De maatschappelijke verbrandingsmotor

Vrijspreker: U klaagt dat er steeds aan de macht geknabbeld wordt. Wat is het probleem?

Opperdienaar: Macht betekent in feite een ongelijke verdeling van rechten en plichten. Sommigen in de samenleving hebben het recht gehoorzaamd te worden, anderen de plicht te gehoorzamen. Ongelijke verdelingen hebben altijd te lijden onder de 2e hoofdwet van de thermodynamica/entropie wet. Die zegt dat er volgens de statistiek meer egale verdelingen bestaan dan hele asymmetrische ongelijke verdelingen en dat daarom een systeem de neiging heeft naar een meer egale verdeling. Dus een ruimte waarbij alle zuurstofatomen spontaan in een klein hoekje gaan zitten, is niet onmogelijk, maar is heel onwaarschijnlijk. Dit is ook de reden dat als je een blikje frisdrank open trekt, de CO2 er direct uitgaat om zich in de ruimte te verspreiden. Met andere woorden: Er moet moeite gedaan worden om ongelijke distributies te handhaven. Wat ook geldt is: Uit de neiging van een systeem naar een hogere entropie (gelijkere verdeling/meer chaos) kan arbeid onttrokken worden. Dit wordt uitgebuit in de zogenaamde warmte motor. De verbrandingsgassen zoeken net als de CO2 uit het blikje naar een gelijkere verdeling en verrichtte daarbij nuttige arbeid. Het zou kunnen dat alle verbrandingsgassen besluiten om in de cylinder te blijven zitten, maar dat is heel onwaarschijnlijk.

Against the grain

Vrijspreker: U heeft laatst het boek gelezen "Against the grain, a deep history of the earliest states". Wat van opgestoken?

Opperdienaar: De titel is een beetje moeilijk te vertalen, maar in het engels betekent het "tegendraads" en deze uitspraak zou uit de timmermanswereld komen van de houtnerf. Maar letterlijk betekent grain ook graan. Dit boek gaat voornamelijk over de exploitatie van onderdanen en is daarom wel interessant voor libertariĆ«rs. 

De auteur constateert dat de eerste staten vaak instabiel waren en de neiging hadden de desintegreren. Hij beargumenteert ook waarom graan zo populair werd. Dit ondanks argwaan tegen graan omdat het mogelijk psychosomatische effecten had. De reden zou zijn omdat graan gemakkelijk te belasten is. Het is goed op te slaan, de oogst is goed in te schatten, moeilijk te verbergen, het is goed houdbaar en deelbaar. Ook als de heerser een beetje te laat komt, is gegarandeerd dat hij een gedeelte van de opbrengst af kan voeren. Nu denk ik dat het ook zonder belasting voor het doorkomen van de winter, graan handig was, maar voor belasting is het ook handiger dan fruit. In een gematigd klimaat kun je misschien gemakkelijk het hele jaar door jagen en verzamelen, maar voor een kouder klimaat, moet je een voorraad hebben.

Vooruit en achteruit

Vrijspreker: U heeft wat te melden over het principe: Als het beweegt, belast het, als het blijft bewegen, reguleer het, als het stopt met bewegen, subsidieer het.

Opperdienaar: Het is een algemeen verschijnsel bij de overheid. Zo stimuleerde Mao dat de chinezen veel kinderen kregen. Veel onderdanen is goed. Maar jaren later was er weer het 1 kind beleid omdat er teveel Chinezen zouden zijn. Waarschijnlijk teveel monden om te voeden nadat landbouw beleid faalde. Nu zijn de geboorte aantallen zo laag dat de 1 kind beperking weer is terug gedraaid. Waarschijnlijk liggen enorme subsidies voor kinderen in het verschiet.

Food chain reaction simulatie

Vrijspreker: U denkt wat te kunnen afleiden uit de simulaties die vooraf gaan aan dramatische gebeurtenissen.

Opperdienaar: In November 2019 vond een simulatie plaats in New York genaamd 'Event 201' onder leiding van The Johns Hopkins Center for Health Security, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. Het ging er over hoe om te gaan met een wereldwijde Corona pandemie. Ze kwamen met een lijst aanbevelingen. Natuurlijk kan er bij een wereldwijde pandemie niets gedaan worden als lagere overheden niet meewerken. Er moet dus een override button komen. Influencers, social media, iedereen werd gevraagd om duidelijk achter de WHO te gaan staan en de juiste informatie te verspreiden (en de onjuiste tegen te houden), mocht zo'n pandemie zich onverhoopt voor doen.

Dieren als model

Vrijspreker: U denkt wat na over dieren als model voor mensen.

Opperdienaar: Het is meestal eenvoudiger de zaken te begrijpen als je een beetje afstand neemt en dat kun je doen door na de dierenmaatschappij te kijken. De roverheid zelf heeft bijvoorbeeld door dat beren afhankelijk en hulpeloos maakt als je ze voert.

Libertarisch zwaktepunt: zo lang het maar geld oplevert

Vrijspreker: U ziet een mogelijke achilleshiel voor libertariƫrs. Ze laten zich te veel leiden door wat geld oplevert.

Opperdienaar: Ik luister veel naar libertarische podcasts en lees hun web sites en de advertenties alleen al die je ziet/hoort:

1.Een weerzinwekkende oorsmeer verwijder reclame

2.Onderbroeken reclame voor sheath onderbroeken die een aparte zak hebben voor elke bal.

3.Bluetube erectiepillen

4.Manscape, waar mannen hun schaamhaar kunnen laten modelleren.

5.Reel toilet papier gemaakt van duurzame bamboe.

Vrijspreker: Wat maakt dat uit, geld is toch geld?

Ongelofelijke leugens

Vrijspreker:U staat van de week stil bij de woorden van Goebbels over grote leugens."Als je een leugen groot genoeg maakt en vaak genoeg herhaalt, zullen de mensen het uiteindelijk geloven. Dit kan gehandhaafd worden zolang de staat de mensen van de politieke, economische en militaire gevolgen van de leugen kan afschermen.

Opperdienaar: Als voorbeeld neem ik even pedofielen. Onderdanen kunnen er bijvoorbeeld nog wel bij dat er hier en daar een pedofiel rondloopt, al grenst dit al aan zijn bevattingsvermogen. Dit is niveau 1.

Doneer5