Onderdaan tot waanzin gedreven

Vrijspreker: De onderdaan wordt steeds meer met contradicties geconfronteerd. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Dit is onderdeel van een programma om de contradicties van de overheid, namelijk van de morele contradictie te verbergen tussen 'mensen moeten gehoorzamen' en 'mensen moeten gehoorzaamd worden'. De beste manier om contradicties te verbergen is in een zee van contradicties. Eén voorbeeld is: Het milieu us het hoogst goed en diversiteit is het hoogste goed. Dus geen kinderen nemen want er zijn teveel mensen, maar wel een hoop vluchtelingen uit Afrika binnen halen.

Of de mens is een plaag voor de planeet die huilt onder de last van de mensheid, maar iedereen moet een mondkapje dragen en een experimentele spuit nemen, zelfs als het maar 1 leven redt.

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.” ― Philip, Duke of Edinburgh [1] Het ruimen van de nutteloze eters.

Of wat te denken van: Gelijkheid is het hoogste ideaal, maar om dat te bereiken moet geld verdeeld door de machthebbers en wapens geconcentreerd worden bij de machthebbers

Of: Racisme is van de duivel, maar als je wit bent, dan draag je erfschuld van een paar voorouders en moet je achter in de bus gaan zitten. Als je zwart bent, ben je niet verantwoordelijk voor wat jezelf 5 minuten gelden deed.

Of: Het grootste probleem waar de mensheid mee te maken heeft is tegelijkertijd: racisme, klimaatverandering, covid19, biodiversiteit, ongelijkheid

Of: Inclusiviteit is hoogste goed, buitensluiten is fout, maar als je de verkeerde mening hebt, dan moet je worden ontslagen, je bankrekening worden afgesloten en moet je worden uitgestoten naar de uithoeken der aarde.

Of: Nazis zijn fout en nu moet je mijn speciale groet brengen om aan te tonen dat je het daar mee eens bent.

Of: Voor geboorte een leven beëindigen is een groot goed, maar als er bij de grens een vluchtelingenkindje aankomt, moet alles wijken om deze een warm welkom te heten.

Of: Geslacht is een sociale constructie, maar als je niet in 63 geslachten gelooft, ben je een bigot.

Of: Discriminatie op geslacht en huidskleur zijn verwerpelijk, maar ik schaam me dat mijn vader een heteroseksuele man is.

ashamed father white hetero

Kortom je brein wordt helemaal opgeblazen, omdat de dreiging en angst zorgen dat je je denkbeelden aan wilt passen, maar door de tegenstrijdigheden, weet je niet hoe dat te doen. Dit is dan ook het doel. Met veel geweld dingen naar de onderdaan schreeuwen, waar hij nooit mee akkoord kan gaan, wat hij ook doet. Daarom is racisme ook zo'n mooi middel voor mishandelaars, de onderdaan weet dat hij fout is, maar kan zijn ras niet veranderen. Dat levert een enorme paniek op. De mishandeling is niet een middel tot een doel, maar is het doel zelf.

“Power is not a means; it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power.”

― George Orwell, 1984

Maar uit WWII is geleerd dat het doelwit van misbruik altijd ras moet zijn, maar dit hoeft niet, elke tegenstrijdigheid werkt ook, omdat de onderdaan daar ook niet mee akkoord kan gaan, dus weet hij ook van te voren dat hij klappen gaat krijgen, wat hij ook doet. Is hij divers, dan cancelt hij niet genoeg, cancelt hij, dan is hij niet divers genoeg.

liberals race social construct

 

 

 

 

Comments:

Doneer5