Het verbieden moet verboden worden

verbodsbordVrijspreker: Volgens heersers Atzo Nicolaï en Han ten Broeke moet de export van internetcensuur software naar dictaturen aan banden worden gelegd (vert. voor sane brains: met geweld worden voorkomen). Wat vindt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: Even kijken, dus het verbieden van websites hosten moet verboden worden en de verbieders moeten er op gaan toe zien dat verbieders niet.... nee wacht ik begin even overnieuw. 

Reactie van een onderdaan

gebods_bord_werkenVrijspreker : U krijgt de laatste tijd steeds meer reacties van bezorgde onderdanen. Kunt U er 1 uithalen?

Opperdienaar : Met alle plezier. Zo kreeg ik van een zekere R. het volgende alarmerend bericht:

Beste opperdienaar,

Dagelijks wordt ik tijdens het werk geconfronteerd met opstandige praat van <naam achtergehouden>, die voortdurend zijn twijfels uit over de effectiviteit van het huidige overheidsbestel. Ik merk dat ik de laatste tijd hierdoor af en toe door zondige gedachten als 'wat wordt er eigenlijk gedaan met mijn belastinggeld' wordt overvallen. Ik zie het als mijn burgerplicht om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te roepen en rapporteer de situatie aldus aan U.

met nederige groet,

R.

Opperdienaar van Malawi

IdiAminVrijspreker: Vandaag een interview met de Opperdienaar van Malawi die de belastingslaven bij wet verboden heeft om scheten te laten. Wat bewoog U tot dit stuk wetgeving?

Opperdienaar: Wij willen de onderdanen meer discipline en verantwoordelijkheid bijbrengen.

Vrijspreker: Wat als de onderdanen niet gehoorzamen? 

Opperdienaar: Dan krijgen ze een boete. Als ze die niet betalen, volgt een dagvaarding voor onze rechters, als ze niet op komen dagen komt onze politie ze met geweld dwingen, als ze zich zouden verzetten, schieten we ze dood. In de praktijk is dit laatste zelden nodig, want iedereen weet dat de overheid de meeste wapens heeft en dat die vastgehouden en gericht worden door mensen die wel gehoorzaam zijn. Ze weten ook dat deze killbots een grote behoefte aan respect hebben, dus onderdanen kunnen ze maar beter niet zonder respect behandelen.

Opperdienaar op Campagne

Worried_little_girlHet was weer de tijd van het jaar dat de inkomsten van de belastingslaven geveild werden en de Opperdienaar was er weer te laat achtergekomen om een effectieve campagne op te zetten. Zoals bij de vorige veiling ging hij weer naar het winkelcentrum, omdat belastingslaven en leugens tenslotte op dezelfde plaats verkocht werden als deodorant. 

Frommelen

O_1000_680_680_AP090619013783Vrijspreker: Vandaag wilt U het hebben over frommelwetgeving. Wat is dat precies?

Opperdienaar: Bij frommelwetgeving regel je een voordeeltje voor een vriendje of voor jezelf door het in een ander stuk wetgeving te verbergen (dat al reeds een voordeeltje voor je is). Het is een camouflagetechniek.

Vrijspreker: Hoe kun je dat doen? Mensen lezen die wetten toch?

Eigendom

Koning katVrijspreker: Is eigendom mogelijk zonder overheid?

Opperdienaar: Als mijn kat een muis vangt en die probeer je af te pakken, merk je dat de kat deze muis als eigendom beschouwt omdat zij hem gevangen heeft. Als een inbreker een huis binnenkomt met een hond, merk je dat die hond het huis als eigendom beschouwt. Katten en honden hebben geen katten en honden overheid die hun eigendomsrechten zegt te beschermen. Dus, ja eigendomsrechten zijn een algemeen verschijnsel bij alle dieren.

Wanneer ben je het kwijt?

bankrun marathonVrijspreker: U vroeg zich laatst af wanneer je iets kwijt bent, is dat niet duidelijk?

Opperdienaar: Nee, ben je je sleutels pas kwijt als je je hand in je zakt stop om de deur open te maken en merkt dat ze er niet zijn? Of was je ze al kwijt toen ze 1 kilometer terug uit je jaszak vielen?

Doneer4