Event 201

Vrijspreker: U wilde graag de aandacht vestigen op een bijeenkomst genaamd: Event 201. De simulatie van een Corona virus uitbraak die plaats vond 18 Oktober vorig jaar in New York. 

Opperdienaar: Dat is een interessant gegeven inderdaad. Hoe vaak gebeurt het nu dat er net een simulatie gedaan wordt, die precies lijkt op de werkelijke gebeurtenis? De Corona pandemie simulatie vond plaats in samenwerking met de Bill en Melinda Gates foundation, John Hopkins center for health security and the World Economic Forum en eindigt met 65 miljoen doden na 18  maanden. Hoewel de uitbraak na 6 maanden onder controle leek, kwam er een 2e klap die veel harder was. 

Bootleggers and baptists

Vrijspreker: Er zijn vaak coalities in de samenleving om dingen tot stand te brengen die je niet zou verwachten. Hoe zit dat?

Opperdienaar: De meest merkwaardige coalitie is wel dat tussen de zedenmeesters en de zwendelaars, tussen de moraalridders en milieufanaten aan de ene kant en drank, drugs en sigaretten verkopers aan de andere kant. Dit proces is voor het eerst beschreven door de econoom Bruce Yandle in het artikel Bootleggers and Baptists. De moraalridders, dominees, eco fascisten vechten tegen een vermeend kwaad en de industrie maakt hier dankbaar gebruik van om de concurrentie weg te verbieden. 

Modelletjes

Vrijspreker: Bob Murphy besprak laatst zijn eerdere interview met de econoom Brian Kaplan die nogal wat kanttekeningen plaatste bij de Oostenrijkse school van de economie. Wat pikte U hier uit op?

Opperdienaar: Wat vaak ter sprake komt in debatten tussen economen van de Oostenrijkse school en de main stream, is het gebruik van modellen. Een model is een versimpelde weergave van de realiteit die het mogelijk maak met onweerlegbare wiskunde tot een conclusie te komen. Bob Murphy probeerde bij de nabespreking uit te leggen tot wat voor absurde situaties dat soms leidde.

Noach en Preppers vandaag

Vrijspreker: U was wat opgevallen rond de reactie op 'preppers'. mensen die zich voorbereiden om een noodsituatie. Wat is die reactie?

Opperdienaar: Dit gaat al terug naar de bijbelse mythologie. Neem Noach. Hij begon op het land een boot te bouwen omdat hij een grote overstroming verwachtte omdat de aarde vol onrecht en verderf was. Het verhaal gaat dat hij uitgelachen en weggehoond werd (al staat daar nergens iets over genoemd in de bijbel). Het is echter niet verwonderlijk dat een Prepper een dergelijke reactie krijgt. Preppers vandaag de dag worden ook uitgelachen. Die rare snuiters die met goud, guns en blikvoer in de bossen gaan leven. Het is van alle tijden. Maar het is niet alleen hoon omdat er een steekje bij ze los zit. Ik heb ook wel eens moeten lachen om de Frans Rutten die van 1973 tot 1990 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken[2] was. Op 11 april2002 zou volgens hem de wereld vergaan, althans de eindtijd zou zich definitief aankondigen. De bus volgelingen die in Noord Spanje tevergeefs stonden te wachten op Maria, keerde teleurgesteld terug. Lachen deed ik wel, maar ik voelde geen agressie. Zijn rare denkbeelden hadden alleen een effect op mij toen hij nog top econoom was bij economische zaken, niet toen hij met een bus naar Spanje reed.

Bosbranden en beursbranden

Vrijspreker: U ziet een verband tussen bosbranden en beursbranden. Hoe zit dat?

Opperdienaar: Er zijn de laatste tijd flinke bosbranden geweest in Australië en Californië. Omdat er niet meer gekapt mag worden en er niet preventief weggebrand mag worden, neemt de hoeveelheid opgeslagen energie steeds verder toe naarmate het bos groeit. Hierdoor neemt de kans op een hele grote brand steeds meer toe. Hier legt Miranda Devine uit hoe in Australië de groene ideologie tot bosbranden leidde. Vanwege bezorgdheid om vogelnestjes werd er geen houtkap gedaan. Het ging nu allemaal in vlammen op. De Sheahans werden zelfs voor $50.000 beboet voor het kappen van bomen buiten de toegestane 6m van het huis. Nu is hun huis één van de weinigen die nog overeind staat in Reedy Creek, Victoria.

Actie=min reactie (Newton)

gun backwards
Vrijspreker: U had nog een aanvulling op het artikel bosbranden en beursbranden. Wat precies?
Opperdienaar: Ik luisterde naar een podcast van Bob Murphy getiteld: Waarom progressieven anti vaxxers zijn waar het de 'alt-right' betreft
Hierin maakt hij precies dezelfde vergelijking tussen bosbranden en beursbranden die ik eerder maakte, maar breidt het nog verder uit. Hij begint met het principe van vaccins: een klein beetje ziekte zorgt voor een afweer reactie die het lichaam gezond houdt. Dan noemt hij dat gecontroleerde branden of houtkap, voorkomt dat er later een veel grotere brand uitbreekt. Ook dat het toestaan van faillissementen van slechte bedrijven door ze geen bailout te geven, voorkomt dat de hele beurs afbrand omdat het falen van onverantwoordelijke mensen op verantwoordelijke mensen wordt afgewenteld en iedereen dan maar onverantwoordelijke risico’s gaat nemen omdat het toch niet uitmaakt.

Verzuiling

Vrijspreker: U ziet opeens 'automatische segregatie' of verzuiling' overal. Leg uit.

Opperdienaar: Het verschijnsel van automatische segregatie is vooral onderzocht in het geval van rassenscheiding. Het viel onderzoekers in de VS op dat als een woonwijk eenmaal een bepaald percentage 'zwart' was geworden, dat witte mensen er dan weg trokken en de hele wijk zwart werd. Ook in Zweden werd het verschijnsel geconstateerd. 'Soort zoekt soort' is een uitdrukking die niet uit het niets komt. Ook in Nederland is het duidelijk te zien.

Doneer5