Azijnpot

Vrijspreker: U denkt een verschijnsel te hebben gespot van de azijnpot. Is dat het tegenovergestelde van een honeypot?

Opperdienaar: Inderdaad. In Venetië was ooit het ritueel om jaarlijks een brug te veroveren. Dat werd zo fanatiek gedaan dat er vaak een aantal jonge mannen om het leven kwamen. Waarschijnlijk legden de meest agressieve en toegewijde mannen het loodje. Een soort azijnpot dit ritueel. Het trekt de meest agressieve mannen aan en haalt ze uit de genenpoel. Het doet ook denken aan hamburger hill, het gevecht om heuvel 937 in Vietnam.

Ben je een terrein of ziekteverwekker libertariër?

Vrijspreker: U wilde een vergelijking maken tussen 2 soorten ziekte theorieën voor de samenleving en voor het menselijk lichaam. Wat is die vergelijking?

Opperdienaar: In de ziektetheorie heb je de 'ziekteverwekkers theorie' en de 'Terrein theorie'. De mensen van de ziekteverwekker theorie geloven dat je ziek wordt omdat je een virus/bacterie/parasiet tegen het lijf loopt, die je vervolgens ziek maakt. De aanhangers van de terrein theorie geloven echter dat het terrein altijd vol zit met bacteriën, virussen en parasieten, maar dat je ziek wordt omdat je verdediging verzwakt is. Maw, de oorzaak van je ziekte is een verzwakt immuunsysteem. 

De uitbuitingsvrezer

Vrijspreker: U maakt zich zorgen over mensen die zich zorgen maken over uitgebuit worden: uitbuitingsvrezers

Opperdienaar: Ik moest daar aan denken toen ik in de autonome zone in Chaz die linkse landbouwer aan het werk zag in het stadspark. Ongetwijfeld iemand die heel bang was om uitgebuit te worden door kapitalisten en corporaties die hem onderbetalen voor zijn grenzeloze capaciteiten. Is er iemand die deze Chaz farmer wil uitbuiten? Nee? Eén maal andermaal?

Politieke corioliskracht

Vrijspreker: De Russische influencer in ballingschap Ponasenkov werd gevraagd "Hoe komt dat het in Joegoslavië zo'n oorlog werd ondanks dat het zo dicht bij de beschaving ligt?" 

Opperdienaar: Je vraagt je af waar die beschaving dan precies gelokaliseerd is. Kennelijk hebben ze in Oost Europa een idee waar die beschaving is en Joegoslavië is er 'dicht bij'. Je zou er een restaurant of hotel neer moeten zetten, een enorme trekpleister. Wie wil er nu niet een weekje in Hotel civilisation zitten?

Laatste pak geen zakken

Vrijspreker: Je leest vaak opmerkingen over mensen die tevreden terugblikken op een minder productief leven, omdat je je bezit toch niet mee kunt nemen na je dood.

Opperdienaar: Ja, berichten zoals deze: 

Foute aannames in discussies

Vrijspreker: U denkt dat veel discussies doodlopen omdat de verkeerde aannames gedaan worden over de opponent. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Het valt terug te voeren op de uitspraak van Sinclair Upton: "Het is moeilijk om iemand iets te laten begrijpen als zijn salaris afhankelijk is van zijn onbegrip". Het werkt echter ook andersom via projectie. Als jij denkt dat de ander je wil overtuigen omdat zijn salaris er van afhangt, dan ben je geneigd hem niet te geloven. Dit moet je ook wat breder zien dan 'salaris'.

Gooi je kinderen voor de bus

Vrijspreker: Als de staat leent, moet dat terugbetaald worden door de volgende generatie. Eigenlijk gooi je je kinderen voor de bus voor een beetje meer krediet nu. Waarom doet een overheid dat?

Opperdienaar: Vaak wordt gezegd: De ongeboren generatie stemt niet, dus die kun je gemakkelijker belasten. Echter een overheid die schulden aangaat bestaat al veel langer dan de democratie. Kinderen werden kennelijk al onder de bus gegooid door de Romeinen. Een hoop schulden aangaan, levert voor een overheid een groot draagvlak op voor belasting omdat het alternatief is dat de schuldeisers hun geld kwijt zijn. Als op de staatsscholen de kinderen wijsgemaakt wordt dat ze oerzonde in zich hebben voor het vernietigen van het klimaat, de planeet, het vermoorden van oma via de covaids, dat ze al hun welvaart te danken hebben aan slavenhandel 10 generaties terug en hun witte voorrecht, dan zullen de ouders van die kinderen over het algemeen niet klagen over dit kindermisbruik. Het schuldgevoel levert namelijk directe klinkende munt op via het schuld en boete principe. Klinkende munt om de schulden 'van hun ouders' terug te betalen.

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp