Het non agressie principe

Vrijspreker: In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bent U een voorstander van het non agressie principe (NAP), het principe dat ook de basis vormt voor het libertarisme.

Opperdienaar: Dat klopt, agressie tussen belastingkoeien is verkeerd netzo als agressie tussen legbatterijkippen verkeerd is en daarom knippen we die kippen dan ook de snavel af om te voorkomen dat ze elkaar kapot pikken. Volgens hetzelfde principe neemt de overheid de belastingkoeien de wapens af, zodat ze elkaar en hun afpersers niet met geweld kunnen benaderen en geen andere keuze hebben dan produktief eieren leggen.

 

Vrijspreker: Ik denk dat libertariërs benadrukken dat de overheid ook uit mensen bestaat en dat die mensen, bij het afnemen van de wapens van wat u de belastingkoeien noemt, als eerste agressie gebruiken en het NAP overtreden. Tevens gebruiken politici agressie als ze de vrucht van mensen hun arbeid afnemen om hun eigen salarissen te betalen.

Opperdienaar: Dat ziet u verkeerd. Om een uitspraak over agressie te kunnen doen, moet je eerst wat zeggen over eigendomsrechten. Als je Pietje met geweld een fiets ziet pakken waar Jantje op rijdt, weet je nog niets. Je weet nog niets, omdat het zo kan zijn dat Pietje de fiets van Jantje steelt, maar ook dat het Pietje zijn fiets was die door Jantje eerder gestolen was en Pietje hem nu terugpakt. Als je iemand een ander met een mes ziet benaderen, kan het een rover zijn, maar ook iemand die zijn geroofde spullen terug wil, of een chirurg die een operatie gaat uitvoeren. De directe waarneming zegt nog niets, je moet de geschiedenis meenemen om te kunnen bepalen of iets agressie is, zelfs als de relatie onvrijwillig is. Een incassobureau pleegt immers ook geen agressie als ze geld op komen halen voor vrijwillig geleverde diensten? Het is de wanbetaler die de dief is.

Vrijspreker: Dus u zegt eigenlijk dat als politici spullen van mensen afpakken, het ook kan zijn dat ze eerder gestolen dingen rechtmatig terugpakken?

Opperdienaar: Inderdaad en dit laatste is inderdaad het geval aangezien alles en iedereen in het land het eigendom van de Opperdienaar is. Als onderdanen iets voor zichzelf willen houden, plegen ze eigenlijk diefstal van de Opperdienaar en ik sta dan ook in mijn recht mij tegen deze agressie te verdedigen met geweld. Dit bedoel ik als ik zeg dat ik het non agressie principe volledig onderschrijf.

Vrijspreker: Zijn eigendomsrechten niet in het leven geroepen om een principe te hebben waarmee eenduidig te bepalen is wie de controle over iets hoort te hebben?  Een principe waarmee conflicten over materiële goederen altijd eenduidig kunnen worden opgelost door de geschiedenis van de creatie van dat eigendom na te gaan?

Opperdienaar: Dat ik alles en iedereen bezit in het land, lost alle problemen en conflicten over eigendommen eenduidig op. Als je wilt weten wie wat controleert en bezit, moet het aan mij vragen: probleem opgelost

Vrijspreker: Maar iedereen kan wel zeggen dat hij alles in een zelf verzonnen gebied bezit, waarom moeten we geloven dat de Opperdienaar dat is? Libertariërs zeggen vaak dat een consistent principe nodig is, zodat je alleen zonder diefstal eigenaar van iets kunt worden, wat slechts 2 mogelijkheden open laat:

1. Iets uit de natuur halen wat nog van niemand is, zodat je niemands eigendomsrechten schendt

2. Iets wat al eigendom is van iemand op vrijwillige wijze ruilen met die eigenaar

Is er iets in de geschiedenis dat wijst dat u eigenaar van alles en iedereen in dit land zou moeten zijn?

Opperdienaar: Ik zou natuurlijk ook de volgende redenatie kunnen aanhangen: De oppermachtige, alwetende, alles geschapen hebbende god (de oereigenaar van alles) heeft het eigendom van het land en zijn onderdanen aan mij gegeven heeft via een onzichtbare onverifieerbare connectie die ik met haar beweer te hebben middels een radio in een theemuts op mijn hoofd. Maar ik geef toe dat dit niet echt geloofwaardig meer is en dat meer mensen hetzelfde zouden kunnen beweren zonder dat dit objectief te verifiëren is. 

Ik zou ook kunnen beweren dat er een sociaal contract is waarmee de onderdanen hun eigendom vrijwillig aan de overheid hebben opgegeven zoals een contract met elke andere dienstverlener. Zo'n contract kan ik echter niet laten zien, dus dan komen we weer bij onzichtbare niet objectief te verifiëren zaken.

Daarom zeg ik ook dat het eigendom van het land en de inwoners vrijwillig aan mij gegeven is door de vorige eigenaar en zo terug in de geschiedenis tot de originele eigenaar die het verkreeg als vrijwilige gift aan zijn legerleiding door de boer die het uit de natuur haalde. Er zijn van die tijd natuurlijk helaas geen documenten bewaard gebleven waaruit blijkt dat die boeren het allemaal spontaan aan de legerleiding van de oereigenaar gaven, maar dat is echt zo.

Vrijspreker: Die boeren gaven ook het eigendom van hun hele nageslacht vrijwillig weg? Hoe konden ze het eigendom over hun nageslacht weggeven als ze zelf ook het nageslacht waren van hun ouders? Hoe konden ze eigendom weggeven dat eigenlijk van hun voorouders was? Is het niet consistenter te zeggen dat elk mens eigendom is van zichzelf?

Opperdienaar: Nee, kinderen zijn eigendom van hun ouders. Ik ga dit interview nu beëindigen want ik voel een irritatie opkomen.

Comments:

Doneer3