Gell-Mann geheugenverlies effect

Vrijspreker: U wilt wat nader ingaan op het Gell-Mann geheugenverlies effect. Wat is dat?

Opperdienaar: Kort uitgelegd komt het er op neer dat je een krant open slaat en een artikel leest over een onderwerp waar je toevallig wat van af weet. Je begrijpt al vrij snel dat de journalist, geen bal van het onderwerp begrijpt. Het Gell-Mann geheugen verlies effect bestaat er dan uit dat je naar de volgende pagina gaat en een artikel ziet over een onderwerp waar je weinig verstand van hebt, maar gelijk aanneemt dat het wel zal kloppen. Je bent de ongeloofwaardigheid die het vorige artikel aan de hele krant had moeten afgeven, vergeten.

Vrijspreker: Hoe komt dat denkt U?

Opperdienaar: Je ziet het effect wel breder, dat mensen geen gevolgen lijken te trekken uit de leugens die over ze worden uitgestort. Denk aan '2 weeks to flatten the curve'. Dan zijn er 1.5 jaar later toch nog steeds mensen die denken dat ze bij de derde prik toch echt vrijgelaten gaan worden. Als iedereen hem tenminste neemt. En als straks het persoonsgebonden CO2 budget ze opsluit, omdat ze al een biefstukje gegeten hebben en daarom niet meer met de auto mogen, dan slikken ze dat ook wel weer. 

De overheid verliest nooit aan geloofwaardigheid en hetzelfde geldt voor al hun agenten en handlangers. Andersom is het echter zo dat dissidenten tegen de overheid, maar 1 klein feitje een beetje fout moeten hebben en zijn reputatie is voor altijd verkwanselend. Het kan eigenlijk alles zijn dat dit triggert, een voorvader van ze die een keer een scheve schaats zou hebben gereden een vergelijking die een beetje scheef gaat, eigenlijk voldoet alles. 

Het is primair zo dat de onderdaan eerst kijkt wat de machthebbers willen dat hij denkt en dat hij dan de redenering er bij zoekt, die hem vaak ook nog aangereikt wordt. Waarschijnlijk zit het biologisch verbonden aan het 'in de groep/buiten de groep' denken. Zijn heerser vertelt wat de groep denkt, en wat de vijand denkt. Hij volgt zijn groep en vouwt elke redenering om bij de conclusie te komen netjes in zijn brein op als zijnde juist.

 theirs ours

 

Comments:

Doneer5