Gratis rechten

Vrijsprekers: Veel mensen plaatsen libertarisch recht op hetzelfde niveau als recht dat door een overheid verzonnen wordt. Is er verschil?

Opperdienaar: De overheid heeft eerst een machtsdrang, verzint daar een ideologie bij en schrijft dan een heilig boek met verordeningen die ze met geweld afdwingen. De door de overheid geïndoctrineerde onderdaan denkt dat het bij de ideologie begint en dat de rest daar uit volgt, inclusief de macht. Een noodzakelijk kwaad om recht te hebben en de ideologie te implementeren. Veel mensen die het eerst met libertarisme of anarcho kapitalisme in aanraking komen, denken dat het daar ook zo is. Het heet immers ook recht en het is ook een ideologie? Libertariers willen je gewoon van hun ideologie overtuigen om via een omweg hun wil op te leggen.

Maar libertarisch eigendomsrecht is meer een afschatting van wat normaal zou zijn als mensen niet van jongs af aan geïndoctrineerd zouden zijn. Daarmee is het meer een natuurwet: Het beschrijft meer dan het voorschrijft.

Vrijspreker: Dat kan verwarrend zijn. De zwaartekrachtwet schrijft immers ook voor dat massa's elkaar aantrekken, moeten massa's dan niet gehoorzamen aan die wet?

Opperdienaar: Nee, de wet gehoorzaamt de realiteit. Dus op de vraag hoeveel werk met het land gemengd moet worden, voordat sprake is van eigendom of hoe lang iets braak mag liggen voordat het opnieuw tot eigendom kan worden verklaard, zijn vragen die niet uit de ideologie voortvloeien, maar uit jurisprudentie door rechtbanken die net als normale bedrijven moeten wedijveren voor klanten bij de mogelijkheid van concurrentie. Wat daar dan uitkomt is beschrijvend voor wat mensen redelijk vinden en niet dat mensen redelijk moeten gaan vinden wat de ideologie bedacht heeft.

Vrijspreker: Is er dan geen enkele randvoorwaarde voor wat betreft de uitkomst van een libertarisch rechtssysteem?

Opperdienaar: Het moet wel universeel zijn en consistent. Dat is ook bij natuurwetten zo. Als je een verschillende zwaartekrachtwet voorstelt voor blauwe bakstenen en rode bakstenen, word je weggehoond. Volgens libertariërs moet dat ook zo worden met een rechtssysteem dat heerschers en onderdanen verschillende rechten geeft. Een universeel rechtssysteem heeft natuurlijk nog steeds grijze gebieden, net zoals 18 jaar als leeftijd voor wilsbekwaamheid niet uit een theorie komt rollen niet ontkracht dat er kinderen en volwassenen zijn. Een vrijwillig rechtssysteem zet daar een redelijke grens neer, die niet absoluut waar of onwaar is, maar dat grijze gebied ontkracht niet het bestaan van een verschil tussen volwassenen en kinderen.

Dus net als bij natuurwetten: Je mag van alles voorstellen mits consistent en universeel. Daarna toetsen aan de empirische realiteit.

bastiat justice

 

Comments:

Doneer2a