Konijnenfootprint

Mark de vos stond paniekerig te schreeuwen op de bijeenkomst voor alle vossen. "We eten teveel konijnen met zijn allen. Hier heb ik een grafiek waarop duidelijk te zien is dat de konijnen straks op zijn als we op de huidige manier voort blijven gaan. Wat geven we onze kinderen dan te eten? Onze konijnenfootprint is te groot. Er moet verandering komen."

De vossen keken elkaar verbijsterd aan. "Wie ben jij dan wel dat je dat denkt?", riep een vos achterin de zaal.

"ik heb hier 3 wijze wetenschapsvossen die modellen hebben gemaakt waaruit blijkt dat als het aantal vossen exponentieel doorgroeit terwijl het aantal konijnen slechts lineair groeit, we gegarandeerd binnen 5 jaar van de honger omkomen. Er is geen tijd te verliezen." bulderde er van het podium.

"Ik geloof er niets van, volgens mij loopt het allemaal wel los" Zei de vos die achterin de zaal.

"Komplotdenkende wappie ontkenners zoals jij zijn het grootste gevaar". riep Mark de vos. Als we allemaal onze konijnenfootprint verminderen is een drama nog te voorkomen, maar eigenlijk zijn we al voorbij het 'point of no return". Als we niet allemaal meedoen, heeft het geen zin en zijn onze kinderen ten dode opgeschreven.

De vossen waren nu gealarmeerd, Mark had het gevaar benoemd, Iedereen moest zijn konijnenafdruk verminderen of de kinderen zouden binnen 5 jaar van de honger omkomen. Het leven zou niet langzaam aan stressvoller worden met lagere geboortecijfers zodat het vanzelf weer goed kwam. Het zou schranzen tot de laatste minuut zijn en dan opeens iedereen dood van de honger. Die egoïstische, wappie komplotdenkers, daar moest korte metten mee worden gemaakt, voordat ze ons fataal worden. Een beetje geweld mag daar best bij gebruikt worden, tenslotte zijn het de wappies die door hun roekeloze wetenschapsontkenning de kinderen in gevaar brengen.

"Ik stel daarom voor dat iedereen van elke 2 gevangen konijnen er 1 inlevert bij mij, zodat teveel vangen ontmoedigd wordt. Als iemand immers 6 konijnen wil eten, moet hij er bij dit nieuwe systeem 12 vangen. dat voorkomt ongebreideld schranzen." 

"6 konijnen?" riep iemand uit de menigte, "wie heeft er nu zo veel nodig, geen wonder dat we een tekort krijgen." Er klonk instemmend gejuich. Tegen zulke graaiers moest duidelijk wat gedaan worden. Breidelen die handel.

 "Geef Mark de macht" scandeerden enkele vossen achterin plotseling tegelijk. De menigte nam het snel over.

Comments:

Doneer5