Berbertje moet hangen

Naarmate de staat de economie verder in de puin draait, moet er een zwart schaap aangewezen worden, er moet een offerlam worden geslacht.

Veel onderdanen staan te trappelen alle oorzaken voor de crisis te accepteren zolang ze zelf maar zeker ook hun heersers buiten schot blijven. De staat creëert zelf een bedreiging door het offerlam en houdt deze in leven.

Zo werd mij onlangs een video in de commentaar sectie getoond die duidelijk moest maken dat ik misleid was te denken dat in de komende ronde de moslims geofferd zouden worden. De video was van het vluchtelingenkamp bij Calais.

Het is inderdaad triest wat daar gebeurt, maar het zijn natuurlijk mensen die zonder een cent en zonder wapens zijn gearriveerd. Deze mensen kunnen in een oogwenk worden weggevaagd door de staat.

Niet lang na deze video volgde het bericht dat de staat de 'jungle' aan het ruimen was.

Sterker nog de Franse minister van economie Emmanuel Macron dreigde dat als Groot Britannie de EU zou verlaten hij de grenzen zou openzetten en de vluchtelingen/migranten zou loslaten op het Verenigd Koninkrijk. Zo zie je maar : Dan is de EU een garantie voor open grenzen, dan is verlaten een garantie voor dichte grenzen, dan weer voor open grenzen.

Simpele modellen

Vrijspreker: Zowel onderdanen als heersers gebruiken volgens U te simpele modellen om de werkelijkheid mee te voorspellen.

Opperdienaar: Mensen willen graag kunnen voorspellen, dat geeft ze het idee van controle over de toekomst. Ze hebben knopjes en hendeltjes om hun wereld op een voorspelbare manier te beïnvloeden. Als je weet dat de zalm altijd in een bepaald jaargetijde de rivier op zwemt, heb je de controle over je voedselvoorziening rond die tijd. Maar in een zucht naar controle wordt wel vaak een bochtje afgesneden. Als je met een verkeerd model werkt, kan je voorspelling onjuist zijn. Het ene model is het andere niet. De wetten van Newton vormen een model dat heel goede voorspellingen oplevert voor de effecten van veel van onze handelingen, maar sommige modellen zijn dat wat minder.

Hoop en vrees

Vrijspreker: Als je kijkt wanneer een inconsistente ideologie zijn meeste doden veroorzaakt, dan is dat bijna nooit tijdens haar doodstrijd, maar tijdens de hoopvolle jeugdige, enthousiaste begin periode. Waarom is dat zo?

Opperdienaar: Of het nu communisme is, de ware religie of de ware staatsvorm (democratie), het zijn allemaal geloofssystemen die aan de barbaren en machtelozen moeten worden opgelegd met geweld. Het is er bij mij ingeschopt en ik ben toch goed terecht gekomen, dus moet ik het er ook weer bij de volgende generatie machtelozen inschoppen. Het idee is inschopwaardig.

Vrijspreker:Maar waarom zoveel doden in de beginfase? 

Hoe belangrijk is ideologie?

Vrijspreker: Hoe belangrijk is ideologie voor de ontwikkeling van een samenleving?

Opperdienaar: Er wordt vaak gedacht dat zoiets als nazisme begint met iemand die een boek schrijft met een ideologie er in (Mein Kampf) en dat mensen dat dan lezen en daar door gecaptiveerd raken en dat er dan een heerser opstaat die deze ideologie gaat uitvoeren, waarna de ellende los barst. Vandaar ook dat zo'n boek als Mein Kampf ook verboden is. Heersers zouden bang zijn dat als het gelezen wordt, er weer een nieuwe dictator opstaat. De magie zit in het boek, het drijft mensen tot waanzin.

Vrijspreker: De echte reden is waarschijnlijk dat je er niet achter komt hoe zeer de huidige heersers op de vroegere lijken. Hitler had tenslotte ook allemaal toespraken met hoe oneerlijk kapitalisme was en dat hij de kleine man ging helpen, terwijl hij bergen regulering doorvoerde die bedrijven concentreerde tot een handelbaar aantal.

Opperdienaar: Je kunt je altijd afvragen wat de dieper liggende echte reden is. Het valt in ieder geval op dat 'Das Kapital' nooit verboden is en 'Mein Kampf' wel, terwijl er toch een duidelijke rangorde is.

Dieet voor destructie

Vrijspreker: Het vreemde met politieke en andere religieuze discussies is, dat iedereen vol overtuigd is van zijn eigen gelijk, terwijl de deelnemers toch tegenovergestelde dingen beweren.

Opperdienaar: Ja, het wordt je na enige tijd wel duidelijk dat al dat gediscussieer niets met rationaliteit te maken heeft. Net zo als al die oorlogen niets te maken hebben met goed of slecht of barbaarse vijanden die door nobele helden verslagen moeten worden. Mensen die deze interviews al langer lezen, weten het inmiddels: er wordt geprojecteerd

Vrijspreker: Hoewel mensen denken dat ze rechtlijnig nadenken, worden ze kennelijk door andere drijfveren in beweging gezet en verzint hun brein er alleen een rationeel klinkend verhaal bij.

projection

Bankrekening openen wordt moeilijker

Vrijspreker: Het wordt steeds moeilijker een bankrekening te openen of open te houden. Waarom is dat?

Opperdienaar: Het was al veel moeilijker geworden, maar nu komt er weer een drempel bij: de fiscale woonplaats. De onderdaan moet een fiscale woonplaats opgeven voordat hij mag bankieren. Dat is vervelend voor PT mensen (Previous Tax payers, Permanent Tourists), mensen die zorgen dat ze nooit ergens lang genoeg zitten om van gewaardeerde toerist in een fiscale slaaf te veranderen. Overheden willen zeker weten dat iedereen wel ergens wordt uitgebuit. Het is ook vervelend voor mensen die bijvoorbeeld een vakantiehuisje in Frankrijk hebben. De Franse overheid beschouwd ze dan als onderdaan, maar de Nederlandse ook.

Terwijl het moeilijker wordt om een bankrekening te openen, wordt tegelijkertijd de oorlog tegen contant geld opgevoerd. De ECB maakte bekend het 500 euro biljet te willen afschaffen. Tegelijkertijd pleit Larry Summers in de VS voor het afschaffen van het 100 dollar biljet. Het 100$ biljet heeft de langste levensduur van ongeveer 15 jaar tot 20 jaar. Het wordt voornamelijk gebruik voor opslag van waarde over de hele wereld. Ongeveer 80% van de totale contante geldhoeveelheid van 1.3 biljoen $ in de VS zit in 100 $ biljetten. De grootste Noorse bank wil ook contant afschaffen.

Vrijspreker: Dus je krijgt geen bankrekening en je kunt niet met contant geld meer betalen?

Opperdienaar: Schaak mat slaaf

Vrijspreker: Wat gaat er daarna gebeuren?

Opperdienaar: Daarna komt er een keer een enorme crisis waarbij iedereen net als in Cyprus naar de bank wil rennen om zijn geld op te nemen. Maar dat kan niet meer, want er is geen contant geld meer. 

Ancapistan onder je neus

free moresnet 2Vrijspreker: Wie heeft er nu nooit in een discussie met een etatist gehoord:"Vrijheid kan niet werken, want ik zie geen enkel voorbeeld van een vrij land"?

Opperdienaar: Omdat het niet bestaat, kan het niet bestaan. Een vreemd argument met een logische fout er in, maar het lukt mensen zichzelf er mee te overtuigen. Dat is het doel namelijk. Ze willen niet teveel over dat gezeur van die anarchist nadenken, want ze hebben elke avond hun potje bier nog en ze kunnen 1 keer per jaar met moeders de vrouw naar Lloret de Mar. Waar maakt die malloot zich druk over? Dat zal altijd zo blijven, want zij zijn het rijke westen. Natuurlijk zou het fijn zijn als de overheid wat minder van hun geld weg piste, maar ze klagen niet over wat er over blijft. Misschien dat over duizend jaar de kaarten anders geschud zijn, maar wie dan leeft wie dan zorgt.

Vrijspreker: Dat argument staat echter nogal onder druk, nadat U laatst een boek las getiteld: A Century of Anarchy: Neutral Moresnet through the Revisionist Lens door Peter C Earle

Opperdienaar: Inderdaad. Er blijkt al een eeuw lang een stukje Ancapistan bestaan te hebben genaamd Moresnet van 344 hectare. Na de Napoleon oorlogen was het een stukje niemandsland, waar niemand meer zin had om voor te vechten, maar ook niemand afstand van wilde doen. Er was een zink mijn op in het gebied en besloten werd bij het congres van Wenen dat het neutraal terrein zou zijn. Zodoende ontstond tussen Nederland en Pruisen een stuk anarchie wat functioneerde voor ongeveer een eeuw, tot de Duitse troepen er binnenvielen.

In de tussentijd verspreidde het bericht dat importeren naar Moresnet geen import tarieven kende. Dat de prijzen er lager waren en de lonen hoger. Het trok zelfs bewoners aan van verre. Het aantal bewoners was gestegen tot 3800 (met maar 460 afstammelingen van de originele bewoners), terwijl het begon met 250 bewoners. Zo woonden er niet alleen Nederlanders en Belgen, maar ook Italianen, 2 Amerikanen en een Chinees. Er was nagenoeg geen criminaliteit, een privaat geproduceerde munteenheid, verschillende competitieve rechtszekerheid methodes en een bloeiende ondernemingszin. Ook toen de zinkmijn uitgeput was in 1885, betekende dit niet het einde van Moresnet en werden alternatieve inkomstenbronnen gezocht. Toen ze een casino wilden openen, werd duidelijk gemaakt door de Belgische koning dat dit het einde zou betekenen van Moresnet, dus moest er naar iets anders worden gezocht. 

Vrijspreker: Maar wacht even, vielen de bewoners niet gelijk terug in een state of nature van Hobbes, waarin ze elkaar continu naar de keel vlogen en het leven erg, eenzaam, bruut en kort was?

Opperdienaar: Nee, verbaasde mij ook. Ze hadden een geweer club, dus ze zouden zo op elkaar hebben kunnen gaan schieten. Maar om een of andere reden deden ze dat niet. Voor rechtszekerheid gebruikten ze voornamelijk de Code Napoleon, die de nadruk legde op privé eigendom, maar soms kozen ze ook voor Pruisisch recht of gingen naar de burgemeester toe.

Later geprobeerd Moresnet een tweede leven te geven door het te hernoemen tot Amikejo (vriendplaats) en het de basis van Esperanto te maken. Druk werden volksliederen en postzegels uitgegeven om te zorgen dat het serieus genomen zou worden.

Een journalist beschreef het als volgt:

Een van de kleinste en raarste gebieden in de wereld omgeven door hoge bergen, schermt het af van naburige beschavingen en culturen en laat het in zijn eigen kleine wereld. Voor nagenoeg een eeuw hebben de bewoners nooit het gevoel gehad geregeerd te worden door een keizer, koning of president. Ze zijn onafhankelijk, geregeerd door niemand, in vrijheid te toen wat ze willen.

Een andere journalist beschreef het als: "een legale anarchie"

Vrijspreker: Hoe kwam het tot een einde?

Opperdienaar: Voor de empire bouwers die Duitsland verenigden waren onafhankelijke stukjes zoals vrij Moresnet een doorn in het oog. Het Duitse keizerrijk was 1000 keer zo groot en de legers liepen er uiteindelijk naar binnen bij het begin van WOI en het werd ingelijfd bij Belgie aan het einde van WOI.

Vrijspreker: Vreemd dat ik daar nooit iets over gehoord heb op school.

Opperdienaar: Je bedoelt op de staatsschool? Knap he? free moresnet

 pp moresnet karte1 gross