De maatschappelijke verbrandingsmotor

Vrijspreker: U klaagt dat er steeds aan de macht geknabbeld wordt. Wat is het probleem?

Opperdienaar: Macht betekent in feite een ongelijke verdeling van rechten en plichten. Sommigen in de samenleving hebben het recht gehoorzaamd te worden, anderen de plicht te gehoorzamen. Ongelijke verdelingen hebben altijd te lijden onder de 2e hoofdwet van de thermodynamica/entropie wet. Die zegt dat er volgens de statistiek meer egale verdelingen bestaan dan hele asymmetrische ongelijke verdelingen en dat daarom een systeem de neiging heeft naar een meer egale verdeling. Dus een ruimte waarbij alle zuurstofatomen spontaan in een klein hoekje gaan zitten, is niet onmogelijk, maar is heel onwaarschijnlijk. Dit is ook de reden dat als je een blikje frisdrank open trekt, de CO2 er direct uitgaat om zich in de ruimte te verspreiden. Met andere woorden: Er moet moeite gedaan worden om ongelijke distributies te handhaven. Wat ook geldt is: Uit de neiging van een systeem naar een hogere entropie (gelijkere verdeling/meer chaos) kan arbeid onttrokken worden. Dit wordt uitgebuit in de zogenaamde warmte motor. De verbrandingsgassen zoeken net als de CO2 uit het blikje naar een gelijkere verdeling en verrichtte daarbij nuttige arbeid. Het zou kunnen dat alle verbrandingsgassen besluiten om in de cylinder te blijven zitten, maar dat is heel onwaarschijnlijk.

Vrijspreker: Als heerser ben je toch altijd geïnteresseerd in nuttige arbeid?

Opperdienaar: Soms lijkt het wel eens of wij in onnuttige arbeid geïnteresseerd zijn, maar dat is niet juist. Het probleem is dat je uit de drang naar vrijheid/gelijke rechten voor iedereen, wel nuttige arbeid kunt trekken, maar niet meer uit de situatie er na. Dus net als bij een verbrandingsmotor, kun je de brandstof maar 1 keer verbranden. De gassen zoeken een gelijkere verdeling op en het is gedaan met de nuttige arbeid. De onderdanen zwoegen zich naar een gelijkere verdeling van rechten toe en de gedane arbeid kun je aftappen als heerser. De situatie erna is echter vrij hopeloos voor de heerser. De natuur kan alleen brandstof blijven produceren/entropie laag houden omdat er energie vanuit de zon toegevoerd wordt, maar daarbij neemt de entropie van de zon weer toe. De entropie van het geheel aarde+zon blijft omhoog gaan. Maar hoe kan een heerser proberen de opmars van de entropie te stuiten als de verdeling van rechten steeds homogener wordt?

Vrijspreker: Immigratie misschien?

Opperdienaar: Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn weer ongelijkheidsbrandstof aan de motor toe te voegen. Maar ook deze brandstof is een keer op. We kunnen wanhopig proberen met het aanwakkeren van racisme, allerlei vermeende fobieën voor minderheden en seksisme proberen het ongelijker te laten lijken. Al die onderdrukte groepjes gaan dan hard aan de slag, als een verbrandingsproduct op weg naar de uitlaat. Zo is het ooit gelukt om vrouwen als onderdrukt af te schilderen omdat ze geen betaalde en belastte baan hadden buiten het huis. Al de feministen werden overtuigd van hun onderdrukking en vochten zichzelf naar de werkvloer om nuttige arbeid te verrichten voor de heersers, hun kroost geofferd aan de indoctrinators.

Vrijspreker: Maar een keer is het op.

Opperdienaar: Ja, de entropie gaat meedogenloos door. Wereldwijd is de ongelijkheid tussen bijvoorbeeld Indiërs, Chinezen en het westen al enorm afgenomen in de afgelopen 30 jaar. Ook de positie van allerlei minderheden is veel gelijkwaardiger geworden. Zelfs als je naar een oude heerser kijkt, met hermelijnen gewaad, scepter, kroon en troon vergeleken met een Mark Rutte op zijn fiets, wordt je duidelijk dat in kleding alleen al de heersers steeds minder te onderscheiden zijn van de onderdanen. Heersers die op twitter rond hangen, verliezen op een gegeven moment hun aura, hun recht om gehoorzaamd te worden. De onderdanen zien het verschil niet meer tussen de heerser en andere onderdanen.

Vrijspreker: Misschien is dat de reden dat heersers zo'n hekel aan CO2 hebben. Een verbrandingsproduct waar je niets meer mee kan.

our religion their superstition our noble populace their savages

torch vs pitchforks

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp