Opperdienaar bouwt een computer

Multi_Core_ProcessorsVrijspreker: Ik begreep dat U een computer aan het bouwen bent. Wordt het een speciale?

Opperdienaar: Nadat de USA overheid in Utah een 2 miljard dollar kostend computer complex aan het bouwen is om alle communicatie, uitgaven en inkomsten van de onderdanen vast te leggen en de CIA toegegeven heeft de onderdanen te willen bespioneren middels TV's en koelkasten met webcams, kon ik niet achterblijven. Het wordt een 16 miljoen core computer.

Vissers van mensen

vissers_van_mensenVrijspreker: De geschiedenisboeken staan vol van elites die alles in de strijd gooiden om prive eigendom van de onderdanen af te schaffen en ze te collectiviseren. Het leidde altijd tot enorm bloedvergieten en hongersnoden. Is het geen tijd om het op te geven?

 

Naar een duurzame samenleving

Un-flag-squareVrijspreker: U heeft ook meegeschreven aan het document van de verenigde naties genaamd 'Internationaal convenant milieu en ontwikkeling'

Opperdienaar: Ja een belangrijk document dat in grote lijnen de weg naar de toekomst toe uit zet voor de hele planeet. De volledige tekst is van klad revisie 4 is hier te vinden.

Vrijspreker: Nederland neemt ook nog een speciaal plekje in, niet?

Democratie 2.0

10_in_de_handVrijspreker: Waarom wordt er niet afgesproken om na een verkiezing de aanhangers van partij A door de leiders van partij A te laten regeren en de aanhangers van partij B door die van partij B? Dan krijg je geen scheve gezichten en is iedereen tevreden.

 

Charles Manson

-Familie moet opgebroken, terug te voeren naar Plato Republic
-Er dreigt een gevaar van buitenaf, bewakers, hekken en wachttorens, opeens zit je opgesloten
-De leider is 1 en al liefde, wordt boos als je op een bloem stapt, houdt niet van vlees
maar mensen vermoorden is ok
-De leider en directe handlangers hebben een jeugd gehad met veel misbruik.

gvt_cultVrijspreker: Wat vind je altijd terug bij gewelddadige cults zoals de Jim Jones peoples temple, Charles Manson family en overheden?

Opperdienaar: Dit is wat ik tot dus ver heb gevonden

Griekse vissersboten

vernietig vissersbootVrijspreker: Kunt U misschien uitleggen waarom in Griekenland de traditionele houten vissersbootjes, de kaïkia, die op de vakantiefoto's van menig toerist zijn terug te vinden, massaal gesloopt worden?

Opperdienaar: Dat lijkt, me logisch:Omdat dit EU subsidie oplevert. Het vernietigen van 1 van die bootjes levert je 70000 euro subsidie op van de heerschers uit Brussel.

De schuld van het slachtoffer

Charles MansonVrijspreker: Er is een psychologische wetmatigheid bij onderdanen, die uitgebuit kan worden door degenen die deze wetmatigheid begrijpen. Welke wetmatigheid denkt U aan?

Opperdienaar: Als mensen geconfronteerd worden met iets vreselijks dat een medemens overkomen is, dan zullen ze rationele argumenten verzinnen waarom het slachtoffer dit over zichzelf heeft afgeroepen. De onderdaan die deze verklaringen verzint, wordt hierdoor tevens zelf gevrijwaard van dergelijke vreselijkheden, omdat zijn verklaringen altijd hemzelf uitsluiten.

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp