Libertarische Cassandra

Vrijspreker: 'De jongen die wolf riep' is een verhaal over iemand die de hele tijd voor ellende waarschuwt, maar er zo vaak naast zit dat als die ellende dan eindelijk komt, dat niemand hem dan gelooft. Wat heeft dat met libertarisme van doen?

Opperdienaar: Het verhaal doet ook denken aan de mythe van Cassandra. De dame die de gift had gekregen om de toekomst te voorspellen van de god Apollo. Helaas had Apollo er ook voor gezorgd dat niemand haar waarschuwingen geloofde. 

Het probleem van mensen die grote problemen voorzien, maar anderen er niet voor kunnen waarschuwen, is kennelijk al een oud verhaal. In de bijbel werd het ook al genoemd. Noah probeerde voor een overstroming te waarschuwen, maar werd uitgelachen en kon alleen zijn eigen familie redden. Lot probeerde in Sodom en Gomorra zijn stadsgenoten te overtuigen dat hun gebrek aan armenzorg en seksueel wangedrag de stad ten gronde zou richten. Het lukte niet en de stad werd vernietigd. In dit geval kon Lot zelfs zijn eigen familie niet redden.

Libertariërs denken bij grote welvaartsverschillen al snel aan inflatie, of in die tijd, het devalueren van de munt en hoge belastingen die op 1 of andere manier altijd bij de top blijven hangen ondanks plechtige beloftes de armen er van te gaan helpen. Allemaal een gevolg van een machtsconcentratie aan de top en het geloof van de onderdaan dat gehoorzaamheid aan een elite, zijn reddingsboei is voor allerlei verzonnen gevaren. Morele ontsporing past allemaal in hetzelfde plaatje wat we al vele malen gezien hebben in de geschiedenis. Waarschijnlijk gaan mensen zich seksueel ook anders gedragen als er grote machtsverschillen in een samenleving zijn.

Vrijspreker: Kennelijk hebben de heersers er geen probleem mee om onderdanen van gevaren te overtuigen, zelfs als ze die zelf bedacht of gecreëerd hebben.

Opperdienaar: Inderdaad 'De heerser die wolf riep' is geen bekend verhaal. Ook vandaag vliegen de waarschuwingen voor pandemieën, opwarming van de aarde, USSR wederopbouwende russen, grondstof uitputtingen, stikstof crises, rechts extremistische witte mannen de onderdaan om de oren. Het lijkt zelfs wel of het eenvoudiger is de onderdaan angst aan te jagen voor crises die verzonnen of overdreven zijn, dan ze te overtuigen dat: een slecht geteste injectie veilig en effectief is, we zonder fossiele brandstoffen gaan doodvriezen in de winter, een atoomoorlog met Rusland geen goed idee is, we geen eten hebben zonder boeren en extreem links het echte gevaar is. 

Misschien is dat het probleem dat libertariërs hebben: Ze waarschuwen voor echte problemen en worden daarom niet gehoord. Als je waarschuwt voor verzonnen problemen schiet het hele immuunsysteem van de samenleving in de noodtoestand. 

Vrijspreker: Soms denk je wel eens dat de heersers expres waarschuwen voor het tegenovergestelde van waarmee ze de samenlevingen aan het slopen zijn.

Opperdienaar: Inderdaad, het is een soort mentale inenting. Bijvoorbeeld: we drukken enorme hoeveelheden geld en verspreiden dat onder onze vrienden en dan combineren we dat door tegelijkertijd te waarschuwen voor 'het spook van deflatie'. Natuurlijk waarschuwen we ook altijd tegen kapitalisme en anarchisme. Hierdoor ziet de onderdaan het gevaar van centrale planning en machtsconcentratie niet aankomen. De onderdaan is zo vaak gewezen op slavernij uit het verleden, dat hij zijn eigen uitbuiting niet meer kan zien. Hij is zo vaak geattendeerd op waar het gevaar niet vandaan komt, dat hij het werkelijke gevaar niet serieus neemt. Ook mensen die er met goede argumenten voor waarschuwen worden niet serieus genomen.

Conspiracy theorist source

conspiracy chicken

 

 sheep dog man wokring together conspiracy

 Fool people mark twain

Comments:

Doneer5