Bankrekening openen wordt moeilijker

Vrijspreker: Het wordt steeds moeilijker een bankrekening te openen of open te houden. Waarom is dat?

Opperdienaar: Het was al veel moeilijker geworden, maar nu komt er weer een drempel bij: de fiscale woonplaats. De onderdaan moet een fiscale woonplaats opgeven voordat hij mag bankieren. Dat is vervelend voor PT mensen (Previous Tax payers, Permanent Tourists), mensen die zorgen dat ze nooit ergens lang genoeg zitten om van gewaardeerde toerist in een fiscale slaaf te veranderen. Overheden willen zeker weten dat iedereen wel ergens wordt uitgebuit. Het is ook vervelend voor mensen die bijvoorbeeld een vakantiehuisje in Frankrijk hebben. De Franse overheid beschouwd ze dan als onderdaan, maar de Nederlandse ook.

Terwijl het moeilijker wordt om een bankrekening te openen, wordt tegelijkertijd de oorlog tegen contant geld opgevoerd. De ECB maakte bekend het 500 euro biljet te willen afschaffen. Tegelijkertijd pleit Larry Summers in de VS voor het afschaffen van het 100 dollar biljet. Het 100$ biljet heeft de langste levensduur van ongeveer 15 jaar tot 20 jaar. Het wordt voornamelijk gebruik voor opslag van waarde over de hele wereld. Ongeveer 80% van de totale contante geldhoeveelheid van 1.3 biljoen $ in de VS zit in 100 $ biljetten. De grootste Noorse bank wil ook contant afschaffen.

Vrijspreker: Dus je krijgt geen bankrekening en je kunt niet met contant geld meer betalen?

Opperdienaar: Schaak mat slaaf

Vrijspreker: Wat gaat er daarna gebeuren?

Opperdienaar: Daarna komt er een keer een enorme crisis waarbij iedereen net als in Cyprus naar de bank wil rennen om zijn geld op te nemen. Maar dat kan niet meer, want er is geen contant geld meer. 

Hoop en vrees

Vrijspreker: Als je kijkt wanneer een inconsistente ideologie zijn meeste doden veroorzaakt, dan is dat bijna nooit tijdens haar doodstrijd, maar tijdens de hoopvolle jeugdige, enthousiaste begin periode. Waarom is dat zo?

Opperdienaar: Of het nu communisme is, de ware religie of de ware staatsvorm (democratie), het zijn allemaal geloofssystemen die aan de barbaren en machtelozen moeten worden opgelegd met geweld. Het is er bij mij ingeschopt en ik ben toch goed terecht gekomen, dus moet ik het er ook weer bij de volgende generatie machtelozen inschoppen. Het idee is inschopwaardig.

Vrijspreker:Maar waarom zoveel doden in de beginfase? 

Strategie

strategieVrijspreker: Libertariërs vragen zich vaak af welke strategie ze moeten volgen. Moeten ze wijzen op de onhoudbaarheid van een geweldsmonopolie en de corruptie van de heersers? Een negatieve aanpak dus.

Opperdienaar: Als jullie die kant op gaan, dan zeggen we dat jullie bitter en negatief zijn en geen oplossingen of alternatieven bieden.

Vrijspreker: Maar de overheden prediken de hele tijd armageddon. Volgens Thomas Hobbes was het leven voor de komst van overheden vreselijk, eenzaam, bruut en kort. Iedereen denkt dat we zonder overheden elkaar op straat de hersens in slaan in berenvellen en dat de armen in de goot sterven, de corporaties de dienst uitmaken en dat we verdrinken en langzaam gekookt worden vanwege global warming.

Opperdienaar: Dat is anders, dan gebruiken de machthebbers het armageddon argument. Volgens de regels van het Stockholm syndroom, geloven de onderdanen dat wel, maar jullie armageddon niet.

Social Justice Warriors en politieke correctheid strijders blaffen de hele tijd weglopende schapen terug naar de kudde. De kudde wordt steeds compacter aangezien de toegestane meningen steeds minder talrijk zijn (Bose-Einstein effect on group beliefs). Net zoals milieuwetgeving steeds minder land bewoonbaar verklaart, maken de politiek correcte strijders steeds minder meningen 'bewoonbaar'. De kudde wordt bijeen gedreven, zowel fysiek als intellectueel. Maar dat heeft de goedkeuring van de heersers, dus dat is anders.

Voor kudde ideeën gelden andere regels dan voor niet kudde ideeën.

Vrijspreker: Moeten we dan wijzen op de voordelen van kapitalisme en vrijheid, zoals welvaart en vooruitgang, betere dienstverlening, geen oorlogen? Een positieve aanpak dus.

Opperdienaar: Dan zijn jullie utopische, onrealistische fantasten en luchtfietsers.

Dieet voor destructie

Vrijspreker: Het vreemde met politieke en andere religieuze discussies is, dat iedereen vol overtuigd is van zijn eigen gelijk, terwijl de deelnemers toch tegenovergestelde dingen beweren.

Opperdienaar: Ja, het wordt je na enige tijd wel duidelijk dat al dat gediscussieer niets met rationaliteit te maken heeft. Net zo als al die oorlogen niets te maken hebben met goed of slecht of barbaarse vijanden die door nobele helden verslagen moeten worden. Mensen die deze interviews al langer lezen, weten het inmiddels: er wordt geprojecteerd

Vrijspreker: Hoewel mensen denken dat ze rechtlijnig nadenken, worden ze kennelijk door andere drijfveren in beweging gezet en verzint hun brein er alleen een rationeel klinkend verhaal bij.

projection

Afspiegeling

Vrijspreker: Soms kijk je wel eens per ongeluk in de spiegel en zie je dat je ouder bent geworden. Het heeft dan echter weinig zin om de spiegel stuk te slaan, hoewel het sentiment begrijpelijk is. U ziet dat sentiment wel vaker, is het niet?

Opperdienaar: Het moment dat we onze eigen imperfecties en tekortkomingen zien, vervult ons vaak met woede, frustratie en onmacht. Dat gebeurt ook vaak als ouders hun kinderen onwenselijk gedrag zien vertonen dat ze gekopieerd hebben van diezelfde ouders. Kinderen zijn een spiegel voor ouders. De ouder zegt dan bijvoorbeeld gefrustreerd: "Je moet niet over je heen laten lopen" Maar het kind heeft dat geleerd van zijn ouders, niet uit hun woorden maar uit hun daden. Aangezien daden luider spreken dan woorden, lukt het niet het kind met verbale vermaningen van het gekopieerde gedrag af te praten. Op dit moment gaan sommige ouders tot slaan over, omdat het kind 'niet wil leren'. De frustratie gaat feitelijk over hun eigen imperfecties die ze doorgegeven hebben aan hun kinderen.

Dit is volgens mij ook de reden dat het slaan van kinderen alleen in een specifieke leeftijd 'wenselijk' is in sommige kringen. Bij babies en 18 jarigen wordt het meestal afgekeurd wordt, maar daar tussenin is het OK. Dat komt omdat babies alleen heel elementair gedrag kopiëren, wat meestal wel in orde is en 18 jarigen luisteren toch niet meer naar hun ouders, dus daar tussenin wordt het karakter van het kind overgenomen van de 2 ouders, inclusief tekortkomingen. Dat is het moment dat het gedrag van kinderen een spiegel voor de ouders is en vaak tot frustratie en agressie leidt.

Ancapistan onder je neus

free moresnet 2Vrijspreker: Wie heeft er nu nooit in een discussie met een etatist gehoord:"Vrijheid kan niet werken, want ik zie geen enkel voorbeeld van een vrij land"?

Opperdienaar: Omdat het niet bestaat, kan het niet bestaan. Een vreemd argument met een logische fout er in, maar het lukt mensen zichzelf er mee te overtuigen. Dat is het doel namelijk. Ze willen niet teveel over dat gezeur van die anarchist nadenken, want ze hebben elke avond hun potje bier nog en ze kunnen 1 keer per jaar met moeders de vrouw naar Lloret de Mar. Waar maakt die malloot zich druk over? Dat zal altijd zo blijven, want zij zijn het rijke westen. Natuurlijk zou het fijn zijn als de overheid wat minder van hun geld weg piste, maar ze klagen niet over wat er over blijft. Misschien dat over duizend jaar de kaarten anders geschud zijn, maar wie dan leeft wie dan zorgt.

Vrijspreker: Dat argument staat echter nogal onder druk, nadat U laatst een boek las getiteld: A Century of Anarchy: Neutral Moresnet through the Revisionist Lens door Peter C Earle

Opperdienaar: Inderdaad. Er blijkt al een eeuw lang een stukje Ancapistan bestaan te hebben genaamd Moresnet van 344 hectare. Na de Napoleon oorlogen was het een stukje niemandsland, waar niemand meer zin had om voor te vechten, maar ook niemand afstand van wilde doen. Er was een zink mijn op in het gebied en besloten werd bij het congres van Wenen dat het neutraal terrein zou zijn. Zodoende ontstond tussen Nederland en Pruisen een stuk anarchie wat functioneerde voor ongeveer een eeuw, tot de Duitse troepen er binnenvielen.

In de tussentijd verspreidde het bericht dat importeren naar Moresnet geen import tarieven kende. Dat de prijzen er lager waren en de lonen hoger. Het trok zelfs bewoners aan van verre. Het aantal bewoners was gestegen tot 3800 (met maar 460 afstammelingen van de originele bewoners), terwijl het begon met 250 bewoners. Zo woonden er niet alleen Nederlanders en Belgen, maar ook Italianen, 2 Amerikanen en een Chinees. Er was nagenoeg geen criminaliteit, een privaat geproduceerde munteenheid, verschillende competitieve rechtszekerheid methodes en een bloeiende ondernemingszin. Ook toen de zinkmijn uitgeput was in 1885, betekende dit niet het einde van Moresnet en werden alternatieve inkomstenbronnen gezocht. Toen ze een casino wilden openen, werd duidelijk gemaakt door de Belgische koning dat dit het einde zou betekenen van Moresnet, dus moest er naar iets anders worden gezocht. 

Vrijspreker: Maar wacht even, vielen de bewoners niet gelijk terug in een state of nature van Hobbes, waarin ze elkaar continu naar de keel vlogen en het leven erg, eenzaam, bruut en kort was?

Opperdienaar: Nee, verbaasde mij ook. Ze hadden een geweer club, dus ze zouden zo op elkaar hebben kunnen gaan schieten. Maar om een of andere reden deden ze dat niet. Voor rechtszekerheid gebruikten ze voornamelijk de Code Napoleon, die de nadruk legde op privé eigendom, maar soms kozen ze ook voor Pruisisch recht of gingen naar de burgemeester toe.

Later geprobeerd Moresnet een tweede leven te geven door het te hernoemen tot Amikejo (vriendplaats) en het de basis van Esperanto te maken. Druk werden volksliederen en postzegels uitgegeven om te zorgen dat het serieus genomen zou worden.

Een journalist beschreef het als volgt:

Een van de kleinste en raarste gebieden in de wereld omgeven door hoge bergen, schermt het af van naburige beschavingen en culturen en laat het in zijn eigen kleine wereld. Voor nagenoeg een eeuw hebben de bewoners nooit het gevoel gehad geregeerd te worden door een keizer, koning of president. Ze zijn onafhankelijk, geregeerd door niemand, in vrijheid te toen wat ze willen.

Een andere journalist beschreef het als: "een legale anarchie"

Vrijspreker: Hoe kwam het tot een einde?

Opperdienaar: Voor de empire bouwers die Duitsland verenigden waren onafhankelijke stukjes zoals vrij Moresnet een doorn in het oog. Het Duitse keizerrijk was 1000 keer zo groot en de legers liepen er uiteindelijk naar binnen bij het begin van WOI en het werd ingelijfd bij Belgie aan het einde van WOI.

Vrijspreker: Vreemd dat ik daar nooit iets over gehoord heb op school.

Opperdienaar: Je bedoelt op de staatsschool? Knap he? free moresnet

 pp moresnet karte1 gross

Hoe vang je een onderdaan?

Vrijspreker: Hoe vang je een onderdaan, dat is altijd de vraag waar een heerser van wakker ligt.

Opperdienaar: Ja, hoewel het altijd volgens dezelfde principes verloopt, verandert het door de geschiedenis heen wel qua stijl. Oude propaganda klinkt ons soms onwaarschijnlijk in de oren. Hoe konden ze dat vroeger in hemelsnaam geloven. Het is een beetje zoals met oude kapsels en kleding.

afro

seventies fashion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik naar deze propaganda posters kijk, dan denk ik wel eens: Geloofden die mensen dat nu echt?

 

us propaganda japanese enemy

bolszewizm jew scourage humanity polish

tMB Walker German bayoneting children Life July 25 1915defend

 

 

 

 

 

 

 poster.US.DestroyThisMadBruteProtect Cld BeYrMother Wife Sister Daughter1944

our religion their superstition our noble populace their savageswe are good they are evilAlgemene thema's die altijd terugkomen zijn: De bruten proberen aan onze kinderen en vrouwen te zitten.

Vrijspreker: Maar libertariërs kunnen toch met logica en ratio komen en de Oostenrijkse theorie over de business cycle?

Opperdienaar: Het thema: "Verdedig je vrouwen en kinderen tegen de agressors die er als beesten uit zien" gaat er altijd goed in. Ik lach me een ongeluk bij het idee dat je daar iets aan doet via de neo cortex. Gevaar zorgt dat de onderdaan zich geborgen wil voelen en dat hij voor veiligheid naar zijn overheid toe rent.

Eigenlijk is het zo eenvoudig als het vangen van een kangoeroe. Deze mijnheer laat het zien. Je houdt een zak voor de kangoeroe zijn neus en hij springt er zelf in. Net als de onderdaan zoekt hij geborgenheid en helaas wordt dat zijn ondergang.

 

 

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp