Propaganda decoderen

Vrijspreker: Het is veel werk om uit te zoeken of iets klopt, of dat het propaganda is. Toch lijkt het steeds eenvoudiger te worden. Hoe dat zo? 

Opperdienaar: Als in het verleden de wetenschap of de overheid met een gat in de ozonlaag aankwam of met zure regen, dan was je nog wel even echt bang dat het mis zou gaan. Je moest heel veel speurwerk doen om er achter te komen dat dit niet zo was. In dit stadium van het empire kun je er echter prat op gaan dat als de overheid en hun wetenschappers, media en academici ergens een enorm probleem zien, dat je je geen zorgen hoeft te maken. Tegelijkertijd moet je dat wel doen als diezelfde partijen ergens geen enkel probleem in zien.

Standpunten omdraaien

Vrijspreker: U beweert dat een heerser het standpunt en tegenstandpunt van onderdanen kamp A en B kan kiezen zoals ze willen. Hoe werkt dat?

Opperdienaar: Orwell beschreef het al in 1984 "Het verleden was te veranderen. Het verleden was nooit veranderd. We zijn altijd in oorlog geweest met Eastasia". De aartsvijand veranderde midden in een speech en het was nooit anders geweest.

Azijnpot

Vrijspreker: U denkt een verschijnsel te hebben gespot van de azijnpot. Is dat het tegenovergestelde van een honeypot?

Opperdienaar: Inderdaad. In Venetië was ooit het ritueel om jaarlijks een brug te veroveren. Dat werd zo fanatiek gedaan dat er vaak een aantal jonge mannen om het leven kwamen. Waarschijnlijk legden de meest agressieve en toegewijde mannen het loodje. Een soort azijnpot dit ritueel. Het trekt de meest agressieve mannen aan en haalt ze uit de genenpoel. Het doet ook denken aan hamburger hill, het gevecht om heuvel 937 in Vietnam.

Libertarische Cassandra

Vrijspreker: 'De jongen die wolf riep' is een verhaal over iemand die de hele tijd voor ellende waarschuwt, maar er zo vaak naast zit dat als die ellende dan eindelijk komt, dat niemand hem dan gelooft. Wat heeft dat met libertarisme van doen?

Opperdienaar: Het verhaal doet ook denken aan de mythe van Cassandra. De dame die de gift had gekregen om de toekomst te voorspellen van de god Apollo. Helaas had Apollo er ook voor gezorgd dat niemand haar waarschuwingen geloofde. 

Het probleem van mensen die grote problemen voorzien, maar anderen er niet voor kunnen waarschuwen, is kennelijk al een oud verhaal. In de bijbel werd het ook al genoemd. Noah probeerde voor een overstroming te waarschuwen, maar werd uitgelachen en kon alleen zijn eigen familie redden. Lot probeerde in Sodom en Gomorra zijn stadsgenoten te overtuigen dat hun gebrek aan armenzorg en seksueel wangedrag de stad ten gronde zou richten. Het lukte niet en de stad werd vernietigd. In dit geval kon Lot zelfs zijn eigen familie niet redden.

Ben je een terrein of ziekteverwekker libertariër?

Vrijspreker: U wilde een vergelijking maken tussen 2 soorten ziekte theorieën voor de samenleving en voor het menselijk lichaam. Wat is die vergelijking?

Opperdienaar: In de ziektetheorie heb je de 'ziekteverwekkers theorie' en de 'Terrein theorie'. De mensen van de ziekteverwekker theorie geloven dat je ziek wordt omdat je een virus/bacterie/parasiet tegen het lijf loopt, die je vervolgens ziek maakt. De aanhangers van de terrein theorie geloven echter dat het terrein altijd vol zit met bacteriën, virussen en parasieten, maar dat je ziek wordt omdat je verdediging verzwakt is. Maw, de oorzaak van je ziekte is een verzwakt immuunsysteem. 

Jouw heerser of hun heerser?

Vrijspreker: U bent The House of government door Yuri Slezkine aan het lezen. Waar gaat dat over?

Opperdienaar: Over een woningcomplex voor de partij elite van de Bolsjewieken na de Russische revolutie. Er komen een aantal bekende thema's terug. Zo was er een strijd tegen 'the swamp". Dat doet denken aan Trump zijn belofte "I will drain the swamp". Trump dacht het moeras in Washington DC droog te leggen. Het moeras in de Sovjetdagen bestond uit allerlei aanhang van de partij elite die ook steeds in het Huis van de Overheid binnen sijpelde:neven, nichten, verre familieleden uit de provincie. Maar ook in de USSR bestond het idee van een titanische strijd voor het socialistische ideaal tegen de fascistische verraders.

Politieke corioliskracht

Vrijspreker: De Russische influencer in ballingschap Ponasenkov werd gevraagd "Hoe komt dat het in Joegoslavië zo'n oorlog werd ondanks dat het zo dicht bij de beschaving ligt?" 

Opperdienaar: Je vraagt je af waar die beschaving dan precies gelokaliseerd is. Kennelijk hebben ze in Oost Europa een idee waar die beschaving is en Joegoslavië is er 'dicht bij'. Je zou er een restaurant of hotel neer moeten zetten, een enorme trekpleister. Wie wil er nu niet een weekje in Hotel civilisation zitten?