Nadat de oppositie tot zwijgen is gebracht

Vrijspreker: De tactieken van de media om oppositie van het regime de kop in te drukken zijn inmiddels wel duidelijk.

Opperdienaar: Het regime gebruikt de media om slachtoffers en agressors te definiëren. Iemand loopt met een galg rond op een anti regime demonstratie (omdat hij het gevoel heeft dat het regime een strop om zijn nek heeft gelegd) en de hele media kathedraal zingt in koor: "Zie je wel, ze roepen op tot geweld". Een tot de tanden bewapende politiemacht van het regime slaat demonstraties uit elkaar, spuit mensen met een waterkanon tegen een betonnen muur, rost bejaarden af vanaf een paard, slaat mensen in elkaar terwijl hun hond ze verscheurt, de politie gaat wappierammen, gebruikt Romeo's om het geweld te escaleren en de media kathedraal zingt:"Je moet niet op een paar youtube videos afgaan". 

Thierry Baudet wordt de hele tijd een fascist genoemd onder luid applaus en als hij zelf een vergelijking maakt van het huidige beleid met de aanloop naar de 2e wereldoorlog, waar joden op steeds minder plaatsen werden toegelaten, worden er een paar joodse organisaties bijgesleept om te verklaren dat dit de holocaust trivialiseert. Inmiddels mag je Canada niet meer uit zonder vaccin en wordt je in Australië gearresteerd voor een social media post die oproept tot protest. Maar er zijn nog geen 6 miljoen doden, dus je mag pas waarschuwen als we alles nog een keer overgedaan hebben. 

In de VS werd een illegale immigrant door iemand te paard opgepakt, naar men dacht met een zweep. Maxine Waters noemde het 'erger dan slavernij'. Natuurlijk was er niemand die zei dat ze hiermee de slavernij trivialiseerde. Het enige dat uitmaakt is dat je de media controleert en direct slachtoffer en agressor benoemt. Dat hoeft niet te kloppen zoals anarcho kapitalisten denken. Voor winnen is waarheid niet belangrijk.

Horse whip racism 

Hannah Arendt schreef in "The origins of totalitarianism" dat de grootste wreedheden plaatsvinden NADAT de oppositie het zwijgen is opgelegd. Dat was ondermeer bij Stalin en eigenlijk ook bij Hitler het geval. Een verklaring hiervoor kan zijn wat Mattias Desmet zegt over massavorming.

Vrijspreker: Wat zegt hij daar over?

Opperdienaar: Hij zegt dat je al veel ontevredenheid moet hebben. Mensen die het gevoel hebben gevangen te zitten in bullshit banen. Dat krijg je natuurlijk als je bijvoorbeeld een baan hebt waarbij je onderdanen lastig valt om ze uit te melken met vergunningen. Als er dan een bullshit crisis komt en er wordt een nieuw normaal voorgesteld, dan vinden die mensen dat geweldig. Ze willen helemaal niet terug naar het oude normaal, want dat is hun bullshit baan. Je kunt ze onmogelijk overtuigen terug te gaan. Ze vinden het nieuwe normaal geweldig en omarmen alles dat er bij komt kijken.

Ze krijgen tevens nieuwe betekenis in hun leven om de verdedigers van het oude normaal de nek om te draaien in een heroïsche strijd van goed tegen kwaad. Laat de wappies maar creperen op het koude terras, terwijl de geprikten lekker warm binnen zitten te smikkelen. Wappierammen zorgt voor zingeving. Eindelijk zijn het helden. Helden die weliswaar geen enkel risico nemen omdat ze het hele regime achter zich hebben, maar desalniettemin helden. Maar als de wappies weggeramd zijn, vervalt de zingeving en dan breekt de pleuris uit.

Desmet zegt ook dat al die totalitaire periodes een gelijke verdeling kennen.

30% is helemaal gehypnotiseerd. Waarvan 20% echt totalitair 

40% hobbelt er gewoon achteraan

Dit zorgt voor 70% ondersteuning van het regime

30% probeert er tegenin te gaan. Die groep is altijd heel divers en de vraag is of die bij elkaar kunnen komen om zich te verzetten. Als dit lukt kan het terug gedraaid worden. Waarschijnlijk is die groep altijd zo divers omdat als hij niet divers was geweest, de situatie nooit zo ver gekomen was.

Hier kun je het Mattias Desmet zelf horen uitleggen 

Comments:

Doneer2