Propaganda in de Telegraaf

landkaart met onderdaanVrijspreker: U wilde de aandacht even vestigen op een stukje propaganda wat U van de hoogste kwaliteit acht.

Opperdienaar: Inderdaad, het gaat om een stukje in de Telegraaf over 'Opa Roel' getiteld "Opa Roel slaapt buiten door strakke wet".

Eerst wordt het product/de onderdaan/lezer, bekend gemaakt met de 82 jarige opa Roel uit Koog aan Zaan. De hele familie en politie zochten stad en land af toen deze man in verwarde toestand van huis was weggelopen.

Vrijspreker: Wat is zo goed aan dit begin?

Opperdienaar: Het menselijk brein werkt altijd door generalisatie vanuit een specifiek geval. Het specifieke geval dat hier de emotie opwekt is de hulpeloze 82 jarige opa Roel die buiten moet slapen vanwege een 'strakke wet'. Je voelt de halsslagaders opzwellen in de lezer/onderdaan/het product. Wie heeft er nu geen empathie voor opa Roel en vele soortgelijke verwarde oudjes? Welke 'strakke wet' verhindert goede hulp aan deze kwetsbare man?

Vrijspreker: Ik voel een roep uit het volk opborrelen.

Opperdienaar: Het probleem is nu duidelijk en de emoties zijn op temperatuur gekookt. Nu alleen nog inkoppen met die oplossing die je al klaar hebt liggen volgens het aloude schema van 'probleem, reactie, oplossing' oftewel onze goede oude Hegeliaanse dialectiek.

De waarheid begint hier en eindigt daar

Vrijspreker: Mensen willen altijd rationeel overkomen in een discussie en komen dan vaak met een verhaal over oorzaak en gevolg om de ander te overtuigen hoe de wereld werkt. Toch is het niet altijd waterdicht. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Oorzaak gevolg verbanden zijn niet direct waar te nemen met je ogen of oren of tastzin. In die zin zijn deze verbanden net zoiets als eigendomsrechten, die ook niet direct zijn waar te nemen. Beide verschijnselen schreeuwen dan ook om manipulatie. Je kunt correlaties objectief waarnemen tussen 2 of meerder dingen, maar geen oorzaak gevolg verbanden. Het is echter wel heel verleidelijk om de stap te maken van correlatie naar oorzaak/gevolg relatie. Het is daarom 1 van de meest gemaakte fouten.

Vrijspreker: Is er dan nooit iets te zeggen over een oorzaak gevolg verband? Het lijkt toch bijvoorbeeld duidelijk dat het gevolg van eten is dat mijn honger verdwijnt?

Opperdienaar op staatsbezoek

Vrijspreker: U nam laatst een kijkje bij een medeheerser van de Oekraïne. Wat zijn uw ervaringen?

Opperdienaar: Ik was inderdaad op bezoek bij Yanukovych om even als heersers onderling te praten over onderdaan management. Hij leek alleen even niet thuis te zijn, dus ik bracht de tijd door in het stulpje van de dienaar van het volk. Wat ik zag getuigde allemaal van geweldige smaak. Ook proefde je het respect voor de veiligheid voor de onderdaan.

Intergenerationeel collectivisme

Vrijspreker: U zegt dat als het water ons emotioneel aan de lippen staat, we allemaal collectivist worden.

OpperDienaar: Collectivisme is dat je een groep mensen allemaal verantwoordelijk maakt voor de acties van een individu uit die groep. De gedachtegang gaat ongeveer zo: "joden, negers, moslims, zijn allemaal hetzelfde, ze initiëren altijd geweld en ze begrijpen maar 1 taal de taal van geweld. Het zit in hun cultuur. Ik ben zelf een gematigd en vredig persoon, dus ik begin altijd met de rede, maar deze barbaarse beesten snappen maar 1 ding en dat is geweld."

Hetzelfde geldt voor de positieve kant: We hebben een medaille gewonnen bij de olympische spelen. De prestatie van een individu straalt collectivistisch af op de natie in zijn geheel.

 

Nu kan het wel eens moeilijk zijn om vol te houden dat de collectief te vernietigen groep barbaren, de werkelijke agressor zijn en de oorzaak van alle problemen in de eigen samenleving. Aan die problemen zit vaak een overheidsluchtje. Meestal wonen de barbaarse tobbers ook duizenden kilometers weg en vaak nog in erbarmelijke omstandigheden ook. Om het overtuigender te maken heeft de overheid daarom een deel van hen tussen de lokalen geplaatst in ghettos met regelgeving waardoor economisch falen gegarandeerd is. Vaak gooien ze nog een paar bommen op de achtergebleven familie in hun thuisland Ruritania. Bij de barbaren is de gedachtegang niet anders, dus die slaan ook collectivistisch terug. Iedereen is zich aan het verdedigen tegen de agressie van de ander en ieder meent de feiten achter zich te hebben.

Gespleten persoonlijkheid

split personalityVrijspreker: Volgens U verzinnen onderdanen vaak maar wat om een kromme wereld recht te praten. Heeft U daar ook voorbeelden van?

OpperDienaar: Ik kende vroeger een dame die nogal gecharmeerd was van een jongen die in een schreeuwbandje zong. In adoratie bezocht ze zijn optredens en eindigde vaak in zijn bed. De volgende ochtend werd ze dan snel het huis uitgewerkt met wat geld voor een taxi en de opmerking dat ze er maar niet te veel van moest verwachten. Daar was ze nogal ontdaan over en klaagde er over tegen de OpperDienaar die daarbij gefrustreerd naar zijn biertje tuurde. Maar deze dame, laten we haar voor het gemak Ciska noemen, had de zaak goed overpeinsd en was met de volgende verklaring gekomen: schreeuwband zanger, laten we hem voor het gemak Bob noemen, leed aan een gespleten persoonlijkheid. Bob had een avond persoonlijkheid, die vriendelijk lachte en allerlei positieve signalen afgaf en een ochtend persoonlijkheid die Ciska zo snel mogelijk de deur uit wilde. Het hele probleem was gediagnosticeerd. Binnenkort had de medische wetenschap er waarschijnlijk een oplossing voor gevonden.

Simpele sabotage

Vrijspreker: U heeft een boek over sabotage gelezen. Wat was daar het idee achter?

Opperdienaar: Management guru M. Galford, Bob Frish en Cary Greene bestudeerden een USA sabotage handleiding uit 1944 en schreven hun bevindingen op in het boekje Simple Sabotage. Het originele sabotage boekje was geschreven door de 'Office of Strategic Services (OSS)' - de voorganger van de CIA. Ze waren op zoek naar tactieken die in de 2e wereldoorlog gebruikt werden om ondernemingen van de vijand te frustreren. Naast de overduidelijke fysieke sabotage methodes om transformatoren uit te schakelen, ging het ook om meer doortrapte methodes:

-Het overdrijven van ogenschijnlijk normale zakelijke activiteiten zoals het vormen van committees en het houden van ellenlange speeches

-Het je strikt houden aan de regels. zodat het werk vertraagd werd en uiteindelijk werkers demotiveerde en demoraliseerde

Psychologie is belangrijk

Vrijspreker: Uw oog viel laatst op een onderzoek met een interessante psychologische component. Waar ging het over?

Opperdienaar: Het betrof een studie onder 3500 Australische kinderen. Het bleek dat kinderen die werden gewezen op overgewicht, meer overgewicht opbouwden in de jaren die er op volgden dan kinderen bij wie daar niet op werd gewezen. Dit onafhankelijk van bestaand overgewicht.

Vrijspreker: Is dat een verrassing?

Opperdienaar: Ik denk dat het dat nog steeds als een verrassing komt, ondanks dat ik er al vele malen over gesproken heb in artikelen waarin ik het boek Redirect aanhaalde [1] [2] [3]. Veel mensen denken dat je kennis overdraagt door iets tegen iemand te zeggen. Als je het heel belangrijk vindt dat die kennis wordt overgedragen, moet je er hard bij gaan schreeuwen of slaan of andere dreigementen gebruiken, zo is vaak het idee. Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat mensen een weerzin hebben tegen leren en het alleen doen als ze met allerlei onheil worden geconfronteerd. Vandaar de waarschuwingen op sigaretten en alcohol. Maar zoals Timothy D Wilson in Redirect uitlegde, is er niet alleen bewijs dat het anders werkt, maar ook een uitleg waarom. Als mensen sterke beloning of straf krijgen om hun gedrag aan te passen, trekken ze vaak de conclusie dat ze kennelijk heel graag het tegenovergestelde willen. Die conclusie over hun interne motivaties wint het van de externe beloning of dwang, zodra deze ook maar enigszins wegvalt.

Dit is een nieuw onderzoek dat dit ondersteunt. Kinderen die gewezen worden op overgewicht, ongeacht of dit het geval is of niet, concluderen dat ze kennelijk wel heel veel van eten houden. Veel van eten houden is wat hen bijzonder maakt. Waarom anders zou de ouder ze terug naar het midden willen corrigeren? Zij zijn kennelijk veel eters, dat verklaart immers het gedrag van de ouder. "Ik ben iemand die ontzettend van eten houdt", is de onvermijdelijke conclusie. "Je kunt mij met geen 12 paarden bij eten vandaan houden. Zo zit ik in elkaar."

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp