Achter een sluier van onwetendheid

Vrijspreker: U heeft een bericht voor de mensen die aanhanger zijn van de theorie van Rawls (veil of ignorance). Wat is die?

Opperdienaar: Allereerst een korte uitleg van de sluier van onwetendheid. Het idee is dat je een ideale inrichting van de samenleving moet kiezen, met verschil tussen arm en rijk, nog voordat je weet welke rol je in die samenleving gaat krijgen. Dus je moet kiezen van achter een sluier van onwetendheid. Rawls stelling is dat je dan liever kiest voor een samenleving waar herverdelingen van welvaart wordt afgedwongen. Dit pakt dan beter uit voor het geval je de rol van arme krijgt en maakt niet zo veel uit als je de rol van rijke krijgt. De rechtvaardiging van de staat.

Vrijspreker: De gebruikelijke onzin van de klassestrijdende linksmens ;Het leven als loterij. Je wordt geboren met je rol en daar zit je in vast, niets wat je doet leidt tot falen of succes. Kiezen voor gewelddadige herverdeling uit onwetendheid, dat moet ze ook erg aanspreken.

Opperdienaar: Rawls was zo'n intellectueel die heersers helpt hun rol te verkopen aan Jan met de Pet. Hij kreeg daarvoor wat prijzen van president Clinton. In zijn boek Policital Liberalism richtte hij zich expliciet op de vraag hoe politieke macht legitiem te maken.

Vrijspreker: Zouden we Rawls zijn theorie kunnen toepassen op de verdeling van vuurwapens?

Opperdienaar: Hooo. Dat je van achter een sluier van onwetendheid moet kiezen voor de ideale verdeling van vuurwapens in de maatschappij? Allemaal in de handen van een kleine groep en een grote groep ontwapenden? Of wat gelijker verdeeld? Dat je dan die keuze moet maken zonder te weten of je heerser of onderdaan bent?

Ik denk niet dat je daar prijzen voor krijgt van presidenten.

Vrijspreker: Of op de verdeling van de rol van 'gehoorzaamd worden' en 'gehoorzaam zijn'.

Opperdienaar: Nee, nee, nee als je dat moet kiezen van achter een sluier van onwetendheid over wat de heerser mag en de onderdaan moet, zou je misschien op het idee komen om helemaal geen rol van 'gehoorzaamd worden' of 'gehoorzaam zijn' te hebben. Want de kans dat je de rol van heerser krijgt is immers een stuk kleiner dan dat je de rol van onderdaan krijgt. En het leven is een loterij, dus je kunt je rol ook niet veranderen. De kans dat je vinger aan de trekker zit, is een stuk kleiner dan de kans dat je in de loop staart, de kans dat je belasting moet betalen een stuk groter dan de kans dat je het ontvangt, de kans dat je een geldpers hebt is een stuk kleiner dan de kans dat je dat geld moet gebruiken. De kans dat je een kampbewaarder bent een stuk kleiner dan de kans dat je een kampbewoner bent. 

Vrijspreker: Ja, scheve machtsverhoudingen moet je voor zijn, maar scheve portemonnees daar moet je tegen zijn.

 

Comments:

Doneer2a