Inflatie

Vrijspreker: U wilt het nog eens over inflatie hebben

Opperdienaar: Ja, we hebben nu de volgende stadia van ontkenning doorlopen: inflatie bestaat niet, inflatie is van voorbijgaande aard, inflatie is eigenlijk best goed, tot een stabiele munt is eigenlijk immoreel. Er wordt nu officieel toegegeven dat de inflatie het hoogste is in 40 jaar.

inflation denial

 

Het grootste deel van de samenleving loopt enorm achter op de realiteit lijkt het. Afgelopen jaar stegen de prijzen van huizen in de VS gemiddeld met 20% en de huren gemiddeld met 17%. Hoeveel gingen de woonkosten omhoog in de CPI, de prijsindex in de VS? 3.5%. De totale CPI komt dit jaar waarschijnlijk uit op 7.2%. Waarom gaan de woonkosten in die index maar met slechts 3.5% omhoog? Omdat ze 'owners equivalent rent' gebruiken. De overheid belt een aantal huiseigenaren en vraagt ze voor hoeveel ze denken hun woning te kunnen verhuren. In de jaren zeventig, het tijdperk van hoge inflatie, zat de huizenprijs wel in de CPI. Alleen al deze aanpassing terugdraaien geeft een inflatie gelijk aan het één na hoogste inflatie cijfer in de jaren zeventig. Wie nog een aantal andere 'aanpassingen' terug draait, krijgt nu al een inflatiecijfer veel hoger dan elk jaar in de jaren zeventig. Toen moest de rente naar 20% om de inflatie te beteugelen. Nu staan we nog op 0% en worden er nog allerlei dingen opgekocht door de centrale bank met drukpersgeld.

Het zal niet verbazen dat dit soort aanpassingen van de maatstaven over de hele wereld gedaan zijn. Het doet denken aan de temperatuur historie overal is aangepast om global warming te bewijzen. Alsof al dit gerotzooi nog niet genoeg is, zitten er nog meer aanpassing/bedrog in het vat. Je vraagt je af wanneer de grens bereikt is van al die leugens.

Het lijkt er op dat elk totalitair systeem op leugens rust maar dat, als de tijd er rijp voor is, slechts een kleine daad van verzet van burgers die alleen weigeren in de leugen mee te gaan, het systeem kan breken. Ondanks dat meegan met de leugen het meest comfortabel is.

 

 

Comments:

Doneer4