Het kapen van de crisis

zelfkastijdingVrijspreker: Veel libertariers denken hun gelijk te gaan halen bij de ineenstorting van de economie onder de massale diefstal  door steeds meer mensen die zich overheid noemen om hier mee weg te komen.

Opperdienaar: Dat gaat niet gebeuren. De crisis zal worden gekaapt door iedereen en zijn vriend. Astrologen zullen het in de sterren hebben gezien, onderdanen wijten het aan te weinig onderdanigheid, links wijt het aan rechts en rechts wijt het aan links. Religieuzen wijten het aan atheisme, kunstenaars aan te weinig kunstsubsidie, leraren aan te weinig leerplicht, regulators aan te weinig regulering. Libertariers zullen slechts 1 groep zijn die geheel verstomt in het kabaal van de crisis.

Noem het belasting

megaphoneOpperdienaar: Het is mij al vaker opgevallen dat als mensen van hun werkgever een beloning in de vorm van aandelen krijgen en de bank rekent 2% commissie voor de verkoop, valutaconversie en overboeking, dat ze dan heel boos worden, over oplichters en diefstal praten. Als de groep mensen die zich overheid noemen echter op ditzelfde bedrag 52% inhouden, zeggen ze daar niets van en beelden zich in dat daar blindegeleidehonden voor worden opgeleid.

Opperdienaar op Campagne

Worried_little_girlHet was weer de tijd van het jaar dat de inkomsten van de belastingslaven geveild werden en de Opperdienaar was er weer te laat achtergekomen om een effectieve campagne op te zetten. Zoals bij de vorige veiling ging hij weer naar het winkelcentrum, omdat belastingslaven en leugens tenslotte op dezelfde plaats verkocht werden als deodorant. 

Het verbieden moet verboden worden

verbodsbordVrijspreker: Volgens heersers Atzo Nicolaï en Han ten Broeke moet de export van internetcensuur software naar dictaturen aan banden worden gelegd (vert. voor sane brains: met geweld worden voorkomen). Wat vindt de Opperdienaar hier van?

Opperdienaar: Even kijken, dus het verbieden van websites hosten moet verboden worden en de verbieders moeten er op gaan toe zien dat verbieders niet.... nee wacht ik begin even overnieuw. 

Eigendom

Koning katVrijspreker: Is eigendom mogelijk zonder overheid?

Opperdienaar: Als mijn kat een muis vangt en die probeer je af te pakken, merk je dat de kat deze muis als eigendom beschouwt omdat zij hem gevangen heeft. Als een inbreker een huis binnenkomt met een hond, merk je dat die hond het huis als eigendom beschouwt. Katten en honden hebben geen katten en honden overheid die hun eigendomsrechten zegt te beschermen. Dus, ja eigendomsrechten zijn een algemeen verschijnsel bij alle dieren.

Reactie van een onderdaan

gebods_bord_werkenVrijspreker : U krijgt de laatste tijd steeds meer reacties van bezorgde onderdanen. Kunt U er 1 uithalen?

Opperdienaar : Met alle plezier. Zo kreeg ik van een zekere R. het volgende alarmerend bericht:

Beste opperdienaar,

Dagelijks wordt ik tijdens het werk geconfronteerd met opstandige praat van <naam achtergehouden>, die voortdurend zijn twijfels uit over de effectiviteit van het huidige overheidsbestel. Ik merk dat ik de laatste tijd hierdoor af en toe door zondige gedachten als 'wat wordt er eigenlijk gedaan met mijn belastinggeld' wordt overvallen. Ik zie het als mijn burgerplicht om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe te roepen en rapporteer de situatie aldus aan U.

met nederige groet,

R.

Opperdienaar van Malawi

IdiAminVrijspreker: Vandaag een interview met de Opperdienaar van Malawi die de belastingslaven bij wet verboden heeft om scheten te laten. Wat bewoog U tot dit stuk wetgeving?

Opperdienaar: Wij willen de onderdanen meer discipline en verantwoordelijkheid bijbrengen.

Vrijspreker: Wat als de onderdanen niet gehoorzamen? 

Opperdienaar: Dan krijgen ze een boete. Als ze die niet betalen, volgt een dagvaarding voor onze rechters, als ze niet op komen dagen komt onze politie ze met geweld dwingen, als ze zich zouden verzetten, schieten we ze dood. In de praktijk is dit laatste zelden nodig, want iedereen weet dat de overheid de meeste wapens heeft en dat die vastgehouden en gericht worden door mensen die wel gehoorzaam zijn. Ze weten ook dat deze killbots een grote behoefte aan respect hebben, dus onderdanen kunnen ze maar beter niet zonder respect behandelen.

Doneer2a