Turing en Apple

alan-turing_appleDe Britse wiskundige Alan Turing (1912-1954) stond aan de basis van alle moderne computers. Hij beschreef een apparaat dat een lijst gegevens als invoer kreeg, een aantal rekenkundige stappen deed en een lijst gegevens als uitvoer produceerde genaamd: de Tuing machine. In WWII hielp hij de geallieerden de code te kraken van de Duitse encryptie machine Enigma, wat cruciaal was bij het slagen van aanvallen door de geallieerden, omdat onderzeeboot lokaties bekend waren.

Hij werd hiervoor onderscheiden met de Order of the Britisch Empire. Na de oorlog werd zijn onderzoek geheim verklaard door de opperbobos. Turing is ook wel bekend van de Turing test. In deze test chat een mens via een toetsenbord met een computerprogramma of een mens. Het computer programma is geslaagd voor de test, als een voldoende aantal proefpersonen niet weet te onderscheiden dat het om een computerprogramma gaat.

Open brief aan weledelgestrenge Sinterklaas weldoener der Nederlanden

kinderen met spandoek Sinterklaas bestaatWeledelgestrenge Sinterklaas, weldoener der Nederlanden,

Het is misschien aan uw alziend oog ontgaan dat de Nederlandse samenleving steeds verder richting een bananenmonarchie aan het afzakken is. Er is een toenemende tweedeling tussen hen die kadootjes ontvangen en hen die ze gedwongen moeten ophoesten. Tot mijn grote ergernis doen degenen die de kadootjes ontvangen daarbij ook nog net of deze uit de lucht komen vallen en verhullen de sweatshops waar ze geproduceerd worden. De kadoproduceerslaven krijgen wel eens een kadootje terug, maar daar moeten ze dan lange formulieren voor invullen en veel dankbaarheid voor tonen.

Bij het UWV

UWVOmdat de Opperdienaar nog slechts droomde van de oppermacht, maar toch gewoon moest eten in de tussentijd,  had hij een baan. Het hele bedrijf waar hij voor werkte werd echter gesloten en hierdoor had hij zijn baan verloren. Het UWV had hem en zijn collegas uitgenodigd voor een presentatie over wat hen te wachten stond als de 5 maanden doorbetalingsperiode voor het bedrijf waren afgelopen en hij nog geen nieuwe baan gevonden had.

Na deze presentatie volgde een presentatie van iemand van de Kamer van Koophandel over het beginnen van een eigen bedrijf vanuit de WW.

De afleidingsmanoeuvre

afleidingHet werd de Opperdienaar langszamerhand duidelijk hoe je controversieele dingen doorvoerde als je aan de macht was. Net als elke goochelaar creeer je een afleidingsmanoeuvre. Toen Bos bijvoorbeeld miljarden steun van de horigen aan noodlijdende banken afdwong, ontstond er een rel over de declaratie van een zonnebril door Bos

Als je een verplicht internetfilter in wilt voeren, doe je dat natuurlijk eerst voor een onomstreden doelstelling: kinder porno bestrijding. Dat maakt het al onmogelijk om er tegen te protesteren, want dan laad je gelijk de verdenking op je een pedofiel te zijn. Dan maak je de lijst van websites niet publiek toegankelijk. Op het moment van invoering creeer je een relletje: in dit geval "VVD wil duidelijkheid over kinderpornofilter". Dit relletje gaat dan over het gerucht dat er slechts websites uit 3 landen op de lijst zouden staan. Niemand praat meer over een internetfilter an sich. Net als de inkomstenbelasting in de VS ooit begon als tijdelijke maatregel vanwege de oorlog en slechts 3% voor de aller rijksten bedroeg, was vanaf dat moment de neus van de kameel onder de tent en eindigde het als permanente afdracht voor iedereen die steeds groter werd. 

De spiraal

esher verwarrende trappen spiraal"Maar als mensen wapens mogen bezitten, krijg je dat de criminelen niet meer netjes roven, maar direct gaan schieten. Je krijgt dan een spiraal van geweld. Ze kunnen dus maar beter alle slachtoffers van criminelen via schoon overheidsgewelld verbieden wapens te bezitten, zodat ze netjes te beroven zijn" De man zei het vol overtuiging, gehaast en met zijn ogen wijd open, de dierlijke angst naar buiten lekkend.

Betekent dit dan ook dat je maar geen slot op de deur doet, omdat de inbrekers dan alleen maar een breekijzer gebruiken en je deur ook nog stuk maken, zodat er een spiraal van vernieling en beveiliging ontstaat? Het was een aparte redenering en de Opperdienaar vroeg zich af hoe hij gebruik kon maken van de mentale verkronkeling die aan deze gedachtengang ten grondslag lag.

Waar kwam het nog meer voor? Had hij wel eens mensen horen zeggen dat ze niet gingen tanken, omdat er dan een spiraal van benzinebehoefte zou ontstaan? Of dat ze geen diploma gingen halen omdat de werkgever dan alleen maar meer diplomas zou gaan eisen? Nee, eigenlijk nooit. Het leek erop dat er alleen verwacht werd dat criminelen zich zouden aanpassen aan een situatie waarin hun slachtoffers iets terug zouden kunnen doen. 

Het lukte de Opperdienaar niet te bepalen van welke mensen een verandering in gedrag verwacht werd  en van welke mensen niet. Zo hadden socialisten het idee dat ze fabrieken aan de arbeiders konden overdragen en dat er dan spontaan weer nieuwe fabrieken tevoorschijn zouden schieten, alsof het bloemen zijn die je plukt zonder de groei van nieuwe bloemen af te schrikken. Maw het gedrag van kapitalisten, die sparen, risico nemen  en zweten om een fabriek neer te zetten, verandert niet na de inbeslagname en overdracht naar de arbeiders volgens de socialist. Het gedrag van de arbeiders die fabriek na fabriek in de schoot geworpen krijgen, verandert ook niet. Ook overheidsheersers denken dat het verhogen van belastingen gewoon meer geld oplevert en dat de koeien altijd meer melk kunnen geven op commando.

Aan de andere kant verwachten ze wel dat een nieuwe wet problemen oplost en dat onderdanen hun gedrag veranderen om het achterliggende geweld te ontlopen. De Opperdienaar besloot een tabel te maken waarin hij probeerde om deze gedachtengang in kaart te brengen zodat het hem wat duidelijkheid verschaftte.

Persoon in kwestie Geconfronteerd met verandering Gedragsverandering
Kapitalist In beslagname fabriek Accepteert in beslagname, maar bouwt gewoon weer een nieuwe fabriek, basis gedrag verandert niet
Belastingslaaf Afpersing Accepteert afpersing, gaat gewillig weer naar kantoor voor de volgende ronde, basis gedrag verandert niet
Crimineel Wordt geconfronteerd met gewapende slachtoffers Gebruikt meer geweld om slachtoffers te overmeesteren, basis gedrag verandert niet
Crimineel Wordt geconfronteerd met gewapende overheidsfunctionarissen met nieuw stukje papier Crimineel deinst terug voor overheidsheerser, wordt produktief lid van de samenleving
Overheidsheerser Krijgt meer afpersingsbevoegdheden Perst meer geld af, maar wordt niet luier, blijft zijn 'werk' met gelijke inzet doen
Voortplanter Zijn nageslacht wordt overladen met schulden, hun hele werkzame leven op de nominatie om in beslag genomen te worden Blijft onvermoeid nieuwe belastingslaafjes voortbrengen
Territoriumslaaf Wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingsregel Past gedrag direct aan aan nieuwe regel
Territoriumslaaf Wordt belast en gesubsidieerd Gaat niet meer doen waar hij voor gesubsidieerd wordt (zielig zijn) en minder waar hij voor belast wordt (werken)
Territoriumslaaf Wordt belast en gesubsidieerd Gaat wel meer doen waar hij voor gesubsidieerd wordt (moderne kunst) en minder waar hij voor belast wordt (roken)
Hypotheekverstrekker aan mensen zonder baan, inkomen en bezittingen Ontvangt een bailout als het misgaat Zal zo iets doms nooit meer doen
Territoriumslaaf Moet geld voor bailout van verkeerde keuzemakers ophoesten Belooft niets aan enthousiasme en werklust in te boeten

 

 

Het begon de Opperdienaar te duizelen. Hij snapte er niets meer van. Wie kon hem verder helpen? Er werd duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van geinstitutionaliseerd, geuniformeerd geweld en geweld zonder hoger mandaat. Maar soms werd er verwacht dat er een gedragsverandering kwam en soms juist niet. Hoe moest je als heerser nu te werk gaan als je meer geld uit je onderdanen wilde persen?

Extra geweldadige computer spellen subsidiëren

manhuntVrijspreker: De Partij van de Slavernij heeft het nogal controversieele standpunt dat computerspelletjes waar veel geweld in voorkomt subsidie moeten krijgen, vooral om ze aan jonger kinderen te verkopen.

Opperdienaar: Inderdaad, als de overheid ook in de toekomst haar functie als uitbuiter van de massas wil blijven vervulllen, dan zal er een stevig geweldsapparaat nodig zijn om alle geboden en verboden af te dwingen. Nu is een stevig wapenarsenaal vaak al voldoende dreiging om het niet te hoeven gebruiken, maar af en toe moet je toch laten zien wat er gebeurt als je de heersers niet gehoorzaamt en je boetes en belasting niet betaalt. Bij voorkeur bombarderen we als demonstratie van onze vastberadenheid een apenlandje met minerale rijkdom naar het stenen tijdperk (dat maakt de financiering van het geheel eenvoudiger), maar soms moet je ook jouw eigen prive onderdanen zelf een tik op de vingers geven om te laten zien wie er de baas is en wie de onderdaan.

Ontslagrecht en aanneemplicht

ontslagbeschermingVrijspreker: Het ontslagrecht is eenvorm van slavernij waarbij een werkgever niet uit een relatie mag stappen met een werknemer op straffe van boetes, gevangenis en alle vormen van geweld noodzakelijk om het stel in de scheefgegroeide relatie te houden. Libertariers beweren dat deze vorm van dwang er voor zorgt dat de gedwongene zich minder gelukkg voelt en dat dit dus leidt tot minder werkgevers, net zoals 26 uur verplicht naakt paalzitten voor werkgevers tot minder werkgevers zal leiden.

 

Doneer4