "Die mensen werden vermoord in opdracht van Mozes. Dat hij beweerde in naam van een hogere macht te handelen is niet te bewijzen". "Diefstal en moord zijn alleen moreel te rechtvaardigien als ze in de naam van de staat gedaan worden, niet in naam van god." De wachttoren in de hand van de linker Jehova getuige begon lichtjes te trillen.

Weggestemd

stempoltoodDe Opperdienaar was op een sollicitatie gesprek en de woordvoerder van het bedrijf legde uit hoe klanten werden binnengehaald. "Onze business is relatief stabiel en ongevoelig voor recessies, omdat we veel voor de overheid werken. Ook gaan wij lange termijn relaties met onze klanten aan."

De Opperdiienaar onderbrak hem:"Hoe kunnen jullie lange termijn relaties opbouwen als jullie klanten politiici zijn?"

De grootmeester aan het werk

JanKeesdeJager_nieuwegeinJan Kees de Jager, de demissionair minister van financiën, ging ondernemers in Nieuwegein uitleggen wat zijn plannen waren om Nederland beter te maken voor ondernemers. Het hoofd binnenlandse afpersing had een drukke dag achter de rug, want hij was ook naar Brussel geweest om het omvallende project euro met 5 miljard aan belastinggeld te stutten. De Opperdienaar was een groot bewonderaar van Jan en besloot naar zijn voordracht te gaan. Een lynchpartij was echter niet uitgesloten aangezien de ondernemers net bestolen waren door Jan, die het geld vervolgens aan Griekse afpersers had geleend. Hoe zou Jan zich hieruit redden? Het was mooi een beroepsafperser aan het werk te zien en de Opperdienaar kon hier veel van leren.

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp