De realiteit ontkennen

Vrijspreker: U luisterde naar een interview waar U ons op wilde wijzen. Het  laat volgens U goed de staat zien waarin we momenteel verkeren.

Opperdienaar: Inderdaad, het gaat om dit interview

De passage die ik belangrijk vind, is het gedeelte waarin de Canadese dame vertelt hoe ze nu volgens haar identiteitsbewijs een man is. Ze liep naar de dokter toe met haar haar opgestoken onder een baseball petje en zei dat ze zich man voelde. De dokter durfde dit niet in twijfel te trekken. Daarna ging ze haar nieuwe identiteitsbewijs ophalen. Dit keer in hoge hakken, lang haar en een laag makeup. De ambtenares sprak haar gelijk als 'sir' aan, ondanks het bewijs voor haar ogen dat hier niets van klopte.

Het geeft aan dat het project van alles omkeren bijna compleet is. Orwell dacht dat het bij oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en onwetendheid is kracht zou blijven. Niets daarvan, man is vrouw en alle andere geslachten. Het is ons europeanen wellicht ontgaan, maar er worden in de VS nu 31 verschillende geslachten erkend. Als je iemand die er als vrouw uitziet maar zich man voelt,  met "zij" aanspreekt, dan dreigt een fikse boete (aan de overheid te betalen).

Kerk, Koningshuis en Corporaties

Vrijspreker: Er zijn vaak meerdere instituten aan wie onderdanen gehoorzaam dienen te zijn. De leden van die instituten rijden elkaar nog al eens in de wielen, is het niet?

Opperdienaar: Ze vechten inderdaad onderling om het recht onderdanen te mogen uitbuiten, dat altijd afhankelijk is van waar de onderdaan in gelooft. Vreemd genoeg houdt deze concurrentie de onderdaan relatief vrij. Er is heerser competitie en dat zorgt dat uitbuiting binnen de perken blijft. Als 1 instituut heel dominant wordt, zoals de staat in de Sovjet Unie en het China van Mao, dan is dat slecht nieuws voor de onderdaan.

Vrijspreker: Is daar de laatste tijd verschuiving in te zien?

Opperdienaar: In de laatste eeuw hebben bij ons het koningshuis en kerk aan macht verloren. Niet alleen kwamen talloze pedofilie schandalen binnen de kerk boven water, maar het koningshuis is ook steeds meer ceremonieel geworden en lijkt nu zelfs hun belastingvoordeel kwijt te raken.

Niet dat ze netto belasting gaan betalen natuurlijk, want hun inkomen wordt uit belasting betaald. Maar het geeft toch aan dat hun positie verzwakt is, anders zou dit nooit gebeuren. Onderdanen zullen vandaag de dag ook niet meer snel ten strijde trekken voor de koning of de priester. Die tijden lijken voorgoed voorbij. Het lijkt er ook op dat de staat het enige instituut is waar aan de onderdaan zich verplicht voelt gehoorzaam te zijn.

Vrijspreker: Is er dan helemaal geen concurrentie meer?

De keizer, de val van een autocraat

Haile Selassie 1969

Vrijspreker: U bent een boek aan het lezen van een Poolse journalist Ryszard Kapiscinski uit de Sovjet tijd over de Ethiopische keizer Haile Selassi getiteld "De Keizer, de val van een autocraat". Wat is daar nog interessant aan?

Opperdienaar: Hoewel de schrijver het altijd ontkend heeft, werd het verslag over de ethiopische keizer door veel lezers als een metafoor gezien voor de communistische heersers. Sommige passages lijken wel eeuwigheidswaarde te hebben.

 

Een stukje uit het boek:

Tussen de stervende mensen, schreeuwende missionarissen en verpleegsters, rellende studenten en schedels krakende politie, ging zijne koninklijke hoogheid naar Eritrea, waar hij ontvangen werd door zijn kleinzoon. vlootcommandant Eskinder Desta, met wie hij een officiële cruise zou maken met het vlaggenschip 'Ethiopië'. Ze konden echter slechts 1 motor starten, waardoor de cruise moest worden afgezegd. Zijne koninklijke hoogheid ging daarop naar het franse schip Protet, waar hij werd ontvangen door Hiele, de welbekende admiraal uit Marseille. De volgende dag, in de haven van Massawa, verhoogde zijne meest edelachtbare hoogheid zichzelf tot de gelegenheid van Groot admiraal van de keizerlijke vloot en promoveerde zeven kadetten tot officier, hiermee de slagkracht van de marine vergrotend. Hij riep ook de ellendige individuen uit het noorden tot zich, die door de verpleegsters en missionarissen beschuldigd waren van speculatie en diefstal van de stervenden en beloonde hen met hoge onderscheidingen om te bewijzen dat ze onschuldig waren en daarmee buitenlandse roddel en achterklap de kop in te drukken.

Libertarische kievitseieren zoeken

Vrijspreker: Voor libertariërs is het elk jaar weer zoeken naar het eerste filosofische kievitsei van logische denkfouten in de media. Is er al wat gevonden?

Opperdienaar: Het eerste ei is weer gevonden. Het heeft te maken met de orkaan Matthew die huis houdt in het Caribisch gebied en Florida. Na een ongebruikelijk lange pauze van 10 jaar geen orkanen, ongemakkelijk voor de global warming lobby, die juist meer orkanen voorspelde, is er eindelijk weer een orkaan genaamd Matthew. De dramatische aankondiging als een categorie 5 orkaan viel echter wat tegen omdat het slechts als categorie 1 de VS bereikte. Matthew kostte inmiddels het leven aan inmiddels 877 Haïtianen. Natuurrrampen discrimineren meestal tegen mensen in krakkemikkige huisvesting, wat meestal ook socialisten zijn. In het geval van Haïti wonen de mensen er echter ook in tenten omdat de 'liefdadigheidsorganisatie' de 'Clinton Global Initiative' de hulpgelden van de de hele wereld na de aardbeving in Haïti achterover hadden gedrukt. Het rode kruis lukte het om 6 huizen te bouwen van een half miljard dollar.

Vrijspreker: Een hele prestatie voor een politicus om over de ruggen van slachtoffers rijk te worden.

Een broodje poep of een gigantische klojo?

Hillary shit kickers

Vrijspreker: U kijkt vol bewondering naar Hillary Clinton. Wat is er zo geweldig aan haar?

Opperdienaar: Ze komt overal mee weg. Het is onduidelijk waar het precies mee begon, misschien moet je helemaal terug gaan naar haar wonderbaarlijke geluk bij de handel in future contracten in slachtklaar rundvee in de jaren 78/79. Hierbij verdiende ze een wonderbaarlijke 100.000 $. Ze verklaarde zelf haar geluk a.h.v het lezen van de Wall Street Journal.

Vrijspreker: Hoe ironisch dat ze toen al zo goed verdiende aan 'vee gereed voor de slachtbank'.

America's war for the greater middle east

Vrijspreker: U bent weer eens een boek aan het luisteren. Dit keer over de Amerikaanse oorlog in het midden oosten. Wat wil de auteur zeggen?

Opperdienaar: Het is geschreven door Andrew J. Bacevich en de schrijver bespreekt de Amerikaanse oorlog om het midden oosten sinds ongeveer 1990. Andrew J. Bacevich studeerde aan de militaire academie in Westpoint en gaf geschiedenis les aan de universiteit van Boston.

Vrijspreker: Je zou kunnen zeggen dat het al in 1953 begon met het omverwerpen van het regime van Mossaddeq in Iran door de CIA en het installeren van de Sjah.

Opperdienaar: Dat is waar, maar dan kun je wel helemaal terug gaan naar de eerste wereldoorlog, waarbij het Ottomaanse rijk verslagen werd en het hele midden oosten gekoloniseerd.

Vrijspreker: Misschien zelfs naar de eerste Barbaarse oorlog/Tripoli oorlog, waarbij de VS en zweden samen tegen de barbaren in noord afrika vochten van 1801-1805.

Opperdienaar: Je moet denk ik ergens beginnen en ik denk dat de schrijver voor 1990 koos, omdat er veel informatie over beschikbaar is en het samenvalt met de moderne amerikaanse staat. De lijn van de Barbaarse oorlogen naar vandaag is wat minder duidelijk.

Eigenlijk laat hij zien dat er elke keer weer hoogdravende idealen gebruikt worden om een invasie te rechtvaardigen en beschaving naar de barbaren te brengen. Met gaat gewapend de minderwaardige cultuur opwaarderen.

Captain walter croker horror stricken at algiers 1815

Maar elke keer loopt het weer op een mislukking uit en blijken de doelstellingen minder hoog te zijn dan gepresenteerd aan de voetsoldaat en de belastingplichtige.

Vrijspreker: Het doet denken aan "Kadaffi/Assad bombardeert zijn eigen mensen". We gaan daar even wat vrijheid brengen. Eigenlijk zoals elk overheidsprogramma: Het eindresultaat is altijd het tegenovergestelde van het gestelde doel. 

war on jobs

Opperdienaar: Op zich niets bijzonders: Als probleem X de overheid meer macht oplevert, dan zorgt de overheid dat er meer van probleem X komt in de hoop op nog meer macht.

Maar wat ik vooral interessant vond in het boek, was deze uitspraak van generaal Wesley Clark over de oorlog in het voormalige Joegoslavië, die ook al een religieuze christen/moslim component had. Nederland kwam toen in het nieuws omdat ze bij Srebenica een 'veilig heenkomen' boden aan 7000 moslims die na inlevering van hun wapens vermoord werden en waarvan de fotorolletjes mislukten en waar nu alle betrokkenen voor zijn vrijgesproken.

 

Als een luchtmacht man, zou ik dit heel anders hebben aangepakt. Het zou geen incrementele campagne geweest zijn of een langzame opbouw, maar we zouden gelijk voluit zijn gegaan. Op die manier zouden op de eerste morgen de belangrijkste burgers van Belgrado zich verzameld hebben rond hun president [president Slobodan]. Milosevic zou wakker geworden zijn met een significante vernietiging en een duidelijk signaal van de NAVO dat de fluwelen handschoenen af zijn gedaan. Als je 's morgens wakker wordt en je hebt geen elektriciteit voor je huis en geen gas voor je fornuis en de brug die je neemt naar werk, ligt op de bodem van de Donau voor de komende 20 jaar, dan denk ik dat je begint te vragen: "Hé Slobo, wat is hier aan de hand? Hoeveel meer van deze ellende moeten we verdragen?" Op een gegeven moment, maak je de overgang van applaudisseren voor Servisch machismo naar nadenken over hoe je land er uit zal zien als dit door gaat.

Wesley Clark

 

Dit is een interessante uitspraak als je er wat meer over nadenkt. Clark verwacht kennelijk dat als mensen aangevallen worden en hun eigendommen en dierbaren vernietigd en vermoord worden, dat ze dan inbinden, toegeven, het hoofd buigen en zich overgeven aan de agressor en zijn ideologie overnemen en hun eigen president uitleveren aan degene die alles vernietigt zonder 'fluwelen handschoenen'.

create terrorist

 

Interessant om te weten of Clark denkt dat dit een algemene reactie is op aangevallen worden.

 911 EXPLOSION 1 300x234

Bogen de Amerikanen het hoofd na 11 september 2001 ? Buigen de Russen het hoofd onder sancties en veroordelingen? Of gaan ze allemaal massaal achter hun heerser staan tegen degenen die hun brug en elektriciteitscentrale opblies?

General Wesley Clark is onder libertariers vooral bekend om deze presentatie, waarin hij uitlegt dat de VS regering 7 landen in het midden oosten wil veroveren in 5 jaar. Waarschijnlijk is dat om de superieure cultuur bij de inferieure te brengen en ze een lesje vrijheid van meningsuiting te geven en duidelijk te maken dat ze ook in Iran 6 toiletten nodig hebben voor alle verschillende geslachten. Want vrijheid is belangrijk.

Vrijspreker: De geschiedenis laat veel voorbeelden zien van pogingen om het superieure geloof bij de barbaren te brengen.

Opperdienaar: Ik denk dat als je onderdanen met intimidatie en propaganda op jonge leeftijd leugens inprent, dat ze dan onverbiddelijk volwassen geworden deze leugens ook weer met geweld gaan verspreiden. Ze zien leugens en intimidatie als gepast voor een relatie tussen machtige en hulpeloze. Ze waren als kind hulpeloos tegenover de machthebbers/ouders toen ze voorgelogen werden, als je ze nu zelf machtig maakt en een hulpeloze voor hun neus zet, beginnen ze die gelijk op te leiden tot het ware geloof.

Vrijspreker: Wat moeten moslims die in het westen leven volgens U doen?

Opperdienaar: Ik denk dat mensen die origineel bijvoorbeeld uit Turkije komen en nu hier wonen en denken geïntegreerd te zijn, bijvoorbeeld doordat ze een Nederlands paspoort hebben, de taal spreken en voor de nederlandse overheid werken en bijvoorbeeld de staat aan extra belasting helpen, dat die mensen eens goed de geschiedenisboeken over nazi Duitsland moeten nalezen. De joden dachten toen ook aardig geïntegreerd te zijn in de Duitse cultuur. De hele natuurkunde afdeling van de universiteiten bestond uit joden. Denk aan Walter Rathenau, een joodse vriend van Einstein die voor assimilatie van joden was en opklom tot minister van buitenlandse zaken, maar uiteindelijk toch vermoord werd door de nazi's. Als het economische water aan de lippen komt te staan, dan zullen etnische lijnen bepalend zijn en dan maakt het niet uit hoe goed je geïntegreerd dacht te zijn. De geschiedenis leert dat je beter snel kunt vertrekken, hoe later, hoe duurder en hoe moeilijker. Probeer zeker niet de staat aan meer geld of macht te helpen als het misschien diezelfde staat is in wiens naam je later zelf vervolgd wordt. Bedenk dat de PVV nu al de grootste is in de peilingen. Wie de staat helpt, moet bedenken dat hij of zij ooit aan de andere kant van de loop van haar geweer kan komen te staan. Het laagje vernis van beschaving is heel dun. Het houdt alleen stand zolang de maag vol is.

 

Het openen van je brein

Vrijspreker: U wilt vandaag een speciale propaganda techniek bespreken. Waar gaat deze techniek over?

Opperdienaar: Het menselijk brein dient er voor om de werkelijkheid juist te modelleren, zodat deze beter te voorspellen valt. Dus algemeen geldende principes over onze omgeving worden in het brein vastgelegd. Als er 1 keer een baksteen op je teen is gevallen, wordt dit omgezet in een principe, zodat je vallende voorwerpen in de toekomst kunt vermijden. Dit kan het brein doen omdat de werkelijkheid consistent is en principes van gisteren ook morgen geldig zijn. Om dit goed te kunnen doen moet het brein leren van fouten. Als je brein iets waarneemt wat niet overeenkomt met wat het verwachtte, dan gaat het brein in een speciale 'leertoestand'. In de leertoestand kunnen oude principes overschreven of aangepast worden, of nieuwe worden toegevoegd.

Vrijspreker: Het brein regelt het model dat het van de werkelijkheid heeft dus continu bij, zodat het juiste voorspellingen kan doen?

Doneer5