Chronologische volgorde grondwet USA

Vrijspreker: U beweert dat de grondwet van de VS in chronologische volgorde staat. Hoe dat zo?

Opperdienaar: Kijk, de eerste regel is: De overheid mag je vrijheid van meningsuiting niet verbieden. Maar stel dat ze dat toch doen, dan mag je op ze schieten, want de tweede regel is: De overheid mag je niet verbieden een vuurwapen te bezitten. Maar stel dat ze dat toch verbieden, dan is de derde regel: De overheid mag tenminste niet zomaar met militairen je huis binnen dringen. Maar stel dat ze dat toch doen, dan is de vierde regel: Ze mogen niet zomaar alles overhoop halen om naar bewijs te zoeken voor een wetsovertreding.

Vrijspreker: Ik voel hem aankomen.

Opperdienaar: Stel dat ze dat toch doen. Dan heb je tenminste recht op een eerlijke rechtsgang bij diezelfde overheid. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan heb je tenminste recht op een snelle openbare berechting door een jury van burgers waarbij je je beschuldiger mag zien, een raadsmens mag hebben en getuigen mag oproepen. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan is de zevende regel dat je tenminste recht heb op een jury rechtspraak in sommige burgerlijke zaken volgens het gewoonterecht. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan mag de boete niet excessief zijn en de straf niet buitengewoon wreed.

Vrijspreker: Maar stel dat ze dat toch doen?

Opperdienaar: Dan mag je tenminste stemmen. Maar stel dat dat niet meer mag, dan mag dat stemrecht in ieder geval niet ontzegd worden op basis van geslacht, huidskleur, geloof of leeftijd (mits boven de 18 jaar oud). Maar als ze zich daar onverhoopt toch niet aan houden, dan mag de president tenminste niet meer dan 2 termijnen president zijn. Maar stel dat je toch een dictator voor het leven krijgt, dan mag hij je tenminste niet tot slaaf maken (13), behalve als je een van de duizenden wetten hebt overtreden dan. En je moet wel belasting betalen(16).

Vrijspreker: Alsof ze wisten waar het naar toe zou gaan. Hoe extrapoleert dat naar toekomstige aanpassing aan de grondwet?

Opperdienaar: Ze mogen je niet in een concentratiekamp stoppen, maar als ze dat toch doen, dan heb je tenminste recht op 1 maaltijd per dag. Maar als ze je die maaltijd dan toch niet geven, dan hebben ze tenminste niet het recht om je lukraak dood te schieten, maar als ze dat toch doen, dan heb je tenminste recht op een waardige begrafenis. Etc.

Comments: