Pendulum

Vrijspreker: U las het boek "The coming of the third Reich" door Richard J. Evans. Wat viel U op?

Opperdienaar: Dat de opkomst van de nazi's vooraf gegaan werd door een periode die erg leek op de huidige periode. Niet alleen was tijdens de samensmelting van Duitsland een enorme welvaartsstaat opgebouwd, ook liepen net als nu de geboortecijfers hard achteruit sinds de eeuwwisseling, Kennelijk zagen veel Duitsers geen goede toekomst voor hun kinderen. Vrouwen gingen de arbeidsmarkt op. Na 1918, toen vrouwen stemrecht kregen, waren er 11.5 miljoen vrouwen aan het werk. Dat is 36% van de vrouwen. Tussen 1900-1925 daalde het geboorteaantal van 280 naar 145 geboortes per 1000 vrouwen. In 1927 werd de wet tegen anti conceptie verzwakt en begin 1930 waren er al 1600 condoomautomaten. In Berlijn verkocht 1 bedrijf 25 miljoen condooms per jaar.

De Weimar republiek breidde de welvaartsstaat uit met verplichte ziektekostenverzekering, werkeloosheid uitkeringen en bouwde 300.000 nieuwe sociale woningen. Tussen 1927 en 1930 ging het aantal ziekenhuisbedden met 50% omhoog. Ondersteuning voor alleenstaande moeders en jongeren die problemen hadden met de politie. De bureaucratie voor deze welvaartsstaat groeide +40% tussen 1914 en 1923. Het verdubbelde de belastingdruk per hoofd van de bevolking.

Ook waren er publieke campagnes voor homorechten door Magnus Hirschfeld,  in het Scientific Humanitarian Committee opgericht in 1897 en later in het door de staat gefinancierde Institut_für_Sexualwissenschaft.  Het was ook een tijd waarin veel pornografische kunst te zien was.

Vrijspreker: Kon de Duitse samenleving dit allemaal hebben?

Opperdienaar: De eerste wereldoorlog was heel duur geweest voor Duitsland. Niet alleen vanwege de hoge herstelbetalingen. Duitsland had 1 dode per 35 Duitsers. Ter vergelijking het VK had 1 dode per 66 UK burgers en Rusland 1 per 111 onderdanen. In Duitsland waren er na de oorlog 0.5 miljoen oorlogsweduwen. 2.7 miljoen mannen kwamen terug met verwondingen en amputaties. Deze vormden een leger ontevredenen.  De overheid verhoogde de belastingen op de rijken, totdat de belastingdruk verdubbelde 9% (1913) -> 17% (1925). In 1926 betaalde de overheid de pensioenen van 8000.0000 voormalige soldaten, 360.000 oorlogsweduwen en 900.000 wezen. Dit bovenop ouderdomspensioenen.

Vrijspreker: De terugslag kwam met de nazi's?

Opperdienaar: Inderdaad. Het geweld dat begon met de vereniging van Duitsland, de welvaartsstaat en de eerste wereldoorlog, vervormde de maatschappij op dusdanige wijze, dat de druk op de ketel onhoudbaar werd. Hitler beweerde dat de sociaal democraten intolerant waren tov andere denkbeelden en de massa overtuigden dmv dwang. In die zin bewonderde hij de sociaal democraten.

The psyche of the great masses is not receptive to anything that is half-hearted and weak. 

Vrijspreker: Dus een LP die maar water bij de wijn doet om geloofwaardig te worden, gaat hem niet worden?

Niet volgens Hitler in ieder geval. Dit zei hij ook nog (in het Duits natuurlijk, maar het boek is in het engels)

The social democrats command weaklings in both mind and force. They know how to create the illusion that this is the only way of preserving the peace. At the same time stealthily but steadily, they conquer one position after another. Sometimes by silent blackmail, sometimes by actual theft.

Dit is ook nu aan de gang. Voor het einde van de jaren 20 was extreem rechts echter al dominant geworden op de universiteiten. Die zagen zichzelf als een elite. Hitler verbond seks weer aan voortplanting, draaide alles terug van seksuele hervormingen en moderne kunst. Ook komedie, beeldhouwkunst en muziek werden 'gezuiverd'. Denk ook aan de uitspraak "Als ik cultuur hoor, haal ik de veiligheidspal van mijn revolver" was een uitspraak uit een toneelstuk dat snel toegeschreven werd aan de nazi's omdat ze cultuur duidelijk zagen als een manier om de cultuur te veranderen.

Na het in brand steken van de Reichstag volgde het 'Reichstag fire decree' en de 'Enabling act'. Dit gaf toestemming voor een steeds breder scala aan interventies. Het doet wat dat betreft erg denken aan de patriot act na de 11 september aanslag. Zo werd de Reichstag fire decree o.a. gebruikt voor een razzia van homo ontmoetingsplekken en een prostitutiezone. Prostitutie werd opnieuw gecriminaliseerd.

Hitler was een charismatisch leider die uit het niets kwam. Hij was tegen Communisme, Marxisme, joods liberalisme, Bolsjewisme, feminisme, seksueel libertijnisme en kosmopoltisme. 

Vrijspreker: De samenleving kan niet zomaar de initiatie van geweld loslaten, maar alleen de richting van het geweld veranderen. 

Opperdienaar: Inderdaad. Het is alleen stuivertje wisselen van wie wie onderdrukt. De zittende groep dwingers heeft alle geloofwaardigheid verloren en een nieuwe groep heersers wordt aan de macht geholpen. Die gaan de onderdaan op een geheel nieuwe manier naar de vernieling helpen.

Zie het vandaag de dag gebeuren bij Zack. Zack maakt koffie bij Starbucks. Hij wordt uitgescholden voor racist met een megafoon. Ik zag dit plaatje voor het eerst met het onderschrift: "Het moment dat Zach alt-right werd". Zach moest dit ondergaan nadat een aantal zwarte bezoekers van Starbucks geweigerd was het toilet te gebruiken als ze niet wat kochten van Starbucks.

De PR afdeling van Starbucks raakte gelijk in paniek, sloot alle Starbucks voor een halve dag voor een anti discriminatie cursus voor al het personeel. Hier iemand die handig gebruikt maakt van het schuldgevoel. Merk op dat deze persoon het ook belachelijk vindt.

Vrijspreker: Viel U verder nog wat op?

Opperdienaar: Het straatgeweld van toen was toch wel veel harder dan nu. Je weet niet hoe het zich nu gaat ontwikkelen, maar gegeven het verschil in opvoeding, lijkt het me onwaarschijnlijk dat nu hetzelfde niveau van geweld met een machtswisseling gepaard gaat.

Comments:

Bedankt Opperdienaar! 1opperDbw7ohuARyzRGoUmfWfiE5eY3tp