Nooit terug kijken

Vrijspreker: U valt op hoe weinig mensen terugkijken naar de gevolgen van hun 'red de mensheid acties' in het verleden.

Opperdienaar: Ja, neem bijvoorbeeld Zuid Afrika en apartheid, er ontstond tussen 1980 en 1990 een massale steun in het westen om het Zuid Afrikaanse racistische apartheids regime op de knieën te krijgen. Net zo als bij alle andere wereldverbeteraars is het favoriete wapen vaak het verhongeren van de vermeende tegenstander via een boycot. Niet dat hij ze zelf boycotte met zijn eigen geld of productie, want hij had geen cent te makken en produceerde niets behalve waanbeelden. Nee, hij gebruikte de overheid om een werkelijke producent van bijvoorbeeld olie te verbieden brandstof aan Zuid Afrika te leveren. Een beetje volgens de lijnen van de Irak oorlog: Verhonger een half miljoen Iraakse kinderen en uiteindelijk zullen de ouders stoppen met huilen en ongewapend de troepen van Saddam Hoessein tegemoet lopen totdat die door hun kogels op zijn.

Asteroide verdwijnapparaat

Vrijspreker: U had het boek "Machinery of Freedom" van David Friedman geluisterd. Daar kwam een interessant probleem in voorbij. Wat was dat?

Opperdienaar: Het ging over een gedachten experiment waarbij een asteroïde de aarde nadert en deze zal vernietigen. Er is iemand met een asteroïde verdwijn apparaat, maar die wil deze niet gebruiken omdat hij een hekel aan mensen heeft. De vraag was: Hebben we hier een situatie waarbij het libertarisme overboord kan? Daarbij mag immers niet gestolen worden en het kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen dood gaat omdat libertariërs een probleem met stelen hebben?

Verontschuldigen als alpha signaal

alpha male

Vrijspreker: U heeft een nieuwe manier gedetecteerd om aan te geven wie er bovenaan de apenrots zit. Wat is die manier?

Opperdienaar: Het is al weer even geleden dat premier Rutte zijn verontschuldigingen voor de holocaust aanbood, maar eigenlijk is het een enorme alpha move. Wie zich kan verontschuldigen namens Nederland, is kennelijk de baas. Als Maurice de Hond zich zou verontschuldigen namens Nederland bijvoorbeeld, zou je toch raar op kijken. Of stel je eens voor dat de aartsbisschop van Den Haag (geen idee wie het is) zijn verontschuldigingen aanbiedt namens Nederland. Als je het je voor probeert te stellen, merk je gelijk dat de kerk passe is als machtscentrum. Het is al weer lang geleden dat de paus kon beslissen een schrikkeldag in te lassen en met mensen hun kalender te klooien. Wie klooit er tegenwoordig met zomer en winter tijden? Precies de nieuwe alpha: de overheid.Dan bood Rutte het ook nog eens aan namens dode voorouders. Dubbel alpha plus. 

Pandemie en fascisme

Vrijspreker: Is de pandemie een stap op weg naar fascisme?

Opperdienaar: Laatst was er een onderzoek van de Federal Reserve Bank of New York over de invloed van een pandemie op steun voor nazis in Duitsland. Ook beschreven in: "Hoe de Griepepidemie brandstof gaf aan de Nazi Partij". Het gaat hier over de Spaanse griep van 1918, die wereldwijd 50 miljoen slachtoffers maakte, waarschijnlijk begon op Camp Funston, een legerbasis in Haskel County, Kansas of anders in 1917 in Shanxi China, maar in ieder geval niet in Spanje. Spanje was niet betrokken bij WWI en had als enige een pers vrij genoeg om over de griep te rapporteren, dus werd het de Spaanse griep genoemd. Wat in ieder geval zeker niet gebeurd is, ik herhaal, niet gebeurd is, is de knettergekke, waarschijnlijk door Snopes gedebunkte samenzweringstheorie van Kevin Barry, dat een in 1912 met Rockefeller geld ontwikkeld meningitis vaccin, in plaats van de vertrekkende troepen te beschermen, ze juist besmette. Het lijkt me duidelijk dat de Amerikaanse overheid nooit soldaten als proefkonijnen zou gebruiken en dat het volgens de laatste technologie van 1918, in paarden ontwikkelde vaccin, volkomen veilig en effectief was en iedereen die wat anders beweert, iemand is die een hekel aan babies heeft en van besmettelijke ziektes, dood en verderf houdt.

Het Schrödinger Virus

Vrijspreker: Het virus woedt nog steeds in hevige mate voort. Snapt de Opperdienaar het nog allemaal?

Opperdienaar: Het vraagt precies dezelfde oplossing als elk ander probleem: meer macht naar minder mensen en met geld strooien uit een geldpers. Wij kunnen bijna ons hele verlanglijstje afstrepen van totalitaire maatregelen. De mensen smeken om apps waarmee de overheid iedereen overal kan volgen, om een bevoegdheid om je huis uit te mogen en om een samenscholingsverbod. Actie, reactie, oplossing in volle gang. De roep des volks is nog nooit zo sterk geweest. Dit Schrödinger virus zoals ik het graag noem, is werkelijk een geschenk uit de hemel voor ons machthebbers. Iedereen moet binnen blijven, tenzij de heersers bepalen dat je essentieel bent. Overheidsmaatregelen worden bekrachtigd door een leger vrijwillige NSB'ersdie overtreders verraden via kliklijnen of ze iig vermanend toespreken. Je kunt het Schrödinger virus verspreiden zonder dat je verschijnselen vertoont en je kunt het hebben zonder dat de test het aangeeft, maar je ook niet hebben als de test het wel aangeeft (hoge false positive en false negative). Toen een hele daklozenopvang in Boston werd getest, bleek dat 50% het Schrödinger virus had, terwijl niemand verschijnselen had. Precies dezelfde uitkomst die je zou hebben als je een muntje op gooide bij elke willekeurige populatie mensen een jaar geleden: niemand verschijnselen, 50% positief.

Pandemocratie

Vrijspreker: Heersers, onderdanen en vrijheidsstrijders proberen in te schatten hoe de pandemie hun kansen verandert. Wat denkt U? 

Opperdienaar: De onderdaan schreeuwt om meer macht voor de heersers, zoals altijd. Zijn verhaal verandert niet echt, alleen het excuus voor die machtsoverdracht verandert. De vrijheidsstrijder begint denk ik langzamerhand in te zien dat hij weer bij de neus genomen wordt. Net als bij de Irak oorlog en de Afghanistan bezetting veranderen de redenen voor deze enorme machtsgreep steeds en dan ruikt hij onraad.

https://twitter.com/BobMurphyEcon/status/1254521350288531457

Maar de heersers, dat is waar het meest interessante proces plaats vindt. Zoals altijd eigenlijk. Ooit was de heerser de baas omdat hij door God was aangesteld. Maar God verdween en opeens handelde diezelfde heerser nu in de naam van het algemeen belang, 'berekend' door 'wetenschappers'. In de politiek voeren verschillende partijen verschillende argumenten aan om de scepter te mogen zwaaien. Aan de linker kant was dit traditioneel de uitgebuite arbeider die beschermd zou gaan worden door de heerser. Daarvoor moesten gewichtige intellectuelen eerst aan de arbeider uitleggen dat hij uitgebuit werd via de 'labor theory of value'.

Life imitating PicArd

Vrijspreker: U werpt een blik op science fiction vandaag. Wat is er over Star Trek te melden?

Opperdienaar: Het is altijd interessant hoe werkelijkheid en fictie door elkaar lopen. De acteur Patrick Stewart, bekend als Star Trek's gezagvoerder Jean-Luc Picard doet collectivistische uitspraken. Hij was niet alleen pertinent tegen Brexit ook de rest van zijn denkbeelden zijn doorspekt met collectivisme. Het interessante is dat hij in de serie Star Trek werd geassimileerd door the Borg. Dit was een groep ruimte bewoners die het individu totaal ondergeschikt hadden gemaakt aan het collectief. Vreemd genoeg had dit niet tot incompetentie geleid zoals bij aardse collectivistische samenlevingen, maar waren de Borg vrijwel onoverwinnelijk geworden. Net als in veel andere dystopische science fiction verhalen, werden namen er vervangen door nummers om de afschaffing te benadrukken. Als de Borg een schip naderden, was hun boodschap altijd: "You will be assimilated, resistance is futile." 

Doneer2a