Turing en Apple

alan-turing_appleDe Britse wiskundige Alan Turing (1912-1954) stond aan de basis van alle moderne computers. Hij beschreef een apparaat dat een lijst gegevens als invoer kreeg, een aantal rekenkundige stappen deed en een lijst gegevens als uitvoer produceerde genaamd: de Tuing machine. In WWII hielp hij de geallieerden de code te kraken van de Duitse encryptie machine Enigma, wat cruciaal was bij het slagen van aanvallen door de geallieerden, omdat onderzeeboot lokaties bekend waren.

Hij werd hiervoor onderscheiden met de Order of the Britisch Empire. Na de oorlog werd zijn onderzoek geheim verklaard door de opperbobos. Turing is ook wel bekend van de Turing test. In deze test chat een mens via een toetsenbord met een computerprogramma of een mens. Het computer programma is geslaagd voor de test, als een voldoende aantal proefpersonen niet weet te onderscheiden dat het om een computerprogramma gaat.

Het einde van Alan Turing is minder bekend. Toen er een keer werd ingebroken in zijn huis beging hij de fout de politie te bellen en te denken dat ze daarvoor waren. Die doorzochten zijn huis en vonden bewijs dat Turing homosexueel was (destijds strafbaar in Engeland). Hij werd toen door de rechtbank (de democratisch gekozen geweldsmonopolisten waar hij zo lang vooor gewerkt had) gedwongen met hormonen geinjecteerd. Dit zorgde ervoor dat hij borsten kreeg. Uiteindelijk pleegde Turing zelfmoord door een appel met cyanide te eten. Het symbool van de appel met een hap eruit werd later het symbool van een bekend computerbedrijf, hoewel een linik niet bewezen is. In september 2009 heeft Gordon Brown namens de criminele organisatie waar die voor werkt, postuum excuses aangeboden aan Turing.

Waarom vraag je je af. Die rechtbank volgde toch gewoon orders op die destijds als recht golden? Wil Brown dan eigenlijk zeggen dat er een hogere standaard van waarheid bestaat dan wat politici op een willekeurig tijdstip in hun heilige wetboek opschrijven en afdwingen met hun heilige drie eenheid van de trias politica? Het is wachten op de volgende politicus die zich verontschuldigt voor Brown, tot er geen politici meer zijn.

 

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp