Nazi bureaucracy

Vrijspreker: De overheid bereikt altijd het tegenovergestelde van wat ze zeggen te willen bereiken. Dat lijkt een principe van alle tijden. U kwam daar laatst weer een voorbeeld van tegen. Wat was dat?

Opperdienaar: Ik luisterde laatst naar een presentatie van iemand die alles weet van WWII. We vergeten wel eens dat de Nazis ook centraal plannende socialisten waren. Hij beschrijft dat er een tekort was aan banden was omdat rubber schaars was. Om besparing te stimuleren, bedachten de nazis de volgende afgedwongen maatregel: Private partijen konden alleen een nieuwe band kopen als ze een totaal versleten oude band inleverden. Dat had echter tot gevolg dat deze partijen hele nieuwe trucks kochten, de banden gebruikten en de truck voor schroot inleverden. 

Voorkomen van verspilling leidt dus tot verspilling. 

Ratelslangen

Een ander voorbeeld is de Britten die in India het probleem van ratelslangen gingen oplossen. Iedereen die een ratelslang ving en inleverde kreeg 1 pond. Dit resulteerde er echter in dat mensen de slangen gingen kweken. Toen de Britten dit door kregen en de beloning stopten, lieten de kwekers de ratelslangen los om ze onder druk te zetten. Bestrijding van ratelslangen, leidde tot meer ratelslangen.

Wiskunde

In Boston ontdekten ze op publieke scholen dat geavanceerde academische programma's buitenproportioneel veel blanke en aziatische studenten zaten. Omdat dit natuurlijk racistisch is, want alle onderdanen zijn immers gelijk en uitwisselbaar volgens Marxistische principes, besloten ze in al hun wijsheid het hele programma stop te zetten.

Opperdienaar: Gelukkig, nu blijft de hele samenleving verschoond van mensen met geavanceerde academische kennis waarmee ze misschien uitdagende problemen kunnen oplossen.

Opperdienaar: Dat wil je inderdaad niet hebben. Michael Malice zegt wel eens dat de ultieme vraag om linkse van rechtse mensen te onderscheiden is: "Zijn sommige mensen beter dan anderen?" Een rechts iemand zegt 'ja' en een links iemand komt met een preek. Ze hebben niet door dat begaafde mensen ook van voordeel kunnen zijn voor de samenleving, zelfs als ze rijk worden van hun gave. Libertariërs zouden zelfs zeggen "juist als ze rijk worden van hun gave". Zodra iemand succesvol is, is dat een nadeel voor iemand die iets minder succesvol is, denken linkse mensen echter. Als je met 10 man op een eiland zit en iedereen vangt 1 vis per dag is alles goed, maar als er opeens iemand in staat is 10 vissen per dag te vangen, is dat een ramp. Nu moeten ze iets anders verzinnen om te gaan doen. Progressieve mensen zijn vaak heel conservatief.

Vrijspreker: Bestrijding van schaarste leidt tot meer schaarste, bestrijding van ratelslangen tot meer ratelslangen, bestrijding ongelijkheid brengt meer ongelijkheid, bestrijding instabiliteit (FED) brengt meer instabiliteit.

Opperdienaar: Het is interessant hoe deze wetmatigheid werkt.

war on jobs

Wat ook interessant is, dat bij vele beschavingen die ten onder gingen de gegroeide overheid niet alleen tot economisch, militair en moreel verval leidde, maar dat er aan het einde ook een grote onzekerheid was rond seksuele en geslachtszaken. Over de seksuele perversies van het Romeinse rijk is veel bekend.

Maar ook als je kijkt wat er aan de Nazi's vooraf ging, lijkt het ook of daar een dergelijk proces plaats vond.

nazi end of cycle gay sex

Het lijkt dat we ook nu weer in zo'n periode zitten. Misschien heeft het te maken met het einde van de welvaartsstaat (In Duitsland ontstaan onder Bismarck). De terugslag op het ploffen van deze fase kan kennelijk heel erg heftig zijn en er moet een zondebok geofferd worden. Zeker als mensen geruïneerd zijn en hun vertrouwen in de overheid beschaamd. Het is te hopen dat mensen vandaag voldoende harde schaarse bezittingen hebben zoals crypto, edelmetalen en vastgoed om voor een zachte landing te zorgen.

 

Comments:

Doneer2