De 99% club

club ninety nineVrijspreker: Wie bedoelt U precies met de 99% club?

Opperdienaar: De meeste onderdanen hebben de vreemde eigenschap een principe voor 99% van harte te onderschrijven, maar ditzelfde principe met nog meer passie te bestrijden voor een speciale 1% uitzonderingsgevallen. Meestal is die 1% het uithangbord van hun gedachtengoed en handelen ze naar die 99%.

Vrijspreker: Wat zijn daar zo al voorbeelden van?

 

Bij voorbaat verloren

Vrijspreker: Vorige week besprak U dat het libertarisme vooral een verhaal is van een verloren strijd. Kunt u daar wat meer over zeggen?

Opperdienaar: Sally Kempton schreef in Esquire (1970) "It's hard to fight an enemy who has outposts in your head." Ik zou dat nog sterker willen zeggen:"Het is onmogelijk een vijand te bestrijden die nederzettingen in je hoofd heeft". Als je mensen wilt overtuigen dat bepaalde ideeën van ze fout (inconsistent) zijn en die mensen krijgen door dat jij die ideeën zelf ergens in je hoofd koestert, dan is je zaak direct verloren. Veel libertariërs geven dit direct al aan hun gehoor door.

Is Obama a Keynesian?

Ik moest hier zo hard om lachen dat ik het de lezers niet kon onthouden. Herkent u de discussies zoals met de over haar toeren voetbal moeder op deze rally voor sanity (gezond verstand) ? Iemand die met wilde blik roept dat de ander er helemaal naast zit, die zeker weet dat ze het bij het juiste eind heeft en iedereen dom vindt?

Libertariërs

belasting is geweldVrijspreker: De vorige keer besprak U dat wetenschappers geen enkele bedreiging vormen voor de machthebbers en zelfs een hulp zijn mits overladen met grote hoeveelheden gestolen geld. Zijn libertariërs een groter gevaar?

Opperdienaar:Over het algemeen niet. Wat libertariërs meestal niet beseffen is dat er 2 manieren zijn om onderdanen hun ideeën te beïnvloeden als je omkopen niet meerekent (niet iedereen is om te kopen omdat je daar een bron van inkomsten voor nodig hebt). De eerste is om ze in een staat van angst te krijgen en vervolgens jouw dwang als oplossing voor het gevaar aan te bieden. Omdat ze in een staat van angst niet kunnen nadenken, merken ze niet dat jouw 'oplossing' ze alleen maar meer van het gevaar oplevert en jou nog meer macht. De andere manier is om een consistente boodschap af te geven.

Addresseren van de heersers

Tshirt 'corrupt met politielogo' goed voor 150 euro boeteVrijspreker: U geeft nog wel eens advies aan lokale gezagsdragers over hoe ze met de slaven om dienen te gaan..

Opperdienaar: Ja, zo moest ik laatst naar Houten, omdat 2 agenten met een fietser waren geconfronteerd die een slippende dynamo op zijn fiets had,  maar die niet gelijk de kruiperige onderdanigheid vertoonde die van hem verwacht kon worden.

Stort geld over ze heen

money keyVrijspreker: Is het niet lastig om aan de macht te blijven als er wetenschappers, economen, onderwijzers, kunstenaars en rechtsgeleerden zijn, die de hele dag op zoek zijn naar consistentie, waarheid en schoonheid? Komen die er op een dag niet achter dat U geen speciale rechten zou moeten hebben?

Opperdienaar: Die mensen vormen geen enkel probleem. Ze zijn zelfs een aanwinst. Het enige wat je moet doen is een grote hoeveelheid geld en privileges over ze uitstorten die ze vrijwillig niet gekregen zouden hebben en ze zullen alles goedpraten wat je verder doet en er zelfs de argumenten ervoor aandragen.

 

Stoelendans

Zimbabwaans 200 miljoen dollar biljetVrijspreker: Nu overheden overal ter wereld problemen hebben om hun groeiende dwangapparaten te financieren met belasting en leningen, komt de geldpers weer om de hoek kijken. Wat denkt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: Als onderdanen geloven dat de papiertjes die ze hebben de veiligste vorm van bezit zijn, dan kun je eenvoudig van ze stelen door meer van deze papiertjes te drukken en dingen van ze te kopen.

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp