Het einde van nationalisme

Vrijspreker: U denkt dat het afgelopen is met nationalisme om de onderdanen op te zwepen en aan het offeren te krijgen. Waarom?

Opperdienaar: Het aanleren van de natiestaat gebeurt toch op de staatsschool. De kinderen leren daar (onder het portret van de vorst) dat ze in een land opgroeien met dappere, nobele mensen met een lange geschiedenis van heldendaden en voorvaderen die zich staande probeerden te houden omringd door andere naties die allemaal een stuk slechter waren.

Maar hoe geloofwaardig klinkt dat nu? De schoolklassen hebben in een land als Nederland kinderen van allerlei nationaliteiten en vaak zelfs kinderen van ouders met  2 verschillende nationaliteiten. Vaak hebben de kinderen zelf vriendjes met allerlei nationaliteiten en daarmee is nationalisme ten dode opgeschreven als truc om mensen in dit idee gevangen te houden. Dit vijandsbeeld gaat niet meer werken en loopt met Noord Korea en Yemen op zijn laatste benen. Zelfs Iran is denk ik niet geïsoleerd genoeg meer om te demoniseren. Racisme gaat ook niet ver meer komen om dezelfde reden. Teveel verschillende rassen in de klassen. Links vecht die schijngevechten tegen racisme en nationalisme dan ook tegen een papieren tijger, een demoon die al dood is. Als regel kun je er van uitgaan dat als links met veel vlagvertoon tegen een vijand vecht, dat die vijand al dood is. Zo ook met racisme en nationalisme.

Corona dodelijk voor je vrijheid

Vrijspreker: 'Never let a crisis go to waste'. Hoe geldt dit voor de Corona epidemie?

Opperdienaar: Deze crisis biedt vele mogelijkheden om de overheidsmacht uit te voeren. Het eerste wat ik hier vaak herhaald hoorde was dat een land als China vanwege de dictatoriale eigenschappen, beter in staat is om een pandemie het hoofd te bieden. Omdat alle onderdanen zo gehoorzaam bevelen opvolgen van hun heersers. Tegelijkertijd werd er dan bijgezegd dat een democratie veel kwetsbaarder is, omdat de overheid er minder macht heeft. Dit had ik al eerder gehoord in verband met de economie. Zo beweerde Laura Southern, the alt-right activiste ooit dat we in het westen nooit economisch tegen China op konden vanwege hun centraal geleide economie.

Noach en Preppers vandaag

Vrijspreker: U was wat opgevallen rond de reactie op 'preppers'. mensen die zich voorbereiden om een noodsituatie. Wat is die reactie?

Opperdienaar: Dit gaat al terug naar de bijbelse mythologie. Neem Noach. Hij begon op het land een boot te bouwen omdat hij een grote overstroming verwachtte omdat de aarde vol onrecht en verderf was. Het verhaal gaat dat hij uitgelachen en weggehoond werd (al staat daar nergens iets over genoemd in de bijbel). Het is echter niet verwonderlijk dat een Prepper een dergelijke reactie krijgt. Preppers vandaag de dag worden ook uitgelachen. Die rare snuiters die met goud, guns en blikvoer in de bossen gaan leven. Het is van alle tijden. Maar het is niet alleen hoon omdat er een steekje bij ze los zit. Ik heb ook wel eens moeten lachen om de Frans Rutten die van 1973 tot 1990 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken[2] was. Op 11 april2002 zou volgens hem de wereld vergaan, althans de eindtijd zou zich definitief aankondigen. De bus volgelingen die in Noord Spanje tevergeefs stonden te wachten op Maria, keerde teleurgesteld terug. Lachen deed ik wel, maar ik voelde geen agressie. Zijn rare denkbeelden hadden alleen een effect op mij toen hij nog top econoom was bij economische zaken, niet toen hij met een bus naar Spanje reed.

Event 201

Vrijspreker: U wilde graag de aandacht vestigen op een bijeenkomst genaamd: Event 201. De simulatie van een Corona virus uitbraak die plaats vond 18 Oktober vorig jaar in New York. 

Opperdienaar: Dat is een interessant gegeven inderdaad. Hoe vaak gebeurt het nu dat er net een simulatie gedaan wordt, die precies lijkt op de werkelijke gebeurtenis? De Corona pandemie simulatie vond plaats in samenwerking met de Bill en Melinda Gates foundation, John Hopkins center for health security and the World Economic Forum en eindigt met 65 miljoen doden na 18  maanden. Hoewel de uitbraak na 6 maanden onder controle leek, kwam er een 2e klap die veel harder was. 

Actie=min reactie (Newton)

gun backwards
Vrijspreker: U had nog een aanvulling op het artikel bosbranden en beursbranden. Wat precies?
Opperdienaar: Ik luisterde naar een podcast van Bob Murphy getiteld: Waarom progressieven anti vaxxers zijn waar het de 'alt-right' betreft
Hierin maakt hij precies dezelfde vergelijking tussen bosbranden en beursbranden die ik eerder maakte, maar breidt het nog verder uit. Hij begint met het principe van vaccins: een klein beetje ziekte zorgt voor een afweer reactie die het lichaam gezond houdt. Dan noemt hij dat gecontroleerde branden of houtkap, voorkomt dat er later een veel grotere brand uitbreekt. Ook dat het toestaan van faillissementen van slechte bedrijven door ze geen bailout te geven, voorkomt dat de hele beurs afbrand omdat het falen van onverantwoordelijke mensen op verantwoordelijke mensen wordt afgewenteld en iedereen dan maar onverantwoordelijke risico’s gaat nemen omdat het toch niet uitmaakt.

Bootleggers and baptists

Vrijspreker: Er zijn vaak coalities in de samenleving om dingen tot stand te brengen die je niet zou verwachten. Hoe zit dat?

Opperdienaar: De meest merkwaardige coalitie is wel dat tussen de zedenmeesters en de zwendelaars, tussen de moraalridders en milieufanaten aan de ene kant en drank, drugs en sigaretten verkopers aan de andere kant. Dit proces is voor het eerst beschreven door de econoom Bruce Yandle in het artikel Bootleggers and Baptists. De moraalridders, dominees, eco fascisten vechten tegen een vermeend kwaad en de industrie maakt hier dankbaar gebruik van om de concurrentie weg te verbieden. 

Modelletjes

Vrijspreker: Bob Murphy besprak laatst zijn eerdere interview met de econoom Brian Kaplan die nogal wat kanttekeningen plaatste bij de Oostenrijkse school van de economie. Wat pikte U hier uit op?

Opperdienaar: Wat vaak ter sprake komt in debatten tussen economen van de Oostenrijkse school en de main stream, is het gebruik van modellen. Een model is een versimpelde weergave van de realiteit die het mogelijk maak met onweerlegbare wiskunde tot een conclusie te komen. Bob Murphy probeerde bij de nabespreking uit te leggen tot wat voor absurde situaties dat soms leidde.

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp