Disfunctionele subculturen

Vrijspreker: Hoe maak je een bataljon mensen die vreselijke wreedheden kunnen begaan, zeg maar bruinhemden. Hoe doe je de selectie?

Opperdienaar: Het is duidelijk dat je niet een advertentie plaatst. Verder moet je je realiseren dat het moeilijk is mensen zo ver te krijgen. Wat je moet doen is disfunctionele subculturen versterken. Mensen die zich al verstoten en buitengesloten voelen, halen natuurlijk sneller de trekker over. Die hebben nog een rekening te vereffenen. Maar het is een te kleine groep om een wereldoorlog mee te ontketenen. De samenleving is theoretisch nog in staat om een dergelijke groep uit te schakelen. In 2009 schreef DARPA een rapport over meme oorlogsvoering. DARPA beweerde dat memes de kracht hebben om individueel/groepsgedrag en moraal te veranderen door disfunctionele subculturen te versterken en tevens als besmettingsmechanisme kan dienen.

Alternatieve verklaring constructie

Vrijspreker: Er is u opgevallen dat er vaak voor een evenement alternatieve verklaringen gebouwd worden door mensen die de echte verklaring willen verhullen.

Opperdienaar: Onlangs las ik een nieuwsbericht van CBS dat de hoge inflatie door de gebeurtenissen in Oekraïne komt.

Slachtofferschap als kapitaalgoed

Vrijspreker: U verbaast zich over de felheid waarmee mensen hun slachtoffer rol verdedigen. Hoe dat zo?

Opperdienaar: Het is een kapitaalgoed voor ze en dat moet je verdedigen. Het is overigens niet alleen de felheid, ook de manier waarop ze het doen. Of je nu zegt, de holocaust is nooit gebeurd, de holocaust was vreselijk, de holocaust was geweldig, de holocaust is gedeeltelijk gebeurd, de holocaust past in een groter fenoneem van massa hysterie en genocides, het wordt allemaal als hetzelfde beschouwd, want je mag de holocaust nergens mee vergelijken. Dit merkte Dave Smith laatst op. Hoewel de mensen die de slachtofferrol gemonopoliseerd hebben het kennelijk wel ok vinden als mensen als Trump of Thierry Baudet met Hitler vergeleken worden. Dan zwijgen hun juridische kanonnen in alle talen.

Duurzaamheid

Vrijspreker: U valt op dat als mensen die op gebied X iets fouts doen altijd hun deugdzaamheid op X benadrukken.

Puriteit spiraal

Vrijspreker: U denkt na over de puriteit spiraal die je vaak bij sektes ziet. Wat heeft dat met politiek te maken?

Opperdienaar: Psychologisch is het allemaal hetzelfde. Om bij de groep te blijven horen, neem je een loopje met de waarheid en accepteer je de consensus van de sekte boven de realiteit die je met je eigen ogen kunt zien. Nu worden sekteleden meestal gek als je ze met een sekte vergelijkt. Net zo als valsemunters uit hun dak gaan als je voorstelt een vals geld detector te gaan gebruiken en fascisten moord en brand schreeuwen als je ze vergelijkt met andere fascisten uit de geschiedenis.

Mass formation deprogrammering

Vrijspreker: Het COVID verhaal valt uit elkaar. Gaat dit nog verdere gevolgen hebben voor het traject waar we op zitten?

Opperdienaar: Het lijkt me sterk. Zoals Mattias Desmet al aangaf, als er een voedingsbodem is voor 'mass formation hypnosis' en alle 4 factoren aanwezig zijn:

  1. Gebrek aan sociale binding
  2. Mensen ervaren leven als zinloos en doelloos
  3. Er is ongebonden angst en ontevredenheid
  4. Er is veel ongebonden frustratie en agressie

Kunst: Oude wijn in nieuwe zakken

Vrijspreker: Er is iets opmerkelijks aan de hand met kunst volgens U. Wat is dat?

Opperdienaar: De kritische drinker bespreekt het hier. Veel nieuwe films, zijn gewoon gerecyclede oude films waarbij ras of seks van de hoofdrol spelers zijn veranderd. Aangepast aan het nieuwe racisme en seksisme:  Iedereen een donkere huidskleur en de held heeft geen penis. 

Doneer5