Statistische filosofie

Vrijspreker: U ziet een overeenkomst tussen natuurkunde en filosofie. Wat is die?

Opperdienaar: Nadat Newton ontdekte dat massa's zich aan bepaalde bewegingswetten hield, ging men proberen om het gedrag van een verzameling van objecten te beschrijven. Met de beschrijving van het gedrag van gas, werd dat echter gelijk al heel complex. De natuurkundige Ludwig Boltzmann kwam op het idee om niet te proberen de botsingen tussen alle individuele atomen te volgen, maar om er de statistiek op los te laten. Het leidde tot de ontwikkeling van statistische mechanica. Het leidde uiteindelijk tot ontdekkingen als de gaswet.

PV=kT

Dus zonder het gedrag van de individuele atomen te kennen, bleek dat als statistieke waarheid gold dat de druk maal volume van een gas, gelijk is aan een constante maal de temperatuur. Als je dus een gesloten gas neemt en volume reduceert, moet of de druk toenemen, of de temperatuur. 

Ik denk dat hetzelfde voor een samenleving van individuen geldt. De loop van een samenleving voorspellen aan de hand van het gedrag van haar individuen is een onbegonnen zaak. Het is echter wel duidelijk dat als je de druk op een samenleving opvoert, de temperatuur omhoog gaat (rellen in Frankrijk), of het volume afneemt (ik neem geen kinderen vanwege het klimaat).

Een andere uitlaatklep is het volume vergroten door een veroveringsoorlog te voeren. Als de druk en de temperatuur heel hoog worden en het volume heel klein, krijg je een soort fusie reactie. Ondertussen gaat de stoelendans door en wordt de voedselproduktie gereduceerd en de woningbouw onmogelijk gemaakt. De woningen die er zijn gaan naar statushouders, waarvan er waarschijnlijk ook meer komen als de voedselexport afneemt.

De pandemiewet geeft ongehoorde macht aan de elite om de bevolking te onderdrukken. De WHO zorgt er iig voor dat ook kleine kinderen wat te doen hebben tijdens de lock downs

Gelukkig zijn er nog politici die een weloverwogen betoog kunnen neerzetten.

 

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp