Stop de Marxexisten van Oxfam

Vanwege drukte bij de Opperdienaar, vandaag een aangeleverd artikel door de heer Hijseenberg

De statistieken in het jaarverslag van Oxfam over ongelijkheid zijn schaamteloos infaam en de auteurs begrijpen niets van economie. Begin ongelijkheid te verminderen door niet meer te doneren aan linkse ideologen die zelf in luxe leven en ongegeneerd van bonkestein gaan met de minder bedeelden en kinderen die ze veinzen te willen helpen.  Beetje zoals Karl Marx die zo begaan was met de onderklasse, maar wel zijn huishoudster misbruikte, zwanger maakte en daarna dumpte.

 

 

Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International was in het luxe oord Davos begin dit jaar om leugens te verspreiden: "Slechts een handvol mannen beheersen de rijkdom van de wereld. Miljarden van ons moeten het doen met de kruimels die nog over zijn van de taart - en die wordt kleiner. "

 

Nee, die wordt niet kleiner. De wereldwijde economische groei was slechts eenmaal in de afgelopen 50 jaar, in 2008, negatief, dus de taart wordt steeds groter. Trouwens, economie is geen zero-sum game. We concurreren niet allemaal om een ​​deel van een bestaande taart. Individuen concurreren allemaal om die taart groter te maken door nieuwe rijkdom te creëren. Hoe verklaar je anders het verschil met de huidige welvaart en de bittere armoede waarin het gros van de mensheid tot voor - relatief- kort leefde?

 

Oxfam begrijpt dit basisprincipe van de economie niet. De roestige retoriek is het klassieke grijsgedraaide en altijd falende marxisme, waarbij de economie wordt geponeerd als een strijd tussen rijk en arm, die maar één winnaar kan hebben en waarbij de panacee zou zijn om “ to take from everyone according to their ability, and give to everyone according to their need” .  Ik gok dat ze ‘ Atlas Shrugged’  nog nooit gelezen hebben,  net als de mensen die denken dat de steun van Trump aan metaalbedrijven een goed idee is.

 

Het meest interessante deel van het Oxfam-rapport is de methodologische notitie. Ik was verrast toen ik ontdekte dat ik in de onderste 10% van de wereldbevolking val, omdat ik meer schulden heb dan bezittingen. Gek genoeg meet Oxfam het inkomen helemaal niet.

 

Volgens de idiote standaarden van Oxfam zijn mensen die geen schulden of bezittingen hebben, allemaal rijker dan ik, of ze nu wel of geen inkomen hebben. Een zelfvoorzienende boer op het platteland van Afrika? Veel rijker dan ik, omdat ik noch land, noch vee bezit. Een alleenstaande schoonmaakster, met vier kinderen om te voeden? Rijker zijn dan ik. Kortom, de statistieken van Oxfam zijn totaal niet in staat om werkelijke rijkdom te beschrijven, en daarom kunnen ze de ongelijkheid niet beschrijven.

 

Volgens Byanyima is het aantal mensen dat in armoede leeft in Afrika sinds 1990 met 50 miljoen toegenomen. Wat ze niet vermeldt is dat de bevolking bijna verdubbelde van 630 miljoen in 1990 tot 1,2 miljard in 2015. In sub- Sahara Afrika, de armste regio ter wereld, daalden de armoedecijfers van 54,3% in 1990 tot 41% in 2013. Dit is natuurlijk nog veel te hoog, maar het ondersteunt niet de bewering van Byanyima dat armoede erger is geworden in Afrika. En het ondersteunt zeker niet het idee dat de armen armer zijn vanwege de rijkdom van de rijken.

 

Verbluffend genoeg gaat Oxfam's dystopische visie op de wereldeconomie voorbij aan het feit dat armoede, gemeten over inkomen (in tegenstelling tot activa en passiva) wereldwijd sterk is gedaald. In haar nota geeft het toe dat in 1990 35% van de wereldbevolking onder de armoedegrens leefde, terwijl dit aantal in 2015 onder de 10% daalde. Bovendien zijn de inkomens van de armste 10% gegroeid. Het probleem van Oxfam is dat in absolute termen de inkomsten van de rijkste 1% met veel meer groeiden.

 

Stel je een elastische band voor, die het spectrum van absolute armoede tot Jeff Bezos weergeeft. Het ene uiteinde is verankerd op nul, maar wanneer je aan het andere eind trekt, wordt iedereen rijker. Hoewel iedereen met hetzelfde percentage rijker wordt, neemt de ongelijkheid toe. Dit, wil Oxfam ons doen geloven, is een slechte ontwikkeling.

 

Erger nog, hun ongelijkheidsargument is niet eens valide, getuige deze prachtige statistieken van ‘Our World In Data’. Inkomens groeien in alle delen van de wereld, de armoede in de wereld neemt snel af en de armste landen groeien het snelst, maar toch blijft Oxfam geobsedeerd jagen op een handjevol rijke mensen.

Johan Norberg

Ondanks dat het oneerlijk is over de feiten en geen idee heeft van  economie, wil dit niet zeggen dat het Oxfam-rapport geen aandacht vestigt op belangrijke problemen. In het bijzonder merkt het op dat veel van de rijken van de wereld hun rijkdom hebben verzameld door middel van vriendjespolitiek en corruptie.  Maar zonder ook maar een seconde na te denken, stelt het voor dat regeringen nog grotere bevoegdheden krijgen om mensen te belasten, rijkdom te herverdelen etc.

 

Waar Oxfam spectaculair miskleunt, is dat de vijand van de armen niet de rijken zijn. De vijand van ons allen, rijk en arm, is diegene die het geweld van de overheid gebruikt om wetten en regels op te leggen voor eigen gewin, ten detrimente van anderen. In een vrije markt kan geen enkel bedrijf u hun product laten kopen. Geen rijk persoon kan legaal rijker worden tenzij iemand anders bereid is om handel met hen te drijven met het oogmerk van wederzijds voordeel. In een vrije markt is het gebruik van geweld of fraude om rijk te worden illegaal.

 

Regeringen hebben daarentegen de macht om te controleren wat u koopt of verkoopt, of om onteigenen wat u verdient en bezit. Deze mensen zijn parasieten die de rijkdom van productieve mensen uitzuigen. Zij zijn de vijand, en je gaat die vijand niet bevechten door de omvang en de macht van de overheid te vergroten.  Voor je het weet gaan ze van uw afgeperste geld orgies subsidiëren.

 

Originele Artikel vertaald door Hijseenberg

Comments:

Doneer4