Massa psychologie

Vrijspreker: U hoorde laatst een analyse van professor Mattias DeSmet over massa formatie. Wat was dat precies?

Opperdienaar: Hij gaf aan wat er geschiedkundig voor omstandigheden nodig zijn om in een soort van massapsychose te geraken.

Hier legt hij het uit. 

Dat zijn:

1) Er moeten een hoop sociaal geïsoleerde mensen zijn of mensen die een gebrek aan sociale binding ervaren.

2) Mensen moeten een gebrek aan zingeving hebben, niet in staat zinvolle conclusies te trekken.

3) Er moet een grote hoeveelheid vrije angst rond gaan. Vrije angst omdat het zich nergens aan kan hechten. Het is onmogelijk te definiëren waar de angst vandaan komt en dus onmogelijk om er mee om te gaan.

4) Een grote hoeveelheid psychologische ontevredenheid. Mensen ervaren hun leven als zinloos en zonder doel

Dat is nodig voor heksenjachten, de opkomst van Nazis en Communistische revoluties of Pol Pot die alle intellectuelen probeerde uit te roeien. Desmet brengt het hier in verband met Covid en de hele reactie hier op.

 

Crush the unvaccinated

1) Natuurlijk zouden dit soort verschijnselen niet bestaan als het zichzelf niet versterkten. Het is duidelijk dat de sociale isolatie wordt opgevoerd door lockdowns, reisverboden, samenscholingsverboden, thuiswerken etc.

2) Gebrek aan een idee zinvol bezig te zijn wordt ook versterkt doordat mensen thuiszitten met een uitkering ipv van een zinvolle baan waarbij een product geleverd wordt waar mensen vrijwillig om vragen. Daarnaast kan je beroep ook nog gewoon als niet essentieel worden verklaard door de roverheid.

3) De angst voor een onzichtbaar, ongrijpbaar virus, kan zich ook nergens op focussen, dus er moet gezocht worden naar een menselijke zondebok. Naarmate de overheid groeit en de markt verkleint, voelen mensen steeds meer dat ze zinloos werk doen. In het boek 'Bullshit jobs' gaat David Graeber er al op in. Maar denk je eens in dat je 20 jaar in Afghanistan gevochten hebt om de Taliban te vervangen door een tot de tanden bewapende Taliban? En je hebt daar een been, arm of oog verloren? Zou dat zinvol voelen? Denk het niet.

4) Met huizenprijzen die elk jaar 12% stijgen en je loon niet, heb je ook niet het idee dat werken nog enige zin heeft. In China werd een pamflet over de 'Op je rug blijven liggen' 'beweging' heel populair totdat de CCP het liet verwijderen. Het gaat om mensen die weigeren in de rat race mee te gaan. Ze doen net genoeg om niet dood te gaan, maar verder geen ambities. Dit gaat nog verder dan wat we al in Japan zagen met de 'grass eating men' en mensen die geen eens meer proberen een aan een relatie of sex te doen. Geboorte aantallen waren natuurlijk al veel langer heel laag. NRC vraagt zich af 'hebben we helemaal geen zin in seks meer in de toekomst'

Vrijspreker: Maar als het zichzelf versterkt, waar eindigt het dan? 

Opperdienaar:  Het doet allemaal erg aan het John B. Calhoun universe 25 experiment denken, waarbij muizen hun natje en hun droogje krijgen, maar de hele muizensamenleving uiteindelijk altijd ten onder gaat volgens een vast patroon.

Ik sluit niet uit dat dieet ook bijdraagt aan de versterking. Minder vlees en meer graan eten doet waarschijnlijk het ontstekingsniveau omhoog gaan, omdat we evolutionair nog niet zo lang graan eten en het moeten bakken om het überhaupt te kunnen consumeren. Niet verbazingwekkend dat vlees steeds meer in het verdomhoekje komt te zitten. Maar goed, hoe komt het aan zijn einde? Dat is langzaam en pijnlijk historisch bekeken. Mensen verliezen hun verstand in groepen en herwinnen het langzaam en 1 voor 1.

Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one.

― Charles MacKay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

 

Comments: