De echte stikstof crisis

Vrijspreker: Er schijnt een stikstof crisis te zijn. Is re te weinig gebonden stikstof voor munitie en kunstmest?

Opperdienaar: Nee, er is teveel. Het is weer zo'n crisis die je uitgelegd moet worden door experts, anders zie je hem niet. Die experts zeggen dat doordat er gebonden stikstof bij de veeteelt vrijkomt, dat de flora en fauna in die omgeving er iets anders uit gaan zien en daarom moeten die boeren hun bedrijf halveren en de vrijgekomen grond kan dan natuurlijk voor landbouwprijzen naar de overheid die er daarna woningbouw grond van maakt en het voor een veelvoud verkoopt. Jan met de D66 Pet denkt natuurlijk dat hij de biodiversiteit aan het redden is. Nu zwemmen er ook geen zoutwater vissen meer in Nederland, dus de fauna is al veranderd na inpoldering, maar vanaf nu mag er niets meer veranderen. Aan de natuur tenminste. De onderdaan moet de hele tijd veranderen, hij doet alles altijd verkeerd.

Dwaasheid, macht, voedsel en energie

Vrijspreker: Voor minimaal 50 jaar, hebben de machthebbers lokale productie moeilijker en moeilijker gemaakt en vervangen door het te importeren uit het buitenland. Waarom is dat?

Opperdienaar: Officieel is de reden was dat ze de arbeidsomstandigheden wilden verbeteren en de arbeider wilden beschermen tegen uitbuiting en vreselijke arbeidsomstandigheden door kapitalistische rovers. Deze bescherming veranderde de meest welvarende stad van de USA in dit.

Verhaaltjes

Vrijspreker: U wil een verhaaltje vertellen over verhalen vertellers.

Opperdienaar: Mensen leren aan de hand van verhalen. Ze begrijpen of denken de realiteit te begrijpen aan de hand van een verhaal dat feiten aan elkaar rijgt. Vandaar dat Hollywood zo door de overheid gesponsord wordt en de marine zieltjes wint bij de vertoning van Top Gun. Verhalen drijven alles. Dat geldt voor de hele intersectionality matrix, waarbij bepaald wordt wie gelijk heeft aan de hand van wie het meest onderdrukt is, maar het geldt ook voor de centrale banken die het verhaal spinnen dat ze de geldhoeveelheid aan het beperken zijn (jaw boning) of bij Biden die met de term Putin's price hikes, de gestegen prijzen op een buitenlands staatshoofd probeert af te schuiven. Mensen geloven verhalen, hoe onzinnig ook, als die uit hun eigen kamp komen en mensen wijzen elk verhaal af, hoe logisch ook, als het uit het andere kamp komt. 

Offer de kinderen op

Vrijspreker: Waarom zijn kinderen zo vaak de dupe van het falen van de staat?

Opperdienaar: De piramides van de Inca's werden verlaten omdat de samenleving instortte. Kennelijk hielpen de kinderoffers niet goed tegen de droogte. Maar waarschijnlijk was er een priester die beweerde dat het wel zou werken. Misschien hoopte hij er op dat het offer te groot was en de ouders er voor zouden terugdeinzen. Misschien dacht hij echt dat het zou helpen. In ieder geval, kinderen offeren is al even vaak geprobeerd als central planning. Bijbels verhalen genoeg over het offeren van kinderen bijvoorbeeld.

Poep vacuüm

Vrijspreker: Veel mensen reageren op een nog al vreemde manier op de gedachte van een vrije samenleving zonder geïnstitutionaliseerde dwang.

Opperdienaar: Dit is een typische reactie: '..als je de overheid totaal en volledig verwijdert uit een land dan zal het vacuüm van macht dat de ”overleden” overheid achter zich laat worden opgeëist'. Ancaps beginnen tegen minarchisten altijd over de vergelijking van Larken Rose, die de vraag over hoeveel overheid je zou moeten willen, vergelijkt met de vraag hoeveel poep je in je salade wilt. 

Natuurlijk is elke reductie van poep in je salade goed, maar je krijgt niet het idee dat je beneden een bepaalde grens mensen krijgt die bezwaar beginnen te maken over het ontstaan van een poep vacuüm, dat onvermijdelijk gevuld gaat worden met een lawine aan poep. Je kunt de hoeveelheid poep in de salade een klein beetje minder maken en dan gaat de kwaliteit omhoog, dan nog een klein beetje en dan wordt de kwaliteit nog iets beter, maar op een gegeven moment dan begin je je zorgen te maken dat dit niet goed kan blijven gaan. De speculatie is dat de afwezigheid van poep in je salade een soort aantrekkingskracht op poep uit de hele omgeving uitoefent. Zelfs zo dat het laatste kleine beetje die aanzuigingskracht enorm doet toenemen.

Bretton Woods en de droomdekking

Vrijspreker: Het is nog al vaak gebeurd dat mensen de ene waarde met een andere waarde proberen te dekken. Hoe gaat dat?

Opperdienaar: Een mooi voorbeeld daarvan was de onlangs waardeloos geworden Terra UST 'stablecoin' die zogenaamd 'algoritmisch' aan de dollar was gekoppeld. Je kon er dus op vertrouwen dat hij altijd 1 dollar waard was en bovendien kon je hem ook nog eens uitlenen tegen een fikse rente.

Vrijspreker: Hoe kon dat dan gegarandeerd worden? 

Terug naar ruilhandel

Vrijspreker: U ziet de de internationale handel veranderen. Hoe zo?

Opperdienaar: Sinds dollar reserves zo in beslag genomen kunnen worden en bankrekeningen bevroren, is er iets anders nodig dat de rol van geld over neemt. Natuurlijk kun je zeggen dat de sancties die zich vroeger tot schurkenstaten Iran en Noord Korea beperkten en zijn nu uitgebreid zijn naar Rusland, geheel terecht zijn. Helaas zullen de Chinese en Saoedische overheden daar toch wat anders naar kijken. Iedereen weet dat de VS teveel geld heeft gedrukt en dat de prijzen veel te snel oplopen en dat ze dus baat hebben bij het bevriezen van buitenlandse reserves. Als je geld wilt vernietigen, dan liever dat van buitenlanders. Het aantal 'schurkenstaten' wiens tegoeden bevroren dienen te worden, zal zich dus wel uitbreiden. 

Doneer4