Het Madagaskar plan

Vrijspreker: Wat was het Madagascar plan en hoe is het relevant voor vandaag?

Opperdienaar: Het Madagascar plan was een plan van de nazi's in 1940 om alle joden te deporteren naar het eiland Madagascar en dat te laten functioneren als een politiestaat onder SS bewind. Het was de verwachting dat velen zouden sterven door de harde behandeling. Het was gebaseerd op eerdere plannen van eind 1800, begin 1900. Paul de Lagarde, een Orientalistische deskundoloog, suggereerde de evacuatie van joden naar Madagascar al in 1878 in Deutsche Schriften.[6][7] Discussies in 1938 gingen er over om 10% van de joden die een joods paspoort hadden, naar Polen te sturen. De Poolse ambassadeur gaf echter aan daar niet veel brood in te zien. Reichsführer-SSHeinrich Himmler verklaarde dat hij hoopte dat de term Jood geheel zou verdwijnen door de massale emigratie van joden naar Madagascar[17]

Synesthesia

Vrijspreker: Mensen met verschillende (morele) opvattingen blijven langs elkaar heen praten, hoe komt dat toch?

Opperdienaar: Het lijkt soms wel op hoge en lage druk gebieden. Je zou denken dat de lucht van een hoge druk gebied naar een lage druk gebied stroomt en dat uiteindelijk alles vereffent en een evenwicht ontstaat. In andere woorden: Dat opvattingen over de realiteit uiteindelijk, na discussie, op de waarheid eindigen. Maar net als bij hoge en lage druk gebieden, blijft de wereld in beweging, waardoor de vereffening niet plaats vindt vanwege de Coriolis kracht. Op het grensvlak van hoge en lage druk is de luchtstroom zelfs loodrecht op de richting van vereffening.  

Opperdienaar bestelt een nieuwe computer

Vrijspreker: U wilde een nieuwe gigantische computer bestellen om Uw onderdanen af te luisteren en te exploiteren op het internet. Is het gelukt?

Opperdienaar: Als heerser is controle je core business, dus je koopt niet het eerste beste speeltje uit de winkel waar al allerlei achterdeuren in zitten voor andere heersers.

Vrijspreker: Je bestelt dus iets speciaals, hoe gaat dat in zijn werk?

Opperdienaar: Daar kijken een aantal commissies naar. De verschillende commissies brachten verschillende speerpunten naar voren:

1. Hoge verwerkingscapaciteit

2. Snelle reactietijd

3. Laag energie verbruik

4. Lage prijs

5. Hoge piek capaciteit

6. Goede bescherming tegen hacking

7. Hoge betrouwbaarheid

8. Goede bescherming tegen virussen.

Vrijspreker: Hoe bouw je zo'n schaap met 5 poten?

Robots stelen mijn baan

Vrijspreker: Er is de laatste tijd nogal onrust dat robots uiteindelijk de baan van onderdanen zullen overnemen. Is dat een probleem? 

Opperdienaar: Als heerser denk je natuurlijk gelijk:Hoe moet ik een robot belasten? 

Je kunt robots niet van hun productiviteit bestelen door ze te bedreigen. Maar onderdanen hoeven zich geen zorgen te maken, de heersers denken na over een oplossing. Een robot heeft een eigenaar en die kun je natuurlijk wel bedreigen. Kapitaal kan altijd belast worden via de eigenaar van kapitaal. Eigenlijk wordt de eigenaar productiever met de robot en dus kun je hem meer belasten zonder dat hij verhongert of failliet gaat.

Vrijspreker: Maar wat moet de vervangen werknemer dan doen?

Toegewezen uitlaatklep

Vrijspreker: Onlangs werd een passagier van een United airlines vlucht met geweld uit het vliegtuig verwijderd om plaats te maken voor een bemanningslid dat verder op een andere vlucht nodig was. De beelden wekten een storm van verontwaardiging op in cyber space. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Je zou zeggen dat in een wereld waarin men de schouders ophaalt als er weer eens een ziekenhuis of schuilkelder gebombardeerd wordt, of iemand wordt gewurgd omdat hij sigaretten verkoopt, dat dit er ook nog wel bij kon. Maar dat is niet het geval. De wereld was te klein.

Edward Bernays and George Creel

Vrijspreker: U wilt het weer eens over propaganda hebben. Wat is het nu weer?

Opperdienaar: Wie wat onderzoek doet naar propaganda komt na Joseph Goebbels al snel bij Edward Bernays uit. In zijn boek Propaganda legt hij uit hoe de campagnes werkten om bijvoorbeeld vrouwen aan het roken te krijgen.

Verontwaardigd, geschokt en ontdaan

Vrijspreker: Vrijheidslievende mensen geloven in een organisatie van de samenleving waarbij agressie geen vereiste is. Sommigen vanwege de slechte consequenties van agressie, anderen vanwege inconsistenties en weer anderen omdat ze er gewoon een hekel aan hebben. Maar waar begint en eindigt agressie?

Opperdienaar: Het Non Agressie Principe (NAP), zo wordt gesteld, is het enige universele, morele systeem dat consistent is. Gehoorzaamheid is niet universeel te maken. Het voorschrift: Je hoeft niemand te gehoorzamen, kan zonder problemen voor iedereen in de samenleving gelden. Iedereen zit bijvoorbeeld in zijn tuin of op zijn balkon en is niemand gehoorzaam. Deze samenleving is voor te stellen en dus realistisch. Het voorschrift: je moet iemand gehoorzamen, kan niet als universeel voorschrift dienen. Dit omdat er bij gehoorzamen altijd 2 partijen zijn: een gehoorzamer en gehoorzaamde. Als er een gehoorzamer is, moet er ook een gehoorzaamde zijn. Dat betekent dat nooit iedereen een gehoorzamer kan zijn net zo min als iedereen een gehoorzaamde kan zijn. Er is dus geen universeel gedragsvoorschrift te bedenken met gehoorzaamheid er in. Kortom de libertariër gaat voor het voorschrift dat niemand verplicht is een ander te gehoorzamen, oftewel dat er geen gehoorzamer mag zijn die gehoorzaamheid eist en dat met geweld onderschrijft.