De Mongolen

Vrijspreker: U hebt het boek gelezen: Genghis Khan and the making of the modern world. Nog wat van opgestoken?

Opperdienaar: Deze passage lijkt me belangrijk voor libertariërs en mensen die denken dat rijken via vaste patronen opkomen en vervallen.

Een monnik aan het Mongoolse hof schreef het volgende over de toenemende paranoia:

De Tibetaanse geestelijkheid moedigde nieuwe religieuze praktijken aan en tantrische rituelen die het pad van verlichting beloofden via seksuele handelingen.

Deze beweging produceerde niet alleen een tentoonstelling van sterke erotische kunst, maar moedigde de koninklijke familie ook aan deel te nemen aan uitgebreide seksuele dansen die zich concentreerden op de enthousiaste deelname van de Khan zelf onder toezicht van de Lama's. Geruchten over de losbandigheid en de geheime rituelen vergrote de paranoia en het wantrouwen onder de Chinezen, die dachten dat de Tibetaanse Lama's menselijke offers brachten aan het hof, om het leven van de Khan te rekken en zijn falende regime overeind te houden. Terwijl de Mongoolse heersers van China zich richtten op het uitdrukken van hun seksualiteit en spiritualiteit. stortte de samenleving buiten de muren van hun verboden stad in elkaar.

In wat misschien wel het meest veel zeggende symptoom was, verloren de Mongoolse autoriteiten de controle over het monetaire systeem dat ze zo zorgvuldig gecultiveerd hadden. De principes die papiergeld hun waarde gaven, bleken complexer en onvoorspelbaarder dan gedacht door de officials en het systeem stortte geleidelijk in elkaar. Bij het geringste teken van zwakheid en vertrouwen in de Mongoolse administratie, daalde de waarde van de munteenheid en ging de waarde van zilver en koper omhoog. Inflatie liep zo uit de hand dat in 1356 de papieren munteenheid feitelijk waardeloos was geworden. In Perzië en China volgde de ineenstorting snel in 1365 en 1368 respectievelijk.

De Chinezen mochten eerst al eerder geen zwaarden hebben en later zelfs geen ijzer, zodat ze ook geen landbouwgereedschap meer konden maken, wat het vertrouwen er waarschijnlijk niet beter op maakte.

Wie bekend is met de openbaar copulerende keizers aan het einde van het romeinse rijk, de laatste periode van de Weimar republiek en de ontwapening van de onderdaan en de devaluatie van hun munteenheden, zal niet verbaasd zijn om dit ook bij de Mongolen te zien. De Mongolen bouwden hun welvaart op het afromen van een ongekende handelsroute en stonden enorme religieuze vrijheden toe. De elite raakte uiteindelijk in de war door de enorme machtsongelijkheid. Iets wat we nu ook bij de USA en EU zien. 

Vrijspreker: Wat was de nawerking van de Mongoolse rijk?

Ook dit lijkt standaard. De Chinezen bouwden een grote muur, de Sovjets maakten de begraafplaats van Genghis Khan een verboden zone met een militaire basis, bang voor een heropleving van het Mongoolse rijk. Een boek van de Mongolen dat niemand kon ontcijferen was verboden en mensen die het studeerden werden zelfs vermoord. Zelfs toen de Amerikanen Afghanistan aanvielen, vermoorden de Taliban duizenden Hazara, die afstammelingen waren van de Mongolen en er al 700 jaar leefden, alleen omdat de Taliban dachten dat het om een Mongoolse invasie ging (De meeste Taliban hadden geen idee wat 9/11 was en konden de VS niet aanwijzen op een kaart).

Zelfs nu nog hebben woorden als Mongooltje en Mogul nog een negatieve klank in het westen.

In eerste instantie lijkt het vreemd dat een rijk dat aan zijn neergang begonnen was en geen schijn van opleving had, nog zo gevreesd werd. De Sovjets met hun tanks en ruimtevaartuigen vreesden de opkomst van Mongoolse strijders met pijl en boog. Bij nader inzicht is het echter vrij gebruikelijk. De angst ebt lang na net als de economische neergang lang na ebt. Het doet bijvoorbeeld ook erg denken aan het huidige verbod op Mein Kampf en de vrees in Oost Europese landen dat Rusland onder Poetin de USSR gaat herstellen. Het klinkt mij niet waarschijnlijker dat dan de Spanjaarden of Portugezen hun wereldrijk kunnen gaan herbouwen of dat het Erdogan lukt het Ottomaanse rijk weer op te bouwen.

Hieronder is een wat linkse kijk op het verval van beschavingen, desalniettemin interessant. Natuurlijk denken ze dat welvaartsongelijkheid de oorzaak van een revolutie is en niet het gevolg van een machtsongelijkheid. Alles begint bij links altijd met welvaartsongelijkheid die uit de lucht komt vallen. Machtsongelijkheid is natuurlijk essentieel voor beschaving en het egaliseren van de samenleving. In de video wordt ook besproken hoe een rijke zakenman pre Russische revolutie, Lenin financieel steunde en uiteindelijk zelfmoord pleegde waarna Lenin zijn weduwe uit haar huis gooide en er zelf in trok.

 

 

Comments:

Doneer2a