Schapen drijven

Vrijspreker: U ziet een bepaald patroon. Wat is dat?

Opperdienaar: Tijdens WO2 was er ooit een analyse in het VK om vliegtuigen die terugkwamen uit Duitsland extra te bepantseren. De eerste reactie was om de vliegtuigen extra te beschermen waar de kogelgaten zaten. Totdat er een statisticus bij kwam die juist aanraadde om ze te bepantseren waar er geen kogelgaten zaten. Dit waren immers de vliegtuigen die het overleefd hadden. De vliegtuigen die het niet overleefd hadden, waren juist op de niet geraakte plaatsen geraakt.

Opgehemeld en Uitgekotst

Vrijspreker: U beweert dat de roverheid altijd uitkotst wie ze eerst op handen dragen.

Opperdienaar: Het doet denken aan de opening van de Part of the problem podcast:"Als je wilt weten wie de vijanden van morgen zijn, kijk dan wie ze vandaag steunen".

Het overkwam Osama Bin Laden die gesteund werd om Sovjets te vermoorden toen die Afghanistan bezetten en uitgekotst toen hij zich verzette tegen westerse regimes.

Een mirakel

Vrijspreker: We zien in toenemende mate dat de onderdaan zich zorgen moet maken over catastrophes die er niet toe doen, terwijl ze zich geen zorgen moeten maken over catastrophes die er wel toe doen. Hoe lang kan dat doorgaan?

Opperdienaar: De onderdaan maakt zich zorgen over een pandemie die aan een stevig griep jaar doet denken, 400 ppm CO2, biodiversiteit vanwege stikstof en Poetin die de wereld gaat veroveren, maar niet over energiearmoede, voedselarmoede, vaccinatieschade en monetair en fiscaal wanbeleid. 

Weg met witte mannen

Vrijspreker: Wat valt U op aan de LGBTQA++ trend?

Opperdienaar: Het lijkt een algemeen verschijnsel dat politieke systemen als ze aan de neerval begonnen zijn, seksueel de weg kwijt raken. Ik denk aan de Romeinse orgies, Sodom en Gomorrah maar ook De Mongoolse heersers van China hadden in de verboden stad allemaal seksuele rituelen terwijl het wantrouwen tussen heersers en de bevolking groeide. Eunuchs werden vaak gebruikt aan het hof van menig keizerrijk, waar ze soms zoveel macht kregen dat ze feitelijk het keizerrijk bestierden tijdens de neergang. De rooms katholieke kerk is ook een instituut dat tijdens de neergang menig seksueel schandaal kende. De bruinhemden die de terreur voor Hitler gebruikten leken ook de weg kwijt te zijn. Ook nu worden we weer hele maanden bezig gehouden met pride vlaggen. Of de Nederlandse politiek door eunuchs bemand wordt, laat ik aan de lezer over.

Is je libertarisme zwaartekracht bestendig?

Vrijspreker: Soms wordt wel eens gezegd "in een neerstortend vliegtuig zitten geen atheïsten" Hoe is dat van toepassing op libertariërs?

Opperdienaar: Het idee is dat als je maar wanhopig genoeg bent, je vanzelf wel in een God gaat geloven en irrationeel wordt. Atheïsten hebben alleen een grote mond zolang het goed gaat.

Van Fop naar Klop

Vrijspreker: U vraagt zich af waarom mensen zo gemakkelijk in leugens geloven en vaak zelfs met enthousiasme uitdragen.

Opperdienaar: Het is vaak gezegd dat de heersers met fraude en bedrog regeren. Maar er zit natuurlijk een stok achter.

Orwell force fraude stateIk moest daar aan denken toen ik las dat de heersers volgend jaar de verkeersboetes omhoog doen met 10%, omdat ze het geld nodig hebben. De heersers nemen niet meer de moeite om te liegen tegen de onderdaan. Hetzelfde verhaal met een recent onderzoek dat een bom legt onder de stikstofcrisis. Onderdanen denken onterecht dat hun situatie beter wordt als ze leugens van de stok aftrekken. We zagen onderdanen afgelopen jaren op vele gebieden met verve leugens verdedigen: COVID, klimaat, stikstof eigenlijk bijna alles.

Links en rechts

Vrijspreker: Het blijft frappant om te zien hoe de heersers de onderdanen achter zich krijgen. Is de techniek nog anders voor links of rechts georiënteerde onderdanen?

Opperdienaar: Je kunt ruwweg zeggen dat de boodschap is:

Rechts: Laat me stelen en moorden om je te beschermen van de angstaanjagende bogeyman (meestal ver weg (1, 2 elke land ver weg is de frontlinie voor verdediging tegen de Bogeyman)). Vroeger heette dit de domino theorie.

Links: Laat me stelen en moorden om het hulpeloze te beschermen (alle minderheden of tot onderdrukten gebombardeerden). De humanitaire interventie.

Doneer2