Als geld sterft

hyperinflation_2uVrijspreker: U had een boek gelezen getiteld "When money dies" van Adam Fergusson

Opperdienaar: Inderdaad, het boek is bedoeld als waarschuwing voor wat voor ellende onderdanen kan overkomen als hun overheid een monopolie over de geldcreatie krijgt. Je kunt het echter ook lezen als een handboek met veel nuttige tips voor onderdrukkers om hun handen op de productie van de onderdanen te leggen. Als leidraad wordt de Weimar hyperinflatie genomen. 

Baylonische spraakverwarring

Toren van BabelVrijspreker: Vandaag weer eens een bijbelverhaal, dit keer over de Babylonische spraakverwarring. Wat is daar precies gebeurd?

Opperdienaar: Ja, hooggeachte voetenwassers, de eerste nakomelingen van Noach (je weet wel van die ark en die global warming overstroming) gingen heel lang geleden volgens het bijbelboek Genesis een hele hoge toren bouwen bij de stad Babel in het huidige Irak. Dit in opdracht van hun heerser Nimrod, want zonder aansporing zien gewone onderdanen meestal geen heil in megalomane projecten.

2 lagen bewustzijn

onderbewustzijnVrijspreker: Vandaag gaat het over de 2 lagen bewustzijn die veel waarheidsontkenners hebben

Opperdienaar: Dat is inderdaad een vreemd verschijnsel. Als ik met iemand ga eten die in religieuze hersenspinsels beweert te geloven en haar laptop ligt nog in mijn auto die ik vergeten ben op slot te doen, dan werkt het niet als ik zeg dat ik wel even tot haar Heerser bidt dat hij niet gestolen moet worden. Ze geloven er wel in op het hoogste niveau, maar geloven er niet in op een lager niveau van hun bewustzijn.

Het nut van de overheid

Opperdienaar met slavinnenVrijspreker: Veel libertariërs zien alleen maar slechte kanten aan gedwongen worden door andere mensen, zelfs als die mensen een pet op hebben en in de naam van iemand anders beweren te handelen. U beweert dat dwang goed is voor de mensheid in zijn geheel.

Opperdienaar: Evolutionair heeft een overheid wel degelijk nut. Als je een berg slaven hebt die hun levens aan hun Opperdienaar afstaan, dan is dat een bijzonder robuust systeem tegen extreme droogtes of voedselschaarstes. De soort kan dan overleven, omdat ze zich allemaal opofferen voor de leider, die dan de meeste kans maakt om door de voedselschaarste te komen. Als die dan nog een flinke harem heeft kan de soort enorm snel terugkomen als de voedselschaarste voorbij is.

Vrijspreker: Dus U pleit dat iedereen zijn vrouwen, eten en geld aan U geeft om vruchtbaar te gebruiken?

Papiergeld

"Je kunt niet ontkennen dat wij heersers een gevoel voor ironie hebben"

--Opperdienaar

"Papiergeld had het effect in onze staat dat het altijd zal hebben, de vernietiging van ondernemingen, het onderdrukken van de eerlijken, een open deur richting alle soorten fraude en ongerechtigheid. Andere staten vallen ook voor de schandalige plannen om papiergeld uit te geven."

--George Washington, afbeelding op het biljet van 1 dollar

1dollar2001dv

"Om ongefundeerd papier uit te geven als een teken van waarde, behoort geen onderdeel te zijn van de grondwet, noch hierna te worden uitgevoerd; omdat het, van nature, beladen is met misbruik, en kandidaat is om een aanjager te worden van onderdrukking en corruptie, verleidingen in het verschiet leggend even schadelijk als de integriteit van overheid en de moraal van de bevolking"

--Alexander Hamilton, afbeelding op het biljet van 10 dollar

Angst

langurs-monkeysVrijspreker: Angst is voor de hypnotiseurs van de geest een belangrijk gereedschap om onderdanen onder hun controle te krijgen. Onderdanen kunnen niet meer goed nadenken en zijn eenvoudig te verleiden tot een keuze uit 2 zorgvuldig gekozen  mogelijkheden. ze kunnen niet meer de nieuwsgierigheid opbrengen om te zien of de vraagstelling wel correct is. Hoe werkt angst?

Opperdienaar: Het vreemde is dat mensen bij angst eigenlijk heel voorspelbaar worden. Je wilt echter niet angst steeds opnieuw moeten inpeperen, maar gelukkig heeft de natuur daar voor een handvat gemaakt.

Sodom en Gomorra

?Sodom en Gomorra“I am sure the Euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created.” 

- Romano Prodi, EU Commission President, December 2001

Vrijspreker: Het bijbelverhaal over Sodom en Gomorra, waar gaat dat over?