Vrijheid en opsluiting

Humberto TanVrijspreker: Humberto Tan beklaagde er zich laatst op radio 538 over dat bevrijdingsdag geen verplichtte vrije dag was. Hij vond dat de vrijheid zo'n belangrijk thema was dat dit eigenlijk een verplichtte vrije dag zou moeten zijn. Wat vindt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: De Opperdienaar is het daar volmondig mee eens.

Vrijspreker: Wat moet er gebeuren met mensen die dan stiekum toch werken of op een andere dag vrij willen nemen?

Opperdienaar: Tja, kijk als mensen de wet niet respecteren van de compulsieteam leider van het compulsieteam binnenlandse uitbuiting, dan moet er gestraft worden. Allereerst met een geldboete, want geld kunnen we altijd gebruiken in Den Haag.

Vrijspreker: Wat nu als ze die boete weigeren te betalen?

Opperdienaar: Ons gezag kan niet getrotseerd worden, dan wordt het een zootje, dus dan leggen we beslag op hun goederen.

Vrijspreker: Wat als ze hun goederen met hand en tand verdedigen tegen diefstal?

Opperdienaar: De meeste onderdanen hechten meer aan hun leven dan aan hun bezit oftewel het product van hun geleefde leven. Als je ze bedreigt met het afnemen van een gedeelte van hun leven met bijvoorbeeld een gevangenisstraf, kiezen ze over het algemeen eieren voor hun geld.

Vrijspreker: Wat als ze onverhoopt toch gewapend verzet blijven bieden en noch hun toekomstige leven, noch het produkt van hun geleefde leven willen opgeven aan de compulsieteam leiders?

Opperdienaar: Tja, ik vind dat spijtig en het doet mij zo mogelijk meer pijn dan de belastingslaven, maar dan zal de overheid alle geweld gebruiken noodzakelijk om rechtsgang te doen plaatsvinden en hun hele leven afnemen.

Vrijspreker: Dus om de vrijheid te vieren moeten mensen bedreigd worden met gevangenis en moord?

Opperdienaar: De onderdanen moeten beseffen hoe belangrijk het is om uitgebuit te worden door heersers die hun eigen taal spreken en van hun eigen cult zijn en niet door heersers van een andere cult met een brabbeltaaltje. Stel bijvoorbeeld dat de Griekse overheid hier zelf geld kwam ophalen? De onderdanen zouden niet begrijpen wat er van hun verlangd werd. Nu zit er een vertaalslag tussen in de vorm van compulsieteam leider uitbuiting : Jan Kees de Jager. Hij vertaalt niet alleen letterlijk het bedrag, maar gaat ook mee in de gedragscode van de Griekse heersers.

Vrijspreker: Wat is die gedragscode precies?

Opperdienaar: Eerst liegen over de cijfers om in de euro te komen en dan blijven liegen tot je er bij neer valt. De compulsieteam leider neemt dat heel mooi over door eerst te beweren dat er geen cent van de nederlandse belstinglsaaf naar Griekse onderdrukkers zou gaan en dan wordt het 1.8 miljard en daarna 5.5 miljard en dan duurt het 5 jaar ipv 3 jaar. Net als die Griekse cijfertjes destijds, heel vluchtig.

Vrijspreker: Maar het is nog wel een lening en elke cent wordt terugbetaald.

Opperdienaar: Oh, beweert hij dat nog? De markt eiste daar op vrijwillige basis 13% rente voor en dat is natuurlijk waanzinnig, dus hebben de europese heersers besloten het pistool te trekken en mensen te dwingen voor 5% te lenen, wat veel eerlijker is. Vijf jaar is veel gunstiger dan 3 jaar, omdat dan alle bestaande compulsieteam leiders zowel aan Griekse als een onze zijde dan doorgerouleerd zijn, zodat niemand echt aansprakelijk is.

(laatste niews: Job Cohen is het met de Opperdienaar eens en wil bevrijdingsdag een verplichtte vrije dag maken)

Comments: