Bretton Woods en de droomdekking

Vrijspreker: Het is nog al vaak gebeurd dat mensen de ene waarde met een andere waarde proberen te dekken. Hoe gaat dat?

Opperdienaar: Een mooi voorbeeld daarvan was de onlangs waardeloos geworden Terra UST 'stablecoin' die zogenaamd 'algoritmisch' aan de dollar was gekoppeld. Je kon er dus op vertrouwen dat hij altijd 1 dollar waard was en bovendien kon je hem ook nog eens uitlenen tegen een fikse rente.

Vrijspreker: Hoe kon dat dan gegarandeerd worden? 

Opperdienaar: Er was een andere cryptocoin genaamd Luna en die dekte de waarden van UST. Als UST onder een dollar dreigde te zakken, werden er automatisch Luna coins bijgemaakt en verkocht om de UST weer omhoog te kopen. Als de UST te duur dreigde te worden, werden ze automatische verkocht om Luna van aan te kopen.

Het mislukte toen UST veel verkocht werd en Luna eveneens. Er werden talloze Luna's gecreëerd en de waarde werd nagenoeg nul.

Wat je hier van kan leren, is dat je nooit op lange termijn de ene waarde met de andere kunt dekken. Vroeger mislukte dit al toen vorsten probeerde goud tegen een vaste ratio aan zilver te koppelen. Het is een goudmijn voor smokkelaars en een ellende voor onderdanen. Maar ook Bretton Woods was een dergelijk systeem. In plaats van alle munten een goud dekking te geven, zou alleen de dollar een goud dekking hebben en zouden andere munten door de dollar gedekt worden. Het doet sterk denken aan de Luna UST dekking. De lamme leidt de blinde. Bretton Woods ontplofte in 1973 nadat de USA veel dollars maakten om de Vietnam oorlog te bekostigen en 'The great Society' probeerde te financieren.

Het is een zekerheid dat die systemen uitgebuit worden totdat ze ontploffen en de dekking worden opgevraagd en getest op waarde. Je weet alleen niet hoe lang zo iets duurt. De petro dollar die volgde op de goud dollar, is het volgende project dat mis moet gaan lopen: Wij maken biljoenen dollars en jullie in Saoedie Arabië moeten de waarde er van op peil houden met olie. Zo niet dan kan er wel eens een revolutie uitbreken.

Je kunt het verschijnsel waarschijnlijk nog veel breder trekken. Politici worden gedekt door de productiviteit en integriteit van hun onderdanen. Vandaar dat ze vaak nog geloofwaardigheid hebben, nadat de door hun geregeerde onderdaan al intellectueel en moreel geplet zijn. Ze drijven op oud krediet. Maar uiteindelijk wordt het altijd getest.

Nu wordt de waarde van de USD gedekt door olie en ook Chinese consumptie goederen. Maar waarom? Ik denk dat het te maken heeft met de Amerikaanse droom in de hoofden van allerlei wereldburgers. Meer dan door dreigementen door het Pentagon. Armen die in dollars sparen in de hoop ooit nog eens naar de USA te kunnen ontsnappen. Rijken die hun oligarchen kapitaal veilig denken te parkeren in een land waar ze niet van verwachten dat die het zo maar afpakken. Je zou het de 'droomdekking' kunnen noemen. En die droom gaat ook getest worden.

need money for chanel

Comments:

Doneer3