Maar de gezondheidszorg

Vrijspreker: Wat gebeurt er als je geen principes hebt?

Opperdienaar: Ik zag dat laatst bij Blckbox. Die zijn dan twee jaar lang aan het fulmineren geweest tegen het kabinet tijdens covid. Maar het vreemde is dat hun principe niet is: "Gezondheidszorg moet vrij zijn" want ze gaan moeiteloos over in "Marktwerking in de zorg is het probleem". Je kunt het wel begrijpen, het is de gebruikelijke opvatting dat het bedrijfsleven politici koopt en dat de onderdaan daar het slachtoffer van is. Zonder principes is de conclusie dan niet: "Weg met die overheid die me dwingt" maar het wordt als een gegeven beschouwd dat politici nu eenmaal als automaten reageren als je er een muntje in gooit. Daar kun je niet om heen. Het is ook een gegeven dat je gehoorzaam aan ze moet zijn (anders chaos). Dus dan is Pfizer het probleem en marktwerking. 

Onzekerheidsprincipe

Vrijspreker:Het onzekerheidsprincipe in de natuurkunde is volgens U ook van toepassing op economische voorspellingen. Hoe?

Opperdienaar: Het onzekerheidsprincipe in de natuurkunde kent vele expressies. Zo kun je bijvoorbeeld niet zowel de positie en het moment van een object met oneindige precisie bepalen. Naarmate het object kleiner wordt, wordt het verschijnsel duidelijker. Hoe nauwkeuriger de positie bekend is, hoe meer onzekerheid over het moment dat er ontstaat. Het doet denken aan een foto: met een korte sluitertijd kun je precies de locatie zien, maar weet je niets over de snelheid. Met een lange sluitertijd is dat andersom.

Standpunten omdraaien

Vrijspreker: U beweert dat een heerser het standpunt en tegenstandpunt van onderdanen kamp A en B kan kiezen zoals ze willen. Hoe werkt dat?

Opperdienaar: Orwell beschreef het al in 1984 "Het verleden was te veranderen. Het verleden was nooit veranderd. We zijn altijd in oorlog geweest met Eastasia". De aartsvijand veranderde midden in een speech en het was nooit anders geweest.

Gratis rechten

Vrijsprekers: Veel mensen plaatsen libertarisch recht op hetzelfde niveau als recht dat door een overheid verzonnen wordt. Is er verschil?

Opperdienaar: De overheid heeft eerst een machtsdrang, verzint daar een ideologie bij en schrijft dan een heilig boek met verordeningen die ze met geweld afdwingen. De door de overheid geïndoctrineerde onderdaan denkt dat het bij de ideologie begint en dat de rest daar uit volgt, inclusief de macht. Een noodzakelijk kwaad om recht te hebben en de ideologie te implementeren. Veel mensen die het eerst met libertarisme of anarcho kapitalisme in aanraking komen, denken dat het daar ook zo is. Het heet immers ook recht en het is ook een ideologie? Libertariers willen je gewoon van hun ideologie overtuigen om via een omweg hun wil op te leggen.

Libertarische Cassandra

Vrijspreker: 'De jongen die wolf riep' is een verhaal over iemand die de hele tijd voor ellende waarschuwt, maar er zo vaak naast zit dat als die ellende dan eindelijk komt, dat niemand hem dan gelooft. Wat heeft dat met libertarisme van doen?

Opperdienaar: Het verhaal doet ook denken aan de mythe van Cassandra. De dame die de gift had gekregen om de toekomst te voorspellen van de god Apollo. Helaas had Apollo er ook voor gezorgd dat niemand haar waarschuwingen geloofde. 

Het probleem van mensen die grote problemen voorzien, maar anderen er niet voor kunnen waarschuwen, is kennelijk al een oud verhaal. In de bijbel werd het ook al genoemd. Noah probeerde voor een overstroming te waarschuwen, maar werd uitgelachen en kon alleen zijn eigen familie redden. Lot probeerde in Sodom en Gomorra zijn stadsgenoten te overtuigen dat hun gebrek aan armenzorg en seksueel wangedrag de stad ten gronde zou richten. Het lukte niet en de stad werd vernietigd. In dit geval kon Lot zelfs zijn eigen familie niet redden.

Propaganda decoderen

Vrijspreker: Het is veel werk om uit te zoeken of iets klopt, of dat het propaganda is. Toch lijkt het steeds eenvoudiger te worden. Hoe dat zo? 

Opperdienaar: Als in het verleden de wetenschap of de overheid met een gat in de ozonlaag aankwam of met zure regen, dan was je nog wel even echt bang dat het mis zou gaan. Je moest heel veel speurwerk doen om er achter te komen dat dit niet zo was. In dit stadium van het empire kun je er echter prat op gaan dat als de overheid en hun wetenschappers, media en academici ergens een enorm probleem zien, dat je je geen zorgen hoeft te maken. Tegelijkertijd moet je dat wel doen als diezelfde partijen ergens geen enkel probleem in zien.

Jouw heerser of hun heerser?

Vrijspreker: U bent The House of government door Yuri Slezkine aan het lezen. Waar gaat dat over?

Opperdienaar: Over een woningcomplex voor de partij elite van de Bolsjewieken na de Russische revolutie. Er komen een aantal bekende thema's terug. Zo was er een strijd tegen 'the swamp". Dat doet denken aan Trump zijn belofte "I will drain the swamp". Trump dacht het moeras in Washington DC droog te leggen. Het moeras in de Sovjetdagen bestond uit allerlei aanhang van de partij elite die ook steeds in het Huis van de Overheid binnen sijpelde:neven, nichten, verre familieleden uit de provincie. Maar ook in de USSR bestond het idee van een titanische strijd voor het socialistische ideaal tegen de fascistische verraders.

Doneer2