Virtue over reality

Vrijspreker: Het lijkt er steeds meer op dat de elites denken ons alles te kunnen laten geloven wat ze maar willen.

Opperdienaar: De wetenschap speelt elk deuntje waar ze voor betaald wordt. Nu is er zelfs een onderzoek dat het einde van de objectieve werkelijkheidverklaart.

Einstein maakte van tijd en plaats relatieve grootheden, en nu gaan natuurkundigen een stap verder: of iets plaatsvindt of niet, kan afhangen van de waarnemer. Alleen een bewuste kwantumcomputer kan uitwijzen of objectieve werkelijkheid bestaat.

Overigens geloofde Einstein wel in een objectieve werkelijkheid. In zijn theorie is iedereen het er over eens wat hij zelf op zijn eigen klokken en linealen ziet en op die van anderen. Hij vond de naam dan later ook ongelukkig gekozen.

Demissionaire dictatuur

Vrijspreker: Dat een demissionair kabinet alleen op de winkel past, dat station waren we al gepasseerd, toch lijkt er meer aan de hand.

Opperdienaar: We zagen al dat er hele avondklokken werden doorgejast terwijl ze demissionair zijn. Ook gaven ze 21 miljard uit zonder goedkeuring van het parlement en zeiden ze zelfs 'die motie gaan we niet uitvoeren' en dreigden op te stappen terwijl ze demissionair waren, een soort dubbel demissionair. Rutte denkt zelfs dat hij demissionair gezien meer macht heeft, omdat het parlement het kabinet niet nog een keer kan laten vallen.

Logische dingen op verschillende schaalgroottes

Vrijspreker: Wie zich een beetje in de Oostenrijkse school van de economie verdiept heeft, verbaast het dat de Keynesianen economen op kleine schaal en op macro schaal totaal tegenovergesteld principes hanteren. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Dat lijkt inderdaad vreemd. In een huishouden zou je uitgelachen worden als je gelooft in een Keynesiaanse multiplier, maar op natie schaal, kan het opeens. Je bent zelfs gek als je er niet in gelooft. Het doet denken aan de huidige stand van de natuurkunde: Je hebt kwantum mechanica voor de atomaire schaal en de algemene relativiteitstheorie voor sterrenstelsels, maar je kunt ze niet rijmen. Net zo als je niet gaat bidden of stemmen als je een broodje wilt maken, maar een aantal rationele stappen doorloopt in de keuken. Voor wereldvrede ga je echter wel bidden of stemmen. Mensen zijn er heel comfortabel mee om op verschillende schaalgrote totaal andere principes te hanteren. 

Covid timing en geld drukken

Vrijspreker: Er staat weer wat op de financiële agenda. Wat is dat?

Opperdienaar: Toen vorig jaar de grootste bankencrisis in de geschiedenis van de VS plaats vond, met o.a. Silicon Valley Bank, toverde de overheid weer een 'oplossing' uit de hoge hoed,  de Bank Term Funding Program (BTFP). De banken waren in de problemen gekomen omdat mensen hun geld er uit haalden. De mensen deden dit omdat de banken als onderpand voor hun tegoeden staatsleningen hadden die sterk in waarde gedaald waren (banken volgden de reguleringen verder perfect). Die leningen waren gedaald omdat ze nog jarenlang een rente van bijna niets gaven terwijl je op dat moment al een veel hogere rente kon krijgen. De centrale bank had namelijk gezegd dat ze niet eens dachten aan het denken aan renteverhogingen vlak voor ze de rente gingen verhogen. De BTFP regeling maakte het voor 1 jaar mogelijk om die sterk in waarde gedaalde leningen bij de centrale bank in te leveren om er het volledige bedrag voor terug te krijgen. Die regeling eindigt echter in maart. 

Serotonine, depressie en meer overheid

Vrijspreker: Onderdanen zijn meer bereid zich te onderwerpen als ze zich bang voelen, met de dood geconfronteerd worden of het idee krijgen dat hun zintuigen niet meer goed werken. Hoe speelt een heerser hier op in?

Opperdienaar: Allereerst de waarschijnlijk biologische oorsprong hiervan: Als je het einde van je leven nadert, moet je je zaken overdragen aan de mensen om je heen. Je moet verantwoordelijkheid afstaan, dus dat zit biologisch ingebakken. Daar likken heersers hun vingers bij af en daarom doen we er alles aan om deze stimuli aan te brengen.

Regulering, het minder gevreesde gevaar

Vrijspreker: Regulering is iets wat soms wat onderbelicht blijft bij dwarsdenkers en zelfs bij libertariërs, hoe komt dat?

Opperdienaar: Meestal als een libertariër er wat moeite in steekt, kan hij een dwarsdenker nog wel overtuigen dat belasting niets anders dan gelegaliseerde afpersing is. Als je er nog wat moeite in steekt, lukt het misschien ook nog hem duidelijk te maken dat inflatie ook gewoon diefstal is, waarbij de dief niet eens zijn hand in je zakken steekt. Maar dat regulering eigenlijk precies hetzelfde effect heeft, is echter meestal een brug te ver. Hier is bijvoorbeeld David Icke aan het woord bij blckbx over de toespraak van de Argentijnse president Milei bij het elite feestje van het WEF in Davos. David Icke is zo'n dwarsdenker dat dankzij een uitspraak van de nederlandse rechter, hij 27 landen niet in mag. Verbannen door de mensen die beweren voor vrijheid te strijden en tegen totalitaire autocraten te zijn. Hij wil echter enthousiasme over Milei temperen, want die wil namelijk regulering afschaffen. Want 'wat krijg je voor regulering door de overheid in de plaats?' Komt er niet regulering door corporaties? Een 'corporate free for all, unfettered ..'. De vrees voor ongebreideld kapitalisme. Wat volgens David Icke nodig is, is een einde aan doorgeslagen regulering. 'the truth is in the grey middle'. Gooi de baby niet met het badwater weg. Hij is ook argwanend tegen de focus van Milei op economische groei.

Demente oudere daagt uit tot push-ups

Vrijspreker: 'From the river to the sea Palestine shall be free'. Na grondige bestudering door experts blijkt dit een oproep tot genocide te zijn. 

Opperdienaar: Gelukkig heeft het westen de verlichting gehad en zijn we die barbaarse dingen voorbij.