Weg met witte mannen

Vrijspreker: Wat valt U op aan de LGBTQA++ trend?

Opperdienaar: Het lijkt een algemeen verschijnsel dat politieke systemen als ze aan de neerval begonnen zijn, seksueel de weg kwijt raken. Ik denk aan de Romeinse orgies, Sodom en Gomorrah maar ook De Mongoolse heersers van China hadden in de verboden stad allemaal seksuele rituelen terwijl het wantrouwen tussen heersers en de bevolking groeide. Eunuchs werden vaak gebruikt aan het hof van menig keizerrijk, waar ze soms zoveel macht kregen dat ze feitelijk het keizerrijk bestierden tijdens de neergang. De rooms katholieke kerk is ook een instituut dat tijdens de neergang menig seksueel schandaal kende. De bruinhemden die de terreur voor Hitler gebruikten leken ook de weg kwijt te zijn. Ook nu worden we weer hele maanden bezig gehouden met pride vlaggen. Of de Nederlandse politiek door eunuchs bemand wordt, laat ik aan de lezer over.

Deze vlaggen lijken zoveel onderdrukte groepen te verheffen dat ze steeds meer iets uit te sluiten. Eigenlijk moet deze vlag zeggen:"Iedereen behalve hetero blanke mannen en waarschijnlijk witte traditionele vrouwen in hun kielzog". De hoogste zelfmoordpercentages zijn dan ook te vinden bij deze groep te vinden.

anti white flag

 

Vrijspreker: De vraag is dan waarom deze groep uitgesloten moet worden?

Opperdienaar: Ik denk dat het is omdat je die nodig hebt voor effectief verzet tegen een onderdrukker. De onderdanen alleen ontwapenen is niet genoeg, je moet hun terechte zorg over de stand van zaken een bliksemafleider geven in de vorm van non problemen zoals het klimaat, white supremacy, stikstof crisis, enz. Als ze daar hun energie op richten, vinden ze nooit uit waar het echte probleem zit. Net zoals je rekruten in het leger een morele fopspeen geeft in de vorm van goed je schoenen poetsen en netjes je bed opmaken (let er even niet op dat je voor geld mensen vermoordt). Bij voorkeur wordt een onjuist onderdrukkingsverhaal in hun hoofd geprent. Dat resoneert het meest met de onderdrukking waar ze echt onder lijden (het systeem houdt mij tegen) en geeft dus de beste substitutieverklaring voor hun correcte gevoel.

Vrijspreker: Gaat de economie niet naar de knoppen met onderdanen die zo op het verkeerde spoor zitten?

Opperdienaar: Het maakt heersers niet uit dat de economie naar de knoppen gaat, het gaat om macht behouden terwijl de onderdaan steeds meer in de tang genomen wordt. Het is zaak te zorgen dat hij de verklaring voor zijn onheil ergens anders vindt en daar moet je hem soms een beetje bij helpen. Machthebbers hebben een tijger bij de staart en die kunnen ze niet loslaten anders worden ze opgegeten. 

Vrijspreker: Zijn er nog andere manieren om de onderdaan van verzet te weerhouden?

Opperdienaar: Als de onderdaan continu ziek is en allerlei medicijnen moet gebruiken om hem overeind te houden, dan zie ik hem ook geen weerstand bieden. Volgens het Amerikaanse leger is 77% van de amerikaanse jonge mannen niet gezond genoeg om te vechten. Als een onderdaan enorme moeite moet doen om eten te vinden, komt er van verzet ook niet veel terecht. Maar de staat zit natuurlijk altijd met het probleem dat ze om een effectief onderdrukkingsapparaat te runnen, capabele mensen nodig hebben, maar de onderdrukten tegelijk incapabel moeten houden. Dat blijft altijd een onhoudbare doelstelling. Je werkt of naar capabele of naar incapabele onderdanen toe en daar bij kiest de heerser liever voor incapabele.

 

 

Comments:

Doneer2