Voorspelingen 2011

2011_6Vrijspreker: Zo aan het begin van het nieuwe jaar doet iedereen zijn voorspellingen voor 2011 en U wilt daar graag in mee gaan

Opperdienaar: Zeker, laat ik een lijstje van 11 maken, omdat het 2011 is

Leugens (2)

Leugens pond euro dollarVrijspreker: Het vorige interview was geëindigd met de afspraak om de verschillende categoriën leugens aan de hand van een concreet voorbeeld te behandelen

Opperdienaar: Dat klopt. De concrete leugen die ik hiervoor neem is het ontvreemden van bezittingen door mensen met een jute zak over hun schouder in het holst van de nacht is niet hetzelfde is als het ontvreemden van bezittingen door mensen in pak, bij klaarlichte dag. Met andere woorden de leugen: belasting is geen ontvreemding van eigendommen oftewel diefstal.

De 99% club

club ninety nineVrijspreker: Wie bedoelt U precies met de 99% club?

Opperdienaar: De meeste onderdanen hebben de vreemde eigenschap een principe voor 99% van harte te onderschrijven, maar ditzelfde principe met nog meer passie te bestrijden voor een speciale 1% uitzonderingsgevallen. Meestal is die 1% het uithangbord van hun gedachtengoed en handelen ze naar die 99%.

Vrijspreker: Wat zijn daar zo al voorbeelden van?

 

Leugens

Leugens pond euro dollarVrijspreker: Nadat de vorige keer de waarheid aan bod kwam, is het nu de beurt aan de leugen.

Opperdienaar: Om de leugen met voldoende respect te behandelen, is eigenlijk veel meer dan 1 artikel nodig. Waar de waarheid van een stelling iets is dat in de meeste gevallen met mathematische precisie kan worden vastgesteld, komt de leugen in vele soorten en maten. Oftewel de waarheid kun je maar op 1 manier aanhangen (consistente stellingen die zich aan de realiteit conformeren), maar liegen kun je op duizenden verschillende manieren doen.

Bij voorbaat verloren

Vrijspreker: Vorige week besprak U dat het libertarisme vooral een verhaal is van een verloren strijd. Kunt u daar wat meer over zeggen?

Opperdienaar: Sally Kempton schreef in Esquire (1970) "It's hard to fight an enemy who has outposts in your head." Ik zou dat nog sterker willen zeggen:"Het is onmogelijk een vijand te bestrijden die nederzettingen in je hoofd heeft". Als je mensen wilt overtuigen dat bepaalde ideeën van ze fout (inconsistent) zijn en die mensen krijgen door dat jij die ideeën zelf ergens in je hoofd koestert, dan is je zaak direct verloren. Veel libertariërs geven dit direct al aan hun gehoor door.

Waarheid

PinokioVrijspreker: Vandaag wilt U bespreken wat waarheid is. Je zou denken dat dit duidelijk is.

Opperdienaar: Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Naast het bespreken wat waarheid is, is het zelfs belangrijk te bespreken of waarheid relevant is. Laatst hoorde ik namelijk een reclamespotje voor the National (een nieuwsprogramma in Canada) waarin een aantal dingen genoemd werden, die in een goed nieuwsbericht moesten zitten. Daar werden genoemd: angst, hypocrisie, boosheid, verdriet, menselijke zwakheid en oorlog. Waarheid en feiten waren echter zaken die ontbraken en kennelijk geen onderdeel uitmaken van het nieuwsprogramma van de Canadese staats berichtgeving.

Libertariërs

belasting is geweldVrijspreker: De vorige keer besprak U dat wetenschappers geen enkele bedreiging vormen voor de machthebbers en zelfs een hulp zijn mits overladen met grote hoeveelheden gestolen geld. Zijn libertariërs een groter gevaar?

Opperdienaar:Over het algemeen niet. Wat libertariërs meestal niet beseffen is dat er 2 manieren zijn om onderdanen hun ideeën te beïnvloeden als je omkopen niet meerekent (niet iedereen is om te kopen omdat je daar een bron van inkomsten voor nodig hebt). De eerste is om ze in een staat van angst te krijgen en vervolgens jouw dwang als oplossing voor het gevaar aan te bieden. Omdat ze in een staat van angst niet kunnen nadenken, merken ze niet dat jouw 'oplossing' ze alleen maar meer van het gevaar oplevert en jou nog meer macht. De andere manier is om een consistente boodschap af te geven.

Doneer3