Standpunten omdraaien

Vrijspreker: U beweert dat een heerser het standpunt en tegenstandpunt van onderdanen kamp A en B kan kiezen zoals ze willen. Hoe werkt dat?

Opperdienaar: Orwell beschreef het al in 1984 "Het verleden was te veranderen. Het verleden was nooit veranderd. We zijn altijd in oorlog geweest met Eastasia". De aartsvijand veranderde midden in een speech en het was nooit anders geweest.

Wij zijn zo ver nog niet. Nu gestegen hartaanvallen onder jongeren niet meer vallen te ontkennen, is de corporate media campagne gestart om dit aan covid te wijden: want 'dat is de variabele die veranderde'. Backup plan is waarschijnlijk om het op het Marburg virus af te schuiven. Vreemd genoeg zijn de symptomen van het Marburg virus gelijk aan de bijwerkingen van het mRNA vaccin

Kennelijk kunnen de heersers het verleden nog niet instantaan aanpassen en moet er eerst nog een 'backstory' worden gebouwd. Ik denk niet dat dit nog lang nodig is. Wat je nu ziet is dat de linkse elite vooral voor de inenting/lockdown/mondkapjes was en de conservatieve groep tegen (alhoewel aarzelend en inconsistent). Ik denk dat heersers dit ook hadden kunnen flippen, hoe moeilijk dit ook voor te stellen is. Net zoals links vroeger tegen big pharma corporations was en er nu voor is.

De heersers kunnen denk ik vooraf kiezen welk kamp welk standpunt in gaat nemen. Het groepsdenken is al zo sterk, dat het individu blindelings het standpunt beargumenteert dat hij denkt dat binnen zijn groep wordt aangehangen. De argumentjes worden hem door zijn bubble media aangedragen. Bij event 201, de voorbereidende simulatie voor Covid, werd dit ook al beweerd. Als politicus kamp A een bepaalde remedie prijst, zullen de leden van kamp B het automatisch verketteren. Dit is ook wat er gebeurde met hydroxychloroquine nadat het door Trump veelbelovend werd genoemd. Het gebeurde niet toen hij de mrna spuit aanbeval, maar daarover wordt het verleden aangepast alsof hij er tegen was.

Het individu heeft zo'n zwak individueel beoordelingsvermogen doordat hij onzeker is gemaakt door middel van 'gas lighting'. Er zijn 2 zaken die de onderdaan er van overtuigen dat hij zijn keuzes uit handen moet geven aan 'de groep'.

Het gevoel dat hij oud wordt en dicht bij de dood staat

Het zal wel evolutionair zijn ingegeven dat iemand die de dood voelt naderen, zijn beslissingen uit handen gaat geven aan zijn naasten. Verder moet hij natuurlijk zijn bezittingen uit handen geven. Heersers maken hier gebruik van door heel veel doodssymboliek over de onderdaan uit te strooien. Op die manier geven niet alleen oude mensen een volmacht aan de overheid, maar ook jonge mensen. Kortom, satanische rituelen bij de Grammys, maar ook veel beelden over rampen, dreigende klimaatverandering, stikstofcrisis, angst voor ongelijkheid, voedselcrisis en natuurlijk de grote jongen "De buitenlandse despoot die het op je lijf en eigendommen gemunt heeft en je enorme vrijheid wil afnemen". Misschien worden we nog wel getrakteerd op een nep buitenaardse wezens invasie. Een buitenaardse vijand in plaats van een buitenlandse vijand.

Het gevoel dat hij gek wordt

Het zal eveneens wel evolutionair zijn vastgelegd dat iemand beslissingen uit handen gaat geven als hij het gevoel krijgt dat hij gek wordt. Hij ziet allerlei tegenstrijdige dingen die hij niet met elkaar kan rijmen. Heersers doen dit met 'gaslighting':

Aan de ene kant heeft de politie heeft niet genoeg mankracht om 'kleine criminaliteit' af te handelen aan de andere kant wel genoeg tijd om 3 maanden lang een uitkeringstrekker te volgen die stiekem wat zwart bijwerkt.

Je mag niet demonstreren voor je vrijheid, maar Black Lives Matter mag midden in de pandemie demonstreren want het demonstratierecht is zo belangrijk.

De tegenstrijdigheden zijn te veel om op te noemen en veelal bij de lezer bekend. Dit alles geeft je echter het idee dat je gek aan het worden bent en dat is ook een reden om beslissingsbevoegdheid over te dragen. Libertariërs concluderen echter dat hun heersers en hun media gek zijn geworden. Dit is ook niet juist. Het is een strategie, hoewel voornamelijk waarschijnlijk onbewust.

epa toxic cloud gas stove

George Orwell noemde het in 1984 'doublethink' Je moest tegelijkertijd 2 tegenstrijdige standpunten geloven, die beiden waar zouden zijn. Gepopulariseerd in memes van het onderstaande type

Communism selfish capitalism

Uiteindelijk ontstaat een hele epidemie aan waanzin. Kinderen wiens geslachtsdelen vervangen worden, seks shows op scholen terwijl niemand voor de wiskunde test kan slagen. Rampen van allerlei soorten, doordat iedereen met non problemen bezig is en bijna niemand met de echte problemen. Volksstammen jongeren willen influencer worden, maar wie wil er keukens installeren?

 

Comments:

Doneer4