Compulsieteam vaardigheden en indoctrinatie

 

gehoorzaamheidMensen moeten al vroeg met gehoorzaamheid leren omgaan en de leerplicht is de eerste plicht waar het traject tot belastingbetaler mee begint. Ook hier pleit de Partij van de Slavernij (u raadt het al) voor gelijkheid. Ieder kind krijgt een rapport met achten. Als een kind een bepaald onderwerp niet leuk vindt en er slechte cijfers voor haalt, krijgt het er extra bijles in. Dus kinderen krijgen meer van wat ze niet leuk vinden en minder van wat ze wel leuk vinden. Dit is een les die niet vroeg genoeg kan worden geleerd.

Financiering van het onderwijs geschiedt door de ouders, maar wel onder dwang, zodat ouders en kinderen de ervaring van dwang samen kunnen delen. In het curriculum veel vaderlandse geschiedenis over veldslagen en oorlogen en aan de muren van de klaslokalen veel foto's van politici, dictators en andere weldoeners. In dit vroege stadium van onderwijs moet de jeugdige ook de zegeningen worden bijgebracht om te worden gedwongen door iemand die zijn eigen taal spreekt en niet door een buitenlander. Het is de bedoeling dat de slaaf in opstand komt tegen een buitenlandse overheid bij een bezetting, ook al zou die precies hetzelfde doen. Taal is essentieel voor het overdragen van de orders van heersers naar onderdanen en misverstanden leiden snel tot strubbelingen. De decreten van de toekomstige wereldregering moeten dus ook in alle talen vertaald worden.

Slaaf Suggestie Gebied

Comments:

Doneer5