PvdS waarschuwt voor misleidende kunst

gehoorzaamheid De Partij van de Slavernij heeft een sectie aan de website toegevoegd over misleidende kunst. Veel kunstenaars zijn helaas maar al te vaak onder de invloed van drugs en zien de zaken betreffende heersers en onderdanen niet in het juiste licht.

In een optimale staat zoals die al beschreven werd door Plato, zou dat natuurlijk vanzelf verdwijnen, maar zover zijn we nog niet.

De Opperdienaar luistert zelf het liefst naar marsmuziek en vaderlandslievende pattriotistische muziek, maar daar hoeft de onderdaan nog niet perse in mee te gaan. Als hij de subversieve muziek in de genoemde  blacklist maar weet te vermijden, is er al veel bereikt.

Compulsieteam Balkenende IV valt

Den Haag - Het compulsieteam van Balkenende IV is gevallen. Bos en Balkenende hadden een meningsverschil over het uitgeven van de belastingbuit van de belastingslaven die Kees de Jager zo succesvol bij elkaar gegraaid had. Waar Balkenende het gestolen geld wilde gebruiken voor verdere oorlogsvoering in Uruzgan, wilde Bos er bank bailouts mee financieren.

gehoorzaamheid

De partij van de Slavernij denkt dat de val van het compulsie team de afgelopen nacht een goede zaak is. Niet dat er iets mis is met geld stelen en moorden. Zoals Voltaire al zei "Alle moordenaars worden gestraft, tenzij het om grote getale gaat en onder trompetgeschal gebeurt''.

Dit compulsieteam hinkt echter weer op 2 gedachten. Aan de ene kant het dwingen en stelen van de onderdanen, maar aan de andere kant het braaf zoeken van consencus binnen het compulsieteam. De val van dit compulsieteam laat zien dat als er maar een klein gebied overblijft waarbinnen vrijwillige overeenkomst noodzakelijk is, dat dit op den duur gegarandeerd misgaat.

EU commisaris meer macht

BRUSSEL - De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger (Energie) wil dat de EU zo nodig meer macht krijgt om in te grijpen als lidstaten zich niet aan de begrotingsregels houden.
gehoorzaamheidOettinger heeft dat zaterdag gezegd in de Duitse krant Welt am Sonntag.
''De EU-lidstaten moeten vanaf 2011 hun begrotingstekort verminderen. Als ze dat weigeren, moet het stabiliteitspact worden veranderd, zodat de Europese autoriteiten beter kunnen ingrijpen in het nationaal beleid. De stabiliteit van de euro moet worden gegarandeerd.''
De Partij van de Slavernij vindt dit een goed idee. Het zwakke punt van het huidige systeem is dat het profijtelijk is voor de lokale heersers om grote hoeveelheden schulden aan te gaan, waarvan zij zelf de lusten hebben en het nageslacht van hun onderdanen de lasten.

Jet Bussemaker en sport

Vancouver - Jet Bussemaker, staatsecretaris voor sport brak in een interview op radio 538 een lans voor de verplichtte bijdrage van mensen aan haar budget voor de promotie van sport. 
geef aan sport
Tevens deed ze een boekje open over hoe dwang en geweld voor haar onderdeel is van een lange familietraditie, die teruggaat tot dwang in Indonesië tegen haar vader als 13 jarige temidden van geweld dat onder dwang gefinancierd was door Japanse belastingslaven. Haar opa stierf op een onderzeeer gefinancierd door Nederlandse belastingslaven. Ooit zei ze "ik kende geen oorlog, maar de oorlog leeft ook in mij''. Bussemaker ging in Vancouver ook een bezoek brengen aan een school om de herinnering aan WOII levend te houden. 

De Partij van de Slavernij vindt het een goed idee om mensen onder dwang sport te laten financieren. Sport is oorlog zei Rinus Michels al en sport maakt duidelijk dat het een goede zaak is om blind solidair te zijn met een bepaalde club wildvreemden, met je vlaggetje voor ze te zwaaien, hun club uniform te dragen en uit volle borst het clublied te zingen.

Leraar moet weer meester worden

"De leraar moet weer 'meester' zijn"

Aldus compulsieteamadjudant Martin Bosma van de partij voor de vrijheid

meester Martin

Hoewel de naam 'partij van de vrijheid' binnen de Partij van de Slavernij de wenkbrauwen behoorlijk omhoog laat gaan, komen er wel hele verstandige verboden en geboden uit. Misschien dat ze bij de PVV denken dat slavernij het best te bereiken valt door de onderdanen vrijheid te beloven.

Door kinderen al vroeg het begrip 'meester' bij te brengen, realiseren ze zich dat ze niets minder dan slaven zijn en is het eenvoudiger om ze later hun salaris uit de zak te kloppen.

EU moet politieke unie worden

BRUSSEL - Een crisissituatie als die in Griekenland is alleen aan te pakken als de EU-lidstaten naast een muntunie ook een politieke unie vormen.

gehoorzaamheidVoormalig thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën Cees Maas betoogde dat zondag in het tv-programma Buitenhof. ''Anders houd je dit soort problemen'', aldus Maas, in de jaren '90 een van de architecten van de euro. Volgens Maas heeft de EU op dit moment geen machtsmiddelen om lidstaten die zich niet aan de begrotingsafpraken houden tot de orde te roepen. Ze kan slechts boetes opleggen, ''maar daar word het alleen maar erger van''. Hardere sancties waren bij de totstandkoming van de euro onbespreekbaar, memoreerde Maas.

De partij van de Slavernij is het hier hartgrondig mee eens. Het probleem is echter niet dat de Griekse heersers iets fout hebben gedaan, maar dat de Griekse slaven stiekum een stuk van hun leven niet aan de doelstellingen van de Griekse heersers hebben gewijd (belastingontduiking). Er moet dan ook een europees leger onder europees politiek commando komen om eventueel hardere sancties zoals bombardementen of invasies op te kunnen leggen aan ongehoorzame onderdanen van lidstaten.

 

Kilometerheffing

"Draagvlak is essentieel voor de kilometerheffing, maar het kabinet neemt uiteindelijk het besluit en daarvoor is de minister van Verkeer als eerste verantwoordelijk."

Dat zei compulsieteamleider Ab Klink (Volksgezondheid) zondag in het tv-programma Buitenhof. De Partij van de Slavernij is het hier helemaal mee eens.

gehoorzaamheid

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp