Domste propaganda film ooit

Vrijspreker: U valt op dat de propaganda dommer wordt. 

Opperdienaar: De expliciete propaganda wel. Deze EU film fantaseert bijvoorbeeld over een wereld waarin de heerser geen intellectueel eigendom erkent. In die wereld zou slechts 1 liedje bestaan, bekend onder de naam "Het liedje" 

de EU bureaucraten in hun ivoren torens zien het kennelijk niet meer als noodzakelijk om de onderdanen een enigszins realistisch angstbeeld voor te schotelen.

Over de kwaliteit van de subtielere propaganda kunnen we het een andere keer hebben. Ik denk dat alles wat heersers bewust doen van slechte kwaliteit is. Wat ze echter onbewust, op hun intuïtie doen, is van super kwaliteit. 

Misschien een belangrijke aanvals strategie voor libertariërs. Maak ze bewust van wat ze onbewust doen.

Ik hoorde ooit een verhaal over een top golfer die werd gevraagd uit te leggen hoe hij die geweldige slagen maakte. Hij begon er over na te denken en het ging gelijk mis. 

Comments:

Doneer3