Plasrechten

verpleegtehuis

Vrijspreker: Onlangs kwam in het nieuws dat bewoners van een verpleegtehuis maximaal 3 keer per dag mogen plassen.

Opperdienaar: Ik ben even poolshoogte gaan nemen. Het is echter allemaal in orde.

Vrijspreker: Niets om ons zorgen over te maken?

Opperdienaar: Nee, ik kwam in de woonruimte en hoorde mevrouw Pronk vragen of ze naar het toilet mocht. De leiding legde het voorstel van mevrouw Pronk netjes ter stemming aan de groep voor. De motie werd echter verworpen met 5 tegen 3 stemmen. Wat is vrijheid toch mooi, is het niet? Vroeger was er een dictator die over de mensen besliste, maar vandaag de dag zijn de onderdanen zelf aan de macht. De onderdaan heeft zelf het heft in handen. Het eindpunt van de geschiedenis. Na een lange ontwikkeling met vele misstappen zijn we dan toch bij het ultieme systeem aangekomen, waarbij de grootste groep beslist wat het individu wel en niet mag/moet doen en hem met geweld daarvan overtuigt.

Vrijspreker: Zou er nog een stap kunnen volgen, waarna we weer terugkijken op het verleden en concluderen dat we eigenlijk sukkels waren?

Opperdienaar: Ik zou niet weten wat. Wat wil je nog meer dan vrijheid? Onderdanen in de rest van de wereld snakken naar onze vrijheden. Het is benijdenswaardig.

Vrijspreker: Wat te denken van eigendomsrecht op je eigen lichaam en het werk dat je daar mee doet en het alleen vrijwillig aangaan van relaties en contracten aangaan?

Opperdienaar: Heiligschennis, chaos, sociaal contract !!!

Vrijspreker: Vrijspreker heeft ook onderzoek gedaan naar de situatie van mevrouw Pronk. Ons werd verteld dat de heer Zandstra medebewoners onder druk zette tegen te stemmen, omdat hij het idee heeft dat de leiding door god is aangesteld. Mevrouw de Halsema maakt zich zorgen over het milieu en drijft een levendig handeltje in plasrechten aangezien haar blaas nog relatief goed is.

Opperdienaar: Maar de heer Plasterk en mevrouw Hennis-Plasschaert waren toch wel oprecht tot hun beslissing over het plasmaximum gekomen?

Vrijspreker: De heer Plasterk maakte iedereen bang dat er chaos zo uitbreken als mevrouw Pronk zomaar ongereguleerd naar het toilet zou kunnen gaan en mevrouw Hennis-Plasschaert verwachtte dat Putin de zaak direct over zou nemen als hem bekend werd dat er ongebreideld plassen mogelijk was in huize Avondrood. Daarnaast was de heer van Buren een extra stukje karbonade op woensdagen beloofd door de leiding van het verpleeghuis, als hij  tegen zou stemmen.

Opperdienaar: Samenzweringstheorie ! Racist ! Homofoob! Xenofoob! Neo conservatief !

 

 

 

Comments:

Doneer2