Baarmoederoorlog

Vrijspreker: Wie wat ouder is kan zich nog herinneren dat er in Brabant en Limburg gezinnen waren met 10 kinderen. Hoe kwam dat?

Opperdienaar: De pastoor kwam langs om te vragen of er nog geen nieuwe zieltjes op komst waren. Gaat heen en vermenigvuldigt u. De RK kerk die de grootste aanhang had in het zuiden van het land, moest het in aanhangers winnen van de ketterse afsplitsing der protestanten. Heel zuid Europa had hoge geboortecijfers. Het was een gevecht op aantallen. De paus is nog steeds tegen abortus en voorbehoedsmiddelen om het aantal RK zieltjes te maximaliseren. 

Vrijspreker: En hoe gaat het met de winst van deze baarmoeder invasie?

Opperdienaar: Opgeslokt door de modernisering. De Katholieke kerk verloor in het westen steeds meer aanhang. Gezinnen met 10 kinderen komen bijna niet meer voor. Italië heeft het één na laagste geboortecijfer in Europa (Vaticaan het laagste?) een record dieptepunt bereikt met het laagste aantal babies sinds de oprichting van Italië in 1861. Met slechts 1.23 kinderen per vrouw verleidde dit de minster van gezondheid Beatrice Lorenzin te zeggen: Dit land sterft.

1 April

Vrijspreker: Vreemd gebruik om 1 april elkaar voor de gek te houden. Waar dient dat voor?

Opperdienaar: Het zegt veel over iemand als je weet welke grappen hij intrapt en welke hij gelijk door heeft. Het legt feilloos zijn vooroordelen bloot.

Vrijspreker: Geef eens een voorbeeld?

Opperdienaar: In Singapore is de onderdaan heel gehoorzaam aan de heerser en je moet het niet in je hoofd halen een slechte opmerking te maken over de grondlegger van Singapore: Lee Kuan Yew.

Zo ziet de gemiddelde flat er uit op de nationale dag, je waagt het niet de vlag niet uit te hangen.

Berbertje moet hangen

Naarmate de staat de economie verder in de puin draait, moet er een zwart schaap aangewezen worden, er moet een offerlam worden geslacht.

Veel onderdanen staan te trappelen alle oorzaken voor de crisis te accepteren zolang ze zelf maar zeker ook hun heersers buiten schot blijven. De staat creëert zelf een bedreiging door het offerlam en houdt deze in leven.

Zo werd mij onlangs een video in de commentaar sectie getoond die duidelijk moest maken dat ik misleid was te denken dat in de komende ronde de moslims geofferd zouden worden. De video was van het vluchtelingenkamp bij Calais.

Het is inderdaad triest wat daar gebeurt, maar het zijn natuurlijk mensen die zonder een cent en zonder wapens zijn gearriveerd. Deze mensen kunnen in een oogwenk worden weggevaagd door de staat.

Niet lang na deze video volgde het bericht dat de staat de 'jungle' aan het ruimen was.

Sterker nog de Franse minister van economie Emmanuel Macron dreigde dat als Groot Britannie de EU zou verlaten hij de grenzen zou openzetten en de vluchtelingen/migranten zou loslaten op het Verenigd Koninkrijk. Zo zie je maar : Dan is de EU een garantie voor open grenzen, dan is verlaten een garantie voor dichte grenzen, dan weer voor open grenzen.

Gratis goederen

Vrijspreker: Hugh Henry is een fondsmanager die af en toe zijn uitgesproken meningen geeft over de stand van de economie. Hij beweert dat als de Chinese overheid haar munt 20% devalueert dat de wereld dan instort. Wat denkt U daarvan?

Opperdienaar: De angst is meestal dat er niet meer met China te concurreren valt als ze zo goedkoop zijn. De wereld wordt overspoeld met goedkope Chinese producten, waardoor de prijzen dalen. We hebben afgesproken dit het 'deflatiespook' te noemen.

Vrijspreker: Dat lijkt me wel lekker eigenlijk, dalende prijzen.

Opperdienaar: De lonen worden ook lager aangezien dat de prijs van arbeid is en als de lonen niet door de overheid wordt toegestaan te dalen, resulteert dat in hoge werkeloosheid. Maar ook schulden terug betalen wordt moeilijker. De waarde van de schuld deflateert namelijk niet mee. De schuld wordt eigenlijk duurder, gemeten in loon, product prijzen en winst.

Vrijspreker: Is die angst terecht?

Simpele modellen

Vrijspreker: Zowel onderdanen als heersers gebruiken volgens U te simpele modellen om de werkelijkheid mee te voorspellen.

Opperdienaar: Mensen willen graag kunnen voorspellen, dat geeft ze het idee van controle over de toekomst. Ze hebben knopjes en hendeltjes om hun wereld op een voorspelbare manier te beïnvloeden. Als je weet dat de zalm altijd in een bepaald jaargetijde de rivier op zwemt, heb je de controle over je voedselvoorziening rond die tijd. Maar in een zucht naar controle wordt wel vaak een bochtje afgesneden. Als je met een verkeerd model werkt, kan je voorspelling onjuist zijn. Het ene model is het andere niet. De wetten van Newton vormen een model dat heel goede voorspellingen oplevert voor de effecten van veel van onze handelingen, maar sommige modellen zijn dat wat minder.

Belasting is diefstal

Vrijspreker: Het lijkt er op of libertarische propaganda gedumpt wordt op het internet

Opperdienaar: Ja, eindelijk zijn er een paar libertariërs die lijken te hebben doorgekregen dat je met feiten en logica niet op kunt tegen emoties en herhalingen.

Dit is waar het om gaat:

Hoe belangrijk is ideologie?

Vrijspreker: Hoe belangrijk is ideologie voor de ontwikkeling van een samenleving?

Opperdienaar: Er wordt vaak gedacht dat zoiets als nazisme begint met iemand die een boek schrijft met een ideologie er in (Mein Kampf) en dat mensen dat dan lezen en daar door gecaptiveerd raken en dat er dan een heerser opstaat die deze ideologie gaat uitvoeren, waarna de ellende los barst. Vandaar ook dat zo'n boek als Mein Kampf ook verboden is. Heersers zouden bang zijn dat als het gelezen wordt, er weer een nieuwe dictator opstaat. De magie zit in het boek, het drijft mensen tot waanzin.

Vrijspreker: De echte reden is waarschijnlijk dat je er niet achter komt hoe zeer de huidige heersers op de vroegere lijken. Hitler had tenslotte ook allemaal toespraken met hoe oneerlijk kapitalisme was en dat hij de kleine man ging helpen, terwijl hij bergen regulering doorvoerde die bedrijven concentreerde tot een handelbaar aantal.

Opperdienaar: Je kunt je altijd afvragen wat de dieper liggende echte reden is. Het valt in ieder geval op dat 'Das Kapital' nooit verboden is en 'Mein Kampf' wel, terwijl er toch een duidelijke rangorde is.

Doneer4