Verhaaltjes

Vrijspreker: U wil een verhaaltje vertellen over verhalen vertellers.

Opperdienaar: Mensen leren aan de hand van verhalen. Ze begrijpen of denken de realiteit te begrijpen aan de hand van een verhaal dat feiten aan elkaar rijgt. Vandaar dat Hollywood zo door de overheid gesponsord wordt en de marine zieltjes wint bij de vertoning van Top Gun. Verhalen drijven alles. Dat geldt voor de hele intersectionality matrix, waarbij bepaald wordt wie gelijk heeft aan de hand van wie het meest onderdrukt is, maar het geldt ook voor de centrale banken die het verhaal spinnen dat ze de geldhoeveelheid aan het beperken zijn (jaw boning) of bij Biden die met de term Putin's price hikes, de gestegen prijzen op een buitenlands staatshoofd probeert af te schuiven. Mensen geloven verhalen, hoe onzinnig ook, als die uit hun eigen kamp komen en mensen wijzen elk verhaal af, hoe logisch ook, als het uit het andere kamp komt. 

 our religion their superstition our noble populace their savages

Ook in de beleggingswereld draait het om verhalen. ESG is zo'n verhaal, klimaatverandering is een verhaal, Covid is een verhaal. Het verhaal bepaalt de geldstroom en de geldstroom bepaalt de prijs. De realiteit begint echter langzaam de meest absurde verhalen te bijten. ESG fondsen zien de grootste kapitaalvlucht ooit. Met de sterk stijgende prijzen van voedsel, energie en onderdak, komt er een moment dat de verhaaltjes over hoe je mee kunt helpen met het redden van 'the current thing', in twijfel getrokken gaan worden. Team Crazy lijkt vooralsnog alle kaarten in handen te hebben, maar de jaren 70 eindigden met Tatcher en Reagan. Mensen zijn kennelijk moraalridders totdat de koelkast leeg is.

The current thing

Ik vermoed dat als mensen in hun woning in de ijskou honger zitten te leiden, dat ze die rampverhalen toch nog eens onder de loep nemen.

Vrijspreker: Komt de realiteitszin niet altijd te laat? 

Opperdienaar: Bij economische programma's zoals de grote sprong voorwaarts en de Sovjet landbouw collectivisering wel. Maar in het westen is de vernietiging van sectoren van de lokale economie altijd gecompenseerd door import. Lang genoeg om ook alle kennis van die sectoren verloren te laten gaan, zodat het niet meer terug kon komen. Maar neem de stikstof crisis en de pogingen de landbouwsector de nek om te draaien. Dat kun je niet compenseren door imports. Energie en voedsel lijken een globaal probleem te worden. Er is geen buitenlandse redding mogelijk. De confrontatie met de realiteit is niet uitgesteld, maar direct. Bij de COVID19 lockdowns, werd ook de pijn uitgesteld door iedereen te compenseren.

Vrijspreker: En iedere heerser weet dat je de negatieve gevolgen van je programma's altijd ver naar de toekomst moet verschuiven.

Opperdienaar: Directe confrontatie zorgt inderdaad dat de onderdaan gelijk in opstand komt. De geschiedenis laat zien dat politici zelfs de gevolgen van onbetaalbare consumptie goederen naar de toekomst proberen door te schuiven door de onderdaan met de geldpers te compenseren voor de hogere prijzen. Waar dit eerst weggelegd was voor landen als Zimbabwe en Venezuela, komt het nu met Turkije angstig dichtbij.

Comments:

Doneer4